Wednesday, February 21st, 2018
Aanbiedingen bij EuroClix

Breaking news

Dowlithy Taliyaanighy Gaathiitky Gaashaming Siyeng Boolisky Dowlithy Federaalky Somaly

Published on February 5, 2018 by   ·   No Comments


Gaathiit Haang Gaashaming Boolisky Dowlithy Federaalky Somaly
Kuhekleng Wadangky itaaly Geeghy Liwereeghy Lamy Baabur Mathighy
Waziirky Amaangky Boolisky Somaly Mimat Abuukur iSlow

================================================

Kismaanyy: Wadangky Somaly Hak Dorithy Dilky Leh Taaly Lang Dhulshey Liky Hooghy Hatini Lidilaw, Kudamboyi Dhibaatithung

Sinit Kasty Qaaridy Wadangky Kitaaly Wadangky Afriky Somaly Weyba
Liky Arigeey Dhibaaty Horleh Gaarhaang 6 Gobol Degayang Qomiitho
Kahathalayang Afmaayky Ling Jeeysithaw Dhibaaty Eet ing Wiing

Kumit Ety Dhulky 6 Gobol Qomiithung Afky Maayky Kahathalayang Leying
Lahaky Duuly Hook Liky Qobsithy Goboleethiyo Liky Hukumy Liky Dily
Weyba Kudambooye Dhibaatithung Eet ing Nuklaayey Dhulky Qomiithung
Afmaayky Kahathalas 6 Gobol Kongfurty Somaly Degayang Ly Shal Qeebsithy

Kudambooyi Damiir Laawighy Gathithy Dhulkaas Shariif Hasinow Shal
Goyi Dhulkas Kuwely ( 6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY )
Weelang Damiir Laawiya Sheebithyang Masuliingty Dmirifly

================================================
================================================
================================================
================================================

Dmirifly; Adoonsy i Gumeeysy Jeelangtiyo Meel Marooyty, Hor Dereer ing Nagitheng Siyasiingtiyo i Wal Goritsho


Heer Oo Weyba Marooyani ingty Owlaat Haang Ling Sidabithy Masuliingty
Hakujeethang Siyaasiingty Dmirifly i Dogaal Dhaghimeetsho Masqantiyo
Ly Shal Gathithy Owlaat Haang Ling Haaysithy Waly Lahayeng Oo Haayeng
Dhahalky Dhulsho Lahaayeng Luku Qaathithy Lishal Qeebsithy Dhulsho i
Astaangty Alingky Dmirifly Asalky Haayty ing Bedeleng Adoonsy Fadiing

Sithy Runty eh Hooby Luku Hathaly Weyba Waqtiyaal Bathing Hajiitimasey
Siyaasiingty Qoomiidy Dmirifly i Dogaal Dhagimeetsho Hor Dereer ing Haayeng
Jingsho Tuuksishy i Hor Qobitky Adoosighy Liky Haayi Qoomiidy Dmirifly Sithy
Misawarky Kor Haky Arikt i kang Hoosyaaly

DHIIBOY RA'YIGA I WALAAGHY TALY EH

KARTONG DM

Dmirifly Kartong: Saabsing Damiir Laangty ( 6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY )

September 25, 2017
Datky Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Leh 6 Gobol Dmirifly Degayang Weyba Taariq ing Nagitey ingty iyoo Dhatiyo is Shalgooyang ...

Kartong Afmaay: Saabsing Dmirifly Masuliingtiyo Damiir Doraathy Haysity 1951 ilaa 2017 Othowsho inis shal Qeebiyeng (6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY )

January 26, 2017
Sithy Hagiigathy Hoo Lukuhathaly Datky Hakujeethang Qomiithy Dmirifly Degaas 6 Gobol Kongfurty Somaly Eet Haangky Bathity Masuliingtiyo Damiir Doraathy Dhulsho ...

Afmaay Kartong Ka Abtugung: Saabsing Damiir Doraathy Masulingty Dmirifly Shegithayang Sithy ingky Dhidheelas

January 6, 2017
Gutha Wadangky Somaly Qomiitho Kinool i Wadangky Binaangshey ing Bathing Qomiithy Hakujeedy 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirifly Hatini Nagitheng ...

Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo

December 16, 2016
Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo Taariqthy Aduungky Weyba Eet ing Hung ...

Kartong: Saabsing Damiir Doraathy Qomiithy Dmirifly Haaysity Bersho, Mathithiyo i Malagitethiyo i Shi’ibshoby

November 28, 2016
Farshanagky Wiing Siyaayitho Wadangky Somaly Misawar Haang ingky Sheekeyaw Sithy ing Gorithyang Datky Misawarethung Siyaasithy Kisheegaw Kartong, Haty Weyba Eet ...

HEESY AREGOW

ISGOROY VOA IHK
February 2018
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Categories

BAROY ABTUGALKY AFMAAYKY I AKRIISSHEYBY Baroy-Afmayky-Oo-Sitoos-eh-ing-Abtughung-Biyooley-Com[1] Afmaay-Harfo-Shaghalky-A.E.I.O.U.Y-BIYOOLEY-COM[1] Haky Dir