Wednesday, February 21st, 2018
Aanbiedingen bij EuroClix

Breaking news

Hudur Ogatheng Amy Hudur Daarot : Hey’atho Gergaarky Oo Sheegeng Dhibaaty Haky Fooleh Degaame i Tuuliya Hooskoyayang

Published on October 1, 2017 by   ·   No Comments


Shithy Hordhaangty Kudhiy Jerty Degaame Gobole Kongfurty Somaly
6 Gobol Dmirifly Gaarhaang Abaar Eet ing Kaluul Kudhiyaas ing Bathing
Hudur Ogatheng Amy Hudur Daarot

Sithy Haty Sheegeng Hey’atho Gergaarky Kormeer Eet ing Bileering Ky
Suubiyeng Oo Arigeng Guudhaang Gobolky Bokool Dekmiya i Tuuliya
Hooskoyayang Eet ingky Yaraatheng Hunggurighy Aamisty Haayi i
Daawithy Biyooghy Datky Hoola Waraabayeng Yaraatheng Kujerty Afimaat Dory

Weyba Erreni Hey’athooghy Gergaarky Kormeereng Degamethas Eet ing
Liithithang Dhubaatithy Haky Dereerty ingty ing Bilaawini Liky
Hor Seethy Datky i Diiyathy Baahithy i Uthure ing Leeyni, Haty
Ly Bilaawy Dethaal Lingky Horseethy Dhibaatithung Ha Dereerty

============================================================
=============================================================
Abwaang Hasing Huburow: Kaalmy Hadeersiyeng Dat Kinool Wadangky UK inggiriisky ( VIDEO )


Dat Kinoolang Wadangky Binaangshey Gaarhaang Wadangky inggiriisky UK Oo
Has Hilqaameng Hadeersiyeng Kaalmy Afyaal Hasing Huburow Ling Goritha
Aw’ibtily Oo Usy Geeghy Eet ing Jiring Aafimaatshey Liithithy

WALY ATHY AWOODY KY KAALMOY, AFYAAL HASING HUBUROW
TEL: 00252617633440
HAANGKY DIR ABDALAH SHARIIF AHMED; TEL:+252 612080808
AFYAAL HASING HUBUROW TEL: 00252617633440

============================================================
=============================================================

Afyaal Hasing Huburow : Haalidis Afimaat Eet ing Hoos ing Taaly Kaalmy ing Baahing Ky Kaalmoy Waly Athy Awoody


Abwaangky ingky Wiing Hakujeethy Qomiithy Dmirifly Ling Goritha
Afyaal Hasing Huburow Oo Usy Eet Jiry Hung Hing Haayty Daawy ing
Baahing ing Haaysini Qarashky Liky Daawoyi Lahaayi Lahaangky Qaathy
Lahaayi Wadame Binaangky Sy Lingky Daawoyi
WALY ATHY AWOODY KY KAALMOY, AFYAAL HASING HUBUROW
TEL: 00252617633440

============================================================
=============================================================
Dmirifly Baritha: Afky Aayow Afmaayky ,i, Astaangty Alingky 6 Gobol Dmirifly ,i, Aghal Dhaghimetky DM

Datky Hakujeethang Qomiithy Kongfurty Somaly Degaas Gaarhaang
Dmirifly Weyba Meelung Lahaangky Bangdhikeey ingty ing Gorithani
Dhungsing Misabar Tilmaamaw Astaangty Alingky 6 Gobol Dmirifly i
Afky Aayow Afmaayky i Agal Dhaghimeetky Dmirifly

============================================================
=============================================================

BAROY: Afmaayky Alif Beetithis Oo Ky Koobing ( 25, Harfoot Shiply eh i 6, Harfoot Shaghal eh )

Meelung Weyba Lahasiingky Bangdhikey Umuty Kahathalas Afmaayky i
Gaarhaang Haang ing Dhalitheng, Sy Futheet Ky Baritang Abtugaalky
Harfo Elefmaayky Oo Ky Koobing ( 25, Harfoot Shiply eh i
6, Harfoot Shaghal eh ) Waly Kaly Dheerat eh Kubaroy Hoos Video

VIDEO KUFIIRSOY KANG HOOSYAALY LEH ARIGOW I DHEEGOWBY

DHIIBOY RA'YIGA I WALAAGHY TALY EH

KARTONG DM

Dmirifly Kartong: Saabsing Damiir Laangty ( 6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY )

September 25, 2017
Datky Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Leh 6 Gobol Dmirifly Degayang Weyba Taariq ing Nagitey ingty iyoo Dhatiyo is Shalgooyang ...

Kartong Afmaay: Saabsing Dmirifly Masuliingtiyo Damiir Doraathy Haysity 1951 ilaa 2017 Othowsho inis shal Qeebiyeng (6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY )

January 26, 2017
Sithy Hagiigathy Hoo Lukuhathaly Datky Hakujeethang Qomiithy Dmirifly Degaas 6 Gobol Kongfurty Somaly Eet Haangky Bathity Masuliingtiyo Damiir Doraathy Dhulsho ...

Afmaay Kartong Ka Abtugung: Saabsing Damiir Doraathy Masulingty Dmirifly Shegithayang Sithy ingky Dhidheelas

January 6, 2017
Gutha Wadangky Somaly Qomiitho Kinool i Wadangky Binaangshey ing Bathing Qomiithy Hakujeedy 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirifly Hatini Nagitheng ...

Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo

December 16, 2016
Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo Taariqthy Aduungky Weyba Eet ing Hung ...

Kartong: Saabsing Damiir Doraathy Qomiithy Dmirifly Haaysity Bersho, Mathithiyo i Malagitethiyo i Shi’ibshoby

November 28, 2016
Farshanagky Wiing Siyaayitho Wadangky Somaly Misawar Haang ingky Sheekeyaw Sithy ing Gorithyang Datky Misawarethung Siyaasithy Kisheegaw Kartong, Haty Weyba Eet ...

HEESY AREGOW

ISGOROY VOA IHK
February 2018
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Categories

BAROY ABTUGALKY AFMAAYKY I AKRIISSHEYBY Baroy-Afmayky-Oo-Sitoos-eh-ing-Abtughung-Biyooley-Com[1] Afmaay-Harfo-Shaghalky-A.E.I.O.U.Y-BIYOOLEY-COM[1] Haky Dir