Monday, May 29th, 2017
Logo Biyooley 2016 DMalig
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

Baydhowy Video : Eel Biyoot Liky Qothy Degaame i Tuuliya Hoos Kooyayang Meely Kumit eh

Published on May 20, 2017 by   ·   No Comments


Gobole Kongfurty Soamly 6 Gobol Degayang Qomiithy Dmirifly Leying Kudhiithy
Biy Laang Dat i Hooliby ing Leetheng Wal Waraabang Waayeng Weyba Haty Suurty
Galey ingty Tuuliyaal Hoos Kooyayang Gobolky Baydhowy Liky Qothy Eel Biyoot

========================================================
========================================================
========================================================
========================================================
========================================================
========================================================


Sithy Hagiigithy Hoo Luku Hathaly Hogamiyaalky Qomiithy Dmirifly Hakujeethang i
Haang Geeghy Mariithy Shegithyang Dmirif Kulisho Sheegithang Gobolky Baydhowy
Hogaang ing Nagitheng Gumeeysy Haang Hogaamisky Qomiithy Dmirifly i Dat .
Kaly ing Shal Qeebiyang Dhulky Dmirifly

Hogamiyaalkung Sheegithang ingty Hakujeethang Qomiithy Dmirifly Sy Damiir
Dory eh Danikaly Dathoow ing Fuliyaayang Tiithiyo Kutabeng Laalush…
Kibedelitheng Dhulsho i Datshoby Ka Abuureng Qabyaalit Dheerat eh

Haangkaly Geeghy Mariithy iyooni Sheegithang Dmirifly Danoosho Gaarky
Fuliisithyang Asalsho Meel Hakujeethy Rahayang Daarot i Hawiy Oo isky
Weelyang ingty Hakujeethang Dmirifly Shal Qubaayang Qomiithy Hakujeedy
Dmirifly iniing Ogolaayni inis kooyang Wal Suubsithang

========================================================
========================================================
========================================================
========================================================
========================================================
========================================================

Baroy Alif Maayky i Alifky Qurangky Sithy inis Leyi Dhawaksho, Hata Liky Abtughy Kory Qurangky Afmaay

Weyba Sy Toos eh Eet inis Leyiini Alifky Quraangky Bilawshey i Kang Alif maayky
Harfy Bathing Afmaayky Kumit eh Kukooyeng Dhinighy Alifky Quraangky Dhawwksho
Weyba kumit eh Harfoogung (GH,Y,A-Ain, Z, Y,) Haano Kaly Kumit eh, Weyba Kaly
Bangky Habatey Af Mahatirighy oo usy Eet ingky Dheeryi Alifky Quraangky
Kukooyeng Harfo Af mahatirighy israa’iil i Wadangky italy Arabty Shaqy ingky
Lahaayni Harfo Quraangky i Wadangky Somaly Guthashey Bangky Kukooyeng Harfo
Af mahatirighy Wal Jiry ing Haayni

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

===========================================================

Sithy Haty Harfoogung Elef Maayky Lahaang Futhuthaayi Misawary Lahaang Weely
Sithy Athy Sy Sehling ingky Barithy Lahaayty Harfo Goonighy ing eh Elef Maayky
HOOS KUBAROY ABTUGAL I AKRISJHO HARFO ELEFMAAYKY GOONIGHY ING EH

HOOS KUBAROY ABTUGAALKY AFMAAYKY I AKRIISJHEY SITHY ING ABTUGHY LAHAAYTY AFMAAYKY

Afmaay-Harfo-Shaghalky-A.E.I.O.U.Y-BIYOOLEY-COM[1]

Baroy-Afmayky-Oo-Sitoos-eh-ing-Abtughung-Biyooley-Com[1]

Harfo Shiblighy Bilaaw ilaa Dhamaat Wethithnag Misawary Kiing
Tilmaamayang Wethithang (B . P. T. J . JH) Hoos ky Akriisoy Baroy

Ky-Baroy-Elef-maayky-Biyooley-Qebty-Afmaayky-Abtugas
QEEBO KALY DHIMING LAHAKIDARE,, AMY KUWEY GUTHA QEEBTY AFMAAYKY
Jamaamenews.com – Biyooley.com – iSgoroy.com – Alaathylive.org
=====================================================================
=====================================================================
=================================================================


Sithy Hagiigathy Hoo Lukuhathaly Datky Hakujeethang Qomiithy Dmirifly
Degaas 6 Gobol Kongfurty Somaly Eet Haangky Bathity Masuliingtiyo
Damiir Doraathy Dhulsho i Datsho Othowsho ing Shal Qeebiyang 6 gobol
Lahayeng Qomiithy Dmirifly, (6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY)
Masulingty Dmirifly Shegithayang Adoomy ing Nagitheng Somaly Mahatiry

=====================================================================
=====================================================================
=================================================================

1-6-dmirifly

br

ADOONTY 3GOBOL

DHIIBOY RA'YIGA I WALAAGHY TALY EH

KARTONG DM

Kartong Afmaay: Saabsing Dmirifly Masuliingtiyo Damiir Doraathy Haysity 1951 ilaa 2017 Othowsho inis shal Qeebiyeng (6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY )

January 26, 2017
Sithy Hagiigathy Hoo Lukuhathaly Datky Hakujeethang Qomiithy Dmirifly Degaas 6 Gobol Kongfurty Somaly Eet Haangky Bathity Masuliingtiyo Damiir Doraathy Dhulsho ...

Afmaay Kartong Ka Abtugung: Saabsing Damiir Doraathy Masulingty Dmirifly Shegithayang Sithy ingky Dhidheelas

January 6, 2017
Gutha Wadangky Somaly Qomiitho Kinool i Wadangky Binaangshey ing Bathing Qomiithy Hakujeedy 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirifly Hatini Nagitheng ...

Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo

December 16, 2016
Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo Taariqthy Aduungky Weyba Eet ing Hung ...

Kartong: Saabsing Damiir Doraathy Qomiithy Dmirifly Haaysity Bersho, Mathithiyo i Malagitethiyo i Shi’ibshoby

November 28, 2016
Farshanagky Wiing Siyaayitho Wadangky Somaly Misawar Haang ingky Sheekeyaw Sithy ing Gorithyang Datky Misawarethung Siyaasithy Kisheegaw Kartong, Haty Weyba Eet ...

Dmirifly Kartong: Masuliingtiyo Damiir Doraahthy iyo inis Shal Qeebiyeng Dhulsho Kugathang Daarot i Hawy ( Kartong i Video )

October 12, 2016
Sithy Runty eh Hooby Luku Hathaly Qaabky ing Dhagimayang Masuliingty Sheegithyang Qoomiithy Hakujeedy Dmirifly ing Dhagimaayang Damiir Dory Shal Dhuumishy ...

HEESY AREGOW

ISGOROY VOA IHK
May 2017
M T W T F S S
« Apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Categories

BAROY ABTUGALKY AFMAAYKY I AKRIISSHEYBY Baroy-Afmayky-Oo-Sitoos-eh-ing-Abtughung-Biyooley-Com[1] Afmaay-Harfo-Shaghalky-A.E.I.O.U.Y-BIYOOLEY-COM[1] Haky Dir