Tuesday, February 20th, 2018
Aanbiedingen bij EuroClix

Breaking news

Warky Afmaay, Dheegow: Saabsing Haalitho Gobolky Baydhowy Guut’haang Wadangky Somaly

Published on April 17, 2017 by   ·   No Comments


Dat Bathing Suubiyeng Bangba Hanisky Beheng Gobolky Baydhowy Gaarhaang
Dekmithy Baydhowy i Warer Kaly Oo Hiisy Leh Kulumeethy Maamul Goboletya
Doorishithy Wadangky Turkighy Sithy ing Dhiithy i Kutaabty Beletky Baydhowy
Kuhathaleng
KUDHUGUNGSOY AUDIO HOOSYAALY LEH DHEEGOW

===================================================
===================================================
==================================================
==================================================
==================================================
==================================================

Gobolky Baydhowy: ,6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY, Qabyaalit Eet Haangky Bathity, Dhibaaty Lingky Jeeysithy


Dhibaaty Eet ing Wiing Kahayang Kooho Damiir Doraathy Hordereerky ing eh
Maamulky Adoonty 6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY, Fidhisho Eyi
Gobolky Baydhowy i Meelikaly Eet ingyar Hisaab ingkijerni,
Kubilaaweng Adoonsighy Somalimahatiry iyoo ing Haayeng Hordereerky i
Qabyaalit ing Dheety, Datky ing Dhalitheng Qomiithy Hakujeedy Dmirifly
Ky Dhah Abuureng Qabyaalit i Unsurinimy Hordereer ing eh Adoongky ingky Wiing Shariif Hasinow

===========================================================
===========================================================
===========================================================
===========================================================
===========================================================
===========================================================

03 April 2017: Maalingty Amuuthy Hasing Mimat Nuur Shaaty Gathuut Geeghy ke Eeding 03 April 2013

Geeghy Oo Ke Eedingty Maalingty Usy Amuuthy Mimat Shaaty Gathuut
Taariqthy Ety Geeghy 03 April 2017 Ety Husky i Hasuusty Usy
Amuuthy Maalingtiye Oo Usy Haayi Halgamaaghy i Hureeyowky 6 Gobol
Kongfurty Somaly Kiyaalang Leying Qomiithy Hakujeedy Dmirifly

Weybani Ka Amuuthy Wadangky Jarmalky Gaarhang Gobolky Frankiforty
Taatiiqthy Mady Haayty {03 April 2013} Weyba Haku wereegitey
Sinit Guuruthy Afaraat Geeghy Ke Eedingty Maalingty Amuuthy
{03 April 2017} Hasing Mimat Nuur Shaaty Gathuut


===========================================================
===========================================================
===========================================================

Sithy Haty Harfoogung Elef Maayky Lahaang Futhuthaayi Misawary Lahaang Weely
Sithy Athy Sy Sehling ingky Barithy Lahaayty Harfo Goonighy ing eh Elef Maayky
HOOS KUBAROY ABTUGAL I AKRISJHO HARFO ELEFMAAYKY GOONIGHY ING EH

HOOS KUBAROY ABTUGAALKY AFMAAYKY I AKRIISJHEY SITHY ING ABTUGHY LAHAAYTY AFMAAYKY

Afmaay-Harfo-Shaghalky-A.E.I.O.U.Y-BIYOOLEY-COM[1]

Baroy-Afmayky-Oo-Sitoos-eh-ing-Abtughung-Biyooley-Com[1]

Harfo Shiblighy Bilaaw ilaa Dhamaat Wethithnag Misawary Kiing
Tilmaamayang Wethithang (B . P. T. J . JH) Hoos ky Akriisoy Baroy

Ky-Baroy-Elef-maayky-Biyooley-Qebty-Afmaayky-Abtugas
QEEBO KALY DHIMING LAHAKIDARE,, AMY KUWEY GUTHA QEEBTY AFMAAYKY
Jamaamenews.com – Biyooley.com – iSgoroy.com – Alaathylive.org
=====================================================================
=====================================================================
=================================================================


Sithy Hagiigathy Hoo Lukuhathaly Datky Hakujeethang Qomiithy Dmirifly
Degaas 6 Gobol Kongfurty Somaly Eet Haangky Bathity Masuliingtiyo
Damiir Doraathy Dhulsho i Datsho Othowsho ing Shal Qeebiyang 6 gobol
Lahayeng Qomiithy Dmirifly, (6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY)
Masulingty Dmirifly Shegithayang Adoomy ing Nagitheng Somaly Mahatiry

=====================================================================
=====================================================================
=================================================================

1-6-dmirifly

br

ADOONTY 3GOBOL

DHIIBOY RA'YIGA I WALAAGHY TALY EH

KARTONG DM

Dmirifly Kartong: Saabsing Damiir Laangty ( 6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY )

September 25, 2017
Datky Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Leh 6 Gobol Dmirifly Degayang Weyba Taariq ing Nagitey ingty iyoo Dhatiyo is Shalgooyang ...

Kartong Afmaay: Saabsing Dmirifly Masuliingtiyo Damiir Doraathy Haysity 1951 ilaa 2017 Othowsho inis shal Qeebiyeng (6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY )

January 26, 2017
Sithy Hagiigathy Hoo Lukuhathaly Datky Hakujeethang Qomiithy Dmirifly Degaas 6 Gobol Kongfurty Somaly Eet Haangky Bathity Masuliingtiyo Damiir Doraathy Dhulsho ...

Afmaay Kartong Ka Abtugung: Saabsing Damiir Doraathy Masulingty Dmirifly Shegithayang Sithy ingky Dhidheelas

January 6, 2017
Gutha Wadangky Somaly Qomiitho Kinool i Wadangky Binaangshey ing Bathing Qomiithy Hakujeedy 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirifly Hatini Nagitheng ...

Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo

December 16, 2016
Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo Taariqthy Aduungky Weyba Eet ing Hung ...

Kartong: Saabsing Damiir Doraathy Qomiithy Dmirifly Haaysity Bersho, Mathithiyo i Malagitethiyo i Shi’ibshoby

November 28, 2016
Farshanagky Wiing Siyaayitho Wadangky Somaly Misawar Haang ingky Sheekeyaw Sithy ing Gorithyang Datky Misawarethung Siyaasithy Kisheegaw Kartong, Haty Weyba Eet ...

HEESY AREGOW

ISGOROY VOA IHK
February 2018
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Categories

BAROY ABTUGALKY AFMAAYKY I AKRIISSHEYBY Baroy-Afmayky-Oo-Sitoos-eh-ing-Abtughung-Biyooley-Com[1] Afmaay-Harfo-Shaghalky-A.E.I.O.U.Y-BIYOOLEY-COM[1] Haky Dir