Wednesday, February 21st, 2018
Aanbiedingen bij EuroClix

Breaking news

Qeebty 13 : Diinty i Asluubty, Buuk Afmaay, ( Murty i Magmaag ) ( Afar Reetha Liky Mahthiye ) (Afar Lahaaw Waani Ky Liibang)

Published on July 17, 2016 by   ·   No Comments

Afmay Murty i Magmaag
Weyaba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy
Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud

AFAR REETHA LIKY MAHTHIYE:
Rumeeyowky ilaahey.
Bary ing nagithoowky waalitky.
Ulmaathy oo lijeelaathy.
Asluubty fayling.

.

AFAR  LAHAAW  WAANI KY LIIBANG :
Gegsithoowky dhulky.
Sagaawy nimithi waraabighy.
Wal fiiriyowky tukulaghy.
Wal ky dideysithooky diingty.

.

Sapapty Oo eh Rumeeyowky illaahey Weyba kihiringtaa islaangnimathy i
Hoo Athy Rumeeyty illaahey Aduungyi Dhibkasty Koo Horkooyi Muku Welwelaas
Weyba iimangka Eet ingky Suginaathey Nafty Athy Kiijerty illaahey
Masuul Ku Eyi, Ersaaktiye Aafimaatshe, ingty Kaly Ha Hery Ruuhy Bani’aadamky
Kaalmiley Kiileyi Athiini Kilety, Walkale Usy Kiing Qobthikory Maleh
Walkasty Weyba Kihiringyini illaaheyky Naftaa Abuury, Hoo Athy Haaysity
Jitky Toosing islaangnimathy

Baary ing Nagoy Waalitka athy Kidhaly weyba kihingta inoghy Athy Dhaly
Sy Usuuni Baary Kiingky Nagithy, Aathini kidhaly Hakwiing iyee Kiilety
9 Biloot Oloolathy Hakiiwedy, Sabaty Oo eh Aathy Hoo iyee Aathiye Baary
Haang Haayty, aawky hoo usy aathis baary haang haayi Lamaathiyo Faylahayeng
Walkasty Faylahathayang Humaang Mijeraas, Tang Aduun yithy Hata Kidhisingty
Hoo Liwaayi Aduungky Burbure,

Ulumithy Hoo Athy Jeelaty Weyba Jeelatey Daty Kii Hogaamiy Lahayeng
Jitky Toosing islaangnimathy Kii Hagaamiyi Lahayeng diingty i ilmy
Akliyetky i ilmy Dhegootky Sy Athy ingku Betbaady Sharty

Asluubty, Weyba Kumit etaa Sheyky Humaangty Aduungky taaly Ky Shal
Ogaathikorty Faylahaangtiye Asluubty Hakii Rahayang umuty isllaamky i
Wiliby dat kaly diimy Kaly Shalgediising leh, Oo Hakii Rahayang Hushmidy
Athy asuubty islaangnimathy leh Kidhagimaas

Sapapty oo eh afartung wal haad wey leyiina afar til maamood oo
lang ky bani aadam ky e kileyly, Lang hooby usy ing dul qaad
bathingyi sithy dhulky haatow weydeerey hormar i barwaaqy,
saghaawy nimathy warabighy haataw laahaaw sapaptini weywaa
waraapighy hooby usy neef dily way ing weereye waraabiyaalky kaly,
tukuleeghy wayaahy haywaangky ingky foojiginaag bathy haaywaanithy.

DHIIBOY RA'YIGA I WALAAGHY TALY EH

KARTONG DM

Dmirifly Kartong: Saabsing Damiir Laangty ( 6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY )

September 25, 2017
Datky Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Leh 6 Gobol Dmirifly Degayang Weyba Taariq ing Nagitey ingty iyoo Dhatiyo is Shalgooyang ...

Kartong Afmaay: Saabsing Dmirifly Masuliingtiyo Damiir Doraathy Haysity 1951 ilaa 2017 Othowsho inis shal Qeebiyeng (6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY )

January 26, 2017
Sithy Hagiigathy Hoo Lukuhathaly Datky Hakujeethang Qomiithy Dmirifly Degaas 6 Gobol Kongfurty Somaly Eet Haangky Bathity Masuliingtiyo Damiir Doraathy Dhulsho ...

Afmaay Kartong Ka Abtugung: Saabsing Damiir Doraathy Masulingty Dmirifly Shegithayang Sithy ingky Dhidheelas

January 6, 2017
Gutha Wadangky Somaly Qomiitho Kinool i Wadangky Binaangshey ing Bathing Qomiithy Hakujeedy 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirifly Hatini Nagitheng ...

Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo

December 16, 2016
Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo Taariqthy Aduungky Weyba Eet ing Hung ...

Kartong: Saabsing Damiir Doraathy Qomiithy Dmirifly Haaysity Bersho, Mathithiyo i Malagitethiyo i Shi’ibshoby

November 28, 2016
Farshanagky Wiing Siyaayitho Wadangky Somaly Misawar Haang ingky Sheekeyaw Sithy ing Gorithyang Datky Misawarethung Siyaasithy Kisheegaw Kartong, Haty Weyba Eet ...

HEESY AREGOW

ISGOROY VOA IHK
February 2018
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Categories

BAROY ABTUGALKY AFMAAYKY I AKRIISSHEYBY Baroy-Afmayky-Oo-Sitoos-eh-ing-Abtughung-Biyooley-Com[1] Afmaay-Harfo-Shaghalky-A.E.I.O.U.Y-BIYOOLEY-COM[1] Haky Dir