Wednesday, February 21st, 2018
Aanbiedingen bij EuroClix

Breaking news

Baydhowy Kartong: Dhibaatithy Dhahtaaly i Damiirdorathy Dmirifly, Goblethiyo Kahaaysity, i ( Taariqthy Kubaroy }

Published on May 25, 2016 by   ·   No Comments

DM KARTOONG
Haalitho Wadangky Somaly Waqsiyaal Eet Bathing isbedel Tusaaly Lahaku
Bilaawy Taariqthy 1960, 1974, 1990,1991, Weyba kuddhiithey Wadangky
Somaly Sithy Liing Dhisy Lahayi Dowlit Kutaliyas Wadangky Somaly Leh
Qoliyaal Gaar eh Oo eh ,Somaly Mahatiry,

1960 Weyba Kubilaawitey Wadangky Somaly Hurnimy Haly isky Kaalitheng
Qoomiido Somaly Mahatiry, Eet Liingky Yaraayi Talithas Wadangky
Qoomiidy Dmirifly eh ,Somaly Maay, isly Madaas Liky Bilaawy Luty
Hoostiye Ligily Hasho Luku Qaathithy Ly Shal Laalushy

1974 Weyba Hatiny Eet Hook ing Weeldhithey Hukungky ,Somaly Mahatiry,
Weerar Eet Hook ingleh Kiqaatheny 1970 ilaa 1974 Qoomiidy Dmirifly
Afky Maayky Kahathalayang Burburiyang Afsho i Degaanethiyo Shal
Qeebsithang Sithy Haty Kudereerty lirooghy 2016

1990 ilaa 1991 Weyba Wadangky Somaly Kubilaawithey Harby ing Dhohoyi
Qoliya ,Somaly Mahatiry, Shal eh Daarot i Hawy Madaas Hukungky Somaly
Weyba Galangty Kahayey Mimat Siyaat Bary Oo Hakujeethy Beely Mariihang,
Usy Madaas Hukung Liky Rithy 1991,

Waly Kudambooyi 1991 Weyba Bilaawitey ingty Wadangky Somaly Shishal Gohy
Goony Weyba ing Gohey Gobolky Hargeesy Haty eh Dowlithy Somalilandy
Kudemby Weyb Hatiny Kihigey Gohang Dowlit Goony eh Nagithang Puntland i Galmuthuk,
Dolithy Jubaland oo eh Dhul Dmirifky Liky Hooghy Hook Likahaysithy i
Jerang Dolit Gobletyi Kaly Sithy ,Balool Sare, Oo eh Dhul Liky Hooghy Dmirifly

Tang Oo Edaang ing Nagithas Somaly inis Fathaany Shal Goty Langky
Lohooghy Kory Lohooghy Langky Kir isku Areyny Walaashey Liing Dhaafy
Goboleethis Goony ing Goosithy Sithy Weeleng Somaliland i Puntland i
Goble Kaly Somaly Mahatiry Lety Kulisho

Weyba Wal Eet Liingly Yaaby Nagitey Masqanty ing Galaany Qoomiidy Hakujeedy
Dmirifly Hingdhooly Nagitheng Lijerty Damiirdory i Akly Dory Olooly Wiinang
Arigooyang ingty inis Fathaany Somaly Shal Goheng Gobolethiyo Goositheng
Qoomiidy Hakujeedy ,Somaly Mahatiry, Ky Darsitheng Goboly ing Lahaayny Hata

Tang Oo kideyithy Waayeng Qoomiidy Dmirifly Hakujeedy Wal Goritsho i
Siyaasingtiyo DogaalDhagimeetsho Goosithy Waayeng 6gobol Degaayang
Burburiyeng Dhatiyo 6gobol Lahayeng 3gobol Kuweeleng 3gobol kaliny
Siyeng Dat Kaly Laalush Ky Bedelitheng Damiir Laang ing Jeeyty Haty
Haang Herty Hal Gobol Ky Maamuloyang iithimithy Hawy i Daarot Sheegithyang
Dowlithy Federaalky Somaly Ho Qobit ing Nagitheng Masuulingty Dmirifly
Dhulsho Hook Datkaly ingky Qeebithy Dhulky Dmirifly

DHIIBOY RA'YIGA I WALAAGHY TALY EH

KARTONG DM

Dmirifly Kartong: Saabsing Damiir Laangty ( 6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY )

September 25, 2017
Datky Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Leh 6 Gobol Dmirifly Degayang Weyba Taariq ing Nagitey ingty iyoo Dhatiyo is Shalgooyang ...

Kartong Afmaay: Saabsing Dmirifly Masuliingtiyo Damiir Doraathy Haysity 1951 ilaa 2017 Othowsho inis shal Qeebiyeng (6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY )

January 26, 2017
Sithy Hagiigathy Hoo Lukuhathaly Datky Hakujeethang Qomiithy Dmirifly Degaas 6 Gobol Kongfurty Somaly Eet Haangky Bathity Masuliingtiyo Damiir Doraathy Dhulsho ...

Afmaay Kartong Ka Abtugung: Saabsing Damiir Doraathy Masulingty Dmirifly Shegithayang Sithy ingky Dhidheelas

January 6, 2017
Gutha Wadangky Somaly Qomiitho Kinool i Wadangky Binaangshey ing Bathing Qomiithy Hakujeedy 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirifly Hatini Nagitheng ...

Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo

December 16, 2016
Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo Taariqthy Aduungky Weyba Eet ing Hung ...

Kartong: Saabsing Damiir Doraathy Qomiithy Dmirifly Haaysity Bersho, Mathithiyo i Malagitethiyo i Shi’ibshoby

November 28, 2016
Farshanagky Wiing Siyaayitho Wadangky Somaly Misawar Haang ingky Sheekeyaw Sithy ing Gorithyang Datky Misawarethung Siyaasithy Kisheegaw Kartong, Haty Weyba Eet ...

HEESY AREGOW

ISGOROY VOA IHK
February 2018
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Categories

BAROY ABTUGALKY AFMAAYKY I AKRIISSHEYBY Baroy-Afmayky-Oo-Sitoos-eh-ing-Abtughung-Biyooley-Com[1] Afmaay-Harfo-Shaghalky-A.E.I.O.U.Y-BIYOOLEY-COM[1] Haky Dir