Monday, May 29th, 2017
Logo Biyooley 2016 DMalig
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

Baydhowy: Dowlithy Federaalky Somaly iithimy Kumit eh ing Tabibarty, Koholgalang Dekmiya Gobolky Baydhowy

Published on October 3, 2015 by   ·   No Comments

Tabibar iithimy Biyooley.com - iSgoroy.com
Weyba Diyaar Nagitheni Tabibarky iithimthy Dowlithy Federaalky
Kumit Haayeng lahaky Aruuriy iithimithung 5dekmy Kitaaly
Gobolky Baydhowy, Weyba Liing Qursheeyey iithimithung Tirithiyo
Deeras 200boliis Kumit eh iithimithy Dowlithy Federaalky Somaly
Kihool Galayang Guud Haang Gobolky Baydhowy

Dhinighy Kaly Weyba Haty Dhimini Tabibarkaly Litabibaraw iithimy
Kaly Deeras Titithiyo 400 iithimy Boliis eh Kumit eh Dowlithy
Federaalky Somaly Hoolgalsho Ky Bilaawayang Liing Shal Qorsheeyi
200 Boliis he Ky Hoolgalang Gobolky Bokool i 200 kaly Boliis eh
Ky Hool Galang Gobolky Shibeelithy Hoosy

Guud Haang Tirithy iithimithung Kumit eh Dowlithy Federaalky Somaly
600 Boolis eh, Oo ingky Taligaly Sy Siyaasitheysing Galangty
Haang Galang Dowlithy Federaalky Somaly Gobolethung Shal eh
Baydhowy Bokool Shibeelithy Hoosy

Sithy Hagiigithy Liing ogaathy iithimithung Lahaang Huly Tabibarky
Oo ing Bathingying Hawy Afmaay Kahathalaw i Ogatheng Afmaay Kahathalaw
Hoono Kaleeni Eying Majeerteng, Haang Hakujeethang Dmirifly ing Deerani
30 Qofoot, ingty Kaly Sheegit Eying i Dat Degaang ing Roogeng Gobole
Degayang Dmirifly Dhulky ing Lahayaani,

Sithy Haty Shariif Hasinow Haatow Dhulky Dmirifly Degaangley ing Rooghy
Dhul Usy ingky Lahaayni Gobole Dmirifly Kooytiley Ke ety Asharaaf Usy i
Haankaly Kooytithy eh Ogatheng Majerteng Hawy Dhulky ing Lahaayni
Degaamethung 6gobol Degaayang Dmirifly, Shariif Hasunow Fathooyi
Dhul Dathow Usy ingLahayni Kooyty Ke eyi Qeebsithang Fathoyang Usy Kooytithis

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

DHIIBOY RA'YIGA I WALAAGHY TALY EH

KARTONG DM

Kartong Afmaay: Saabsing Dmirifly Masuliingtiyo Damiir Doraathy Haysity 1951 ilaa 2017 Othowsho inis shal Qeebiyeng (6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY )

January 26, 2017
Sithy Hagiigathy Hoo Lukuhathaly Datky Hakujeethang Qomiithy Dmirifly Degaas 6 Gobol Kongfurty Somaly Eet Haangky Bathity Masuliingtiyo Damiir Doraathy Dhulsho ...

Afmaay Kartong Ka Abtugung: Saabsing Damiir Doraathy Masulingty Dmirifly Shegithayang Sithy ingky Dhidheelas

January 6, 2017
Gutha Wadangky Somaly Qomiitho Kinool i Wadangky Binaangshey ing Bathing Qomiithy Hakujeedy 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirifly Hatini Nagitheng ...

Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo

December 16, 2016
Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo Taariqthy Aduungky Weyba Eet ing Hung ...

Kartong: Saabsing Damiir Doraathy Qomiithy Dmirifly Haaysity Bersho, Mathithiyo i Malagitethiyo i Shi’ibshoby

November 28, 2016
Farshanagky Wiing Siyaayitho Wadangky Somaly Misawar Haang ingky Sheekeyaw Sithy ing Gorithyang Datky Misawarethung Siyaasithy Kisheegaw Kartong, Haty Weyba Eet ...

Dmirifly Kartong: Masuliingtiyo Damiir Doraahthy iyo inis Shal Qeebiyeng Dhulsho Kugathang Daarot i Hawy ( Kartong i Video )

October 12, 2016
Sithy Runty eh Hooby Luku Hathaly Qaabky ing Dhagimayang Masuliingty Sheegithyang Qoomiithy Hakujeedy Dmirifly ing Dhagimaayang Damiir Dory Shal Dhuumishy ...

HEESY AREGOW

ISGOROY VOA IHK
May 2017
M T W T F S S
« Apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Categories

BAROY ABTUGALKY AFMAAYKY I AKRIISSHEYBY Baroy-Afmayky-Oo-Sitoos-eh-ing-Abtughung-Biyooley-Com[1] Afmaay-Harfo-Shaghalky-A.E.I.O.U.Y-BIYOOLEY-COM[1] Haky Dir