Tuesday, January 16th, 2018
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

September 2017

Gobolky Buurhakaby: Deminethy Hory Haathy Jerrey Meel Eet Taariq Wiing ingleh Lingky Taliyaw

Sithy Taariq Haang Ling Gorithaw Demineethy Hory Dhulky Leying Degayang Qomitho Hakujeethang Dmirifly 6 Gobol Weyba Liky Maamuly Jerrey Hooskooyayeni Gobolky Buurhakaba Aasimit ing Haayi Weyba Kumit eh Dekimiya ...

More From September 2017

Ruwaayi Afmaay: Saabsing Sithy Hormarky Afky Aaayow Afmaaky Haayi Sy Tartiib eh Kor Haangky Kohooyi

Sithy Ruwaayithung Saabsingty Kurry Jeel Galy ing Sheeghy Waayi Ku Obsithaw Geberty Usy Jeelayi ing Sheeghy Fathooyi Dhibky DhahMaraw ============================================================ ============================================================= Abwaang Hasing Huburow: Kaalmy ...

Dowlithy Federaalky Somaly Qilaafky Maamul Goboleetya Kahathaly, Oo Kisheekty Siyaasithas

Qilaaf Siyaasithet Eet ing Bileering Ky Fithy Githa Wadangky Somaly Dhahmary Maamul Goboletya Kujerang Gutha Wadangky Somaly i Dowlithy Federaalky Somaly Qilaafkas Oo Saabsing ...

Abwaang Hasing Huburow: Kaalmy Hadeersiyeng Dat Kinool Wadangky UK inggiriisky ( VIDEO )

Dat Kinoolang Wadangky Binaangshey Gaarhaang Wadangky inggiriisky UK Oo Has Hilqaameng Hadeersiyeng Kaalmy Afyaal Hasing Huburow Ling Goritha Aw'ibtily Oo Usy Geeghy Eet ...

Mathiwiinaghy Somaly Mat Ebdilaahy Farmaajy Usy ing Dhoofy Wadangky Sa’uuthighy, Sababy Gaar eh

Geeghy iyee Weyba Usy ing Safarey Mathiwiinaghy Wadangky Somaly Mat Ebdilaahy Farmaajy Oo Usy Safarshey Ky Wajahinaayi Wadngky Boqortooyithy Sa,uuthighy Oo Usy Hodhaang ...

Dmirifly Kartong: Saabsing Damiir Laangty ( 6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY )

Datky Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Leh 6 Gobol Dmirifly Degayang Weyba Taariq ing Nagitey ingty iyoo Dhatiyo is Shalgooyang Othowsho Shal Rahang Dhulsho ...

Tiyeeklow Misawary: Dhismiyaal Eet ing Suurit Bathing Ky Dereerang, Fiirsoy Suuridy Dekmithy Tiyeeklow

Sinitky Lahadhaafy i Kang Haty Likijerry Kudereerty Dhismy Eet ing Suurit Bathing 2016 ilaa Dhamaatky 24-09-2017 Dekmithy Tiyeeklow Misawary Lahakuqaathy Haalit Nololeetshe i ...

Muqdishy: Mathiwinaghy Somaly Mat Ebdilaahy Farmaajy Usy Ly Kulimy Gudighy ing Qaabilsing

Kulung Eet ing Bileering Kudhiy Gutha Wadangky Kulungkaa Shirky Oo Qaathitheng Saabsinaayi Lingky Hathaly Oo Usy Kijerry Hogaangky Mathiwinaghy Somaly Mat Ebdilaahy Farmaajy ...

Gobolky Baydhowy: Al-Shabaab Kitoogitheng Sarkaal Lahaky Eetheyi Liky Toogithy Buulifulay,

Koohthy Kaharbiyas Kongfurty Somaly Gaarhaang Lity Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirif, Ling Gorithaw Al-shabaab Dil Ling Filithani Kifuleyeng Sarkaal Kumit eh Koohthiyo Oo ...

Newly Elected Hirshabelle President Appoints New Governor Of Hiiraang

The newly elected Hirshabelle State president, Mohamed Abdi Ware has appointed new governor for Hiiraan region barely three days after he ...

 More »

BAROY ELEFMAAYKY

Ky Baroy Afmaayky Abtugaalshey Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Qoomiidy Dmirifly

December 30, 2017
Weyba Meelung Lahaky Bangdhikey Sithy Athy ingky Barithy Lahayty Abtugaalky Elefmaayky Dhawaakshey Kumit eh Aghal Dhagimetky i Astaangty Alingky Qoomiidy ...

Elefmaayky Baroy: Harfo Goonighy ing eh, Sy Futheet Ky Baroy Abtugaal i Akriisby, ( ,GH, ,TH, ,P, ,JH,Z, ) Misawary Wethithang

December 18, 2017
Sithy Futheet Athy Ky Barithy Korty Harfo Alif Beetithy Afmaay Haang Goonighy ing eh Kubaroy Hoos Misaware Yaalang Harfo ...

Elefmayky; Su’aal ?: Sheek Shagal ing Yaalky Elefmaayky ( Ashar Ha Qaathiteng Taariqthy Mady Haayty 11 December 2014, 2006, 2009, 2012, 2015, Haty Madokaly Su’aaly Reet Lahaang Naghy 12 December 2017

December 12, 2017
Asharkung Weybuwa Ashar Hor Haang Qaathiteng Taariqthy Mady Haayty 11 December 2014, 2006, 2009, 2012, 2015, Haty Madokaly Su'aaly ...

Afmaayky Baroy Leh Video Audio Abtugalky Qaabky ing Etheeksithas Harfo Goonighy ing eh Elef Beetithy Maayky

November 27, 2017
Baroy Harfo Goonighy ing eh Afmaayky Elef Beetithis Leh Dheegow i Aregowby Qaabky ingky futhut Athy Ky Barithikorty Abtugaalky ...

Elefmaayky: Sy Futheet Ky Baroy Alif Beetithis Oo Wethithy , Video i Misawary

November 1, 2017
Barishithy Harfo Afmaayky Reet Haang Nagaase Madokaly Warbahingty Afmaayky Abtugaas Shal eh Biyooley.com iSgoroy.com Kulmiyow.com Sy ing Baritang Abtugaalky Afmaayky, ...

Ky Baroy Afmaayky Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Leying Qomiidy Dmirifly 6 Gobol SwS

October 9, 2017
Harfo Elef Maayky Sithy ing Abtugingying Qaabkasty Athy Afmaayky ingky Hathalaas ing Abtughy Maayang Dhawaaghy Afky Haky Bahaw Qaabya Shal ...

Goby: Abwaang Gang Tariik, Gubaaby Hormariisky Afmaayky Usy Oo Shal Gedising Sithy

September 8, 2017
Kulung inisky Kooyeng Wal Goritky Haano Kumit eh Haang Dmirifly Kulungkaas Oo Haayi Koo Lingky Hathalaw Hormariisky Afmaaykky Oo Leh ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG