Wednesday, February 21st, 2018
Aanbiedingen bij EuroClix

Breaking news

BOLONIGHY

Boloonighy Luty: Cristiano Ronaldo, Oo Liky Eetheyi ingty Usy Dhiibiwaayi Eet ingky Mathy Kakinaathy

Weyba Bangky Habatey Dheel Goritky Boloonighy Luty Real Madrid Oo Usy Kumit eh Cristiano Ronald Oo Liky Haasithy ing Dhiibni Angshuur Deeras Malayiing Doolar eh Luku Fathooyi Eet ...

More BOLONIGHY News

Baydhowy: Kooho Boloonighy Luty Ha Dhahgaly Dhibaaty Ky Saleysing Kohorkooyas Hormariyowky Boloonighy Gobole

Sithy Hasheegeng Haano Kumit eh Masuliingty ing Hilsaaring Kooho Boloonighy Luty Gobole Kongfurty Somaly Gaarhaang 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirifly Weyab Sheegeni Masuliingtung ...

Wangliwiing: Koob Tartingky Boloonighy Luty Kubilaawithy koohy Bathing inisky Kooyeng Ky Shalkooyeng Degaame i Tuuliya Kumiteh Shibeelithy Hoosy

Weyba Kubilaawithey Degaangky Wangliwiing Kumit eh Gobolky Shibeelithy Hoosy Dheel Boloonighy Luty Lingky Taligaly i Dhahgaloowky Bulshithy Weyba Haku Qeebgaley Dheelung eh Boloonighy Luty ...

Boloonighy Luty: Hulky Qarangky Spain i italy Dhahmarty Dheel Kaluul Hiisy Leh Ling Filithaani

Dheel Eet ing Kaluul Dheeleng Hulky Qarangky italy i Spain isly Dhaafy Waayeng is Garib Dhiyeng Shal Dhaliyeng Lamaathy Koohot 01;01 isly Dhaafiwayeng ...

Baydhowy: Kooho Boloonighy Luty, Qabang Qaabithiyo Hor Surungty Dhibaaty Kukooyty Dhinighy

Gobole Kongfurty Somaly Gaarhaang Haty Kubilawithy Gobolky Baydhowy Tartingky Boloonighy Luty Haty Dereerty Qabang Qaabithi Sithy ing Bilaawithy Lahayi Likijerry inis Sheenowky Hulky ...

Buurhakaby: Koohthy Boloonighy Luty ing Dheelas, Dhibaaty Eet ing Bathing kuhaaysity Dhinighy ( Misawary )

Koohthy Dheel Gorotky Boloonighy Luty ing Dheelayang Dekmithy Buurhakaby Eet ing Faylety Qaabky ing Dheelayang Boloonighy Luty Kuqeeb Galy Korang Dheelo Boloonighy Luty ...

Puntland: Oo Qaady Koobky Dheely Boloonighy Luty Maamul Goboleetya Somaly i Qaabky ing Rooyeng

Koohthy Boloonighy Luty Puntland Oo Ky Guuleysitheng Koobky Maamul Goboleetya Dheelis Kudereerty Aasimidy Muqdishy, Kureet Mady Darby Gemishithy ing ku Rooyeng Jubaland Dheelung Lamathung ...

Portugal: Ky Guuleysity Koobky Aduung Tartingky Boloonighy Luty Euro 2016

Lamaathung Kooh Tartingky ingky Jereng ing Qaathang Koobky Boloonighy Luty Aduungky Euro 2016 Dheel Kaluul Dhahmarty Faransy i Portugal Ky Dhamaaysitheng 90 Dagiighy ...

Boloonighy Luty: Faransy Haang Surungty Finaalky Tartingky Koobky Euro 2016

Dheel Eet ing Kaluul Dhahmarty Koohthy Hulky Garmalky Oo Haaysithang Koobky Aduungky Boloonighy Luty i Koohthy Hulky Faransy, Haty Weyba Eet Ling Kubdhowy ...

Boloonighy Luty: Waqtighy Ly Dheelaw isky Eetky Wereeghy 16aat Euro 2016 Koobky, Oo Dhimaastiring

Weyba Haang Guthubey Tarting Koobky Qaramithy Yurub Boloonighy Luty 16 Koohot i Hulky ingky Faylahaayi Nagitheng 6 Koohot Haang ingky Hoyang Afar Guruub ...

« Back    More »

BAROY ELEFMAAYKY

Baroy: Bilaawky Harfo Elifmaayky Wethithang Misawary Harafkasty Kiing Tilmamayang (B . P. T. J . JH) Shibly

February 1, 2018
Harfo Shiblighy Bilaaw ilaa Dhamaat Wethithnag Misawary Kiing Tilmaamayang Wethithang (B . P. T. J . JH) Hoos ky ...

Baroy: English i Afmaay Lisky Turjumy, Ky Barithas Qeeby Kumit eh Sithy Afmaayky ingky Hathaly Lahaayty Amy inggiriisky

January 23, 2018
Weyba Sy Sehling ing Barithikorte Walyaaly Kumit eh Amaayky Oo Liky Turjumy Afky inggiriisky, Weyba Saabsingta Barishithy Qeeby Kumit eh ...

Ky Baroy Afmaayky Abtugaalshey Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Qoomiidy Dmirifly

December 30, 2017
Weyba Meelung Lahaky Bangdhikey Sithy Athy ingky Barithy Lahayty Abtugaalky Elefmaayky Dhawaakshey Kumit eh Aghal Dhagimetky i Astaangty Alingky Qoomiidy ...

Elefmaayky Baroy: Harfo Goonighy ing eh, Sy Futheet Ky Baroy Abtugaal i Akriisby, ( ,GH, ,TH, ,P, ,JH,Z, ) Misawary Wethithang

December 18, 2017
Sithy Futheet Athy Ky Barithy Korty Harfo Alif Beetithy Afmaay Haang Goonighy ing eh Kubaroy Hoos Misaware Yaalang Harfo ...

Elefmayky; Su’aal ?: Sheek Shagal ing Yaalky Elefmaayky ( Ashar Ha Qaathiteng Taariqthy Mady Haayty 11 December 2014, 2006, 2009, 2012, 2015, Haty Madokaly Su’aaly Reet Lahaang Naghy 12 December 2017

December 12, 2017
Asharkung Weybuwa Ashar Hor Haang Qaathiteng Taariqthy Mady Haayty 11 December 2014, 2006, 2009, 2012, 2015, Haty Madokaly Su'aaly ...

Afmaayky Baroy Leh Video Audio Abtugalky Qaabky ing Etheeksithas Harfo Goonighy ing eh Elef Beetithy Maayky

November 27, 2017
Baroy Harfo Goonighy ing eh Afmaayky Elef Beetithis Leh Dheegow i Aregowby Qaabky ingky futhut Athy Ky Barithikorty Abtugaalky ...

Elefmaayky: Sy Futheet Ky Baroy Alif Beetithis Oo Wethithy , Video i Misawary

November 1, 2017
Barishithy Harfo Afmaayky Reet Haang Nagaase Madokaly Warbahingty Afmaayky Abtugaas Shal eh Biyooley.com iSgoroy.com Kulmiyow.com Sy ing Baritang Abtugaalky Afmaayky, ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG