Friday, April 28th, 2017
Logo Biyooley 2016 DMalig
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

BOLONIGHY

Shirkidy, NIKE: Hijaab Hangraabty Muslimiingty Kidheelang Habangdhikty Sports ( Misawary )

Qalabky Liky Dheelaw iSboortighy Kumit eh Karky i Kobo Eet Qaalky ing eh Hasaaras Shirkidy Wiing Ling Gorithaw NIKE, Weyba ing Suubithey Hangraabty Muslimiingty Mady Dheelayang Dheelo iSboortighy ...

More BOLONIGHY News

Hudur: Koohoghy Boloonighy Luty Rajithiyo Reet Haang Naghity, Deming Hory Dheel ingky Dambooyty Haty Bilaaweng

Waqty Hory ingky Dambooty Koohy ing Dheelayang Boloonighy Luty Dekimithy Hudur Kumit eh Gobolky Bokool ing Lahaayni Wal Dhalingyary eh ing Dheelang Boloonighy ...

Baydhowy: Boloonighy Luty ing Burbury Qabyaalit i Dhagaalidory Sabab ing Nagity

Sithy Kooho Dheel Goritky Boloonighy Luty ing Dheelayang 6 Gobole Kongfurty Somaly Dmirifly Gaarhaang Gobolky Baydhowy Lahaang Doorithaw Kooho Boloonighy Luty ing Dheelayang ...

Maamulky Puntland: Tartingky Kudereery Haayi Dheelo isbortighy Gebdho Natiijithis Meel Marooyty

Weyba Kudereere Wily Dowlit Goboletky Puntlan Gorowy Tarting Gebdho Dheely Isportisky Haty Marooyty Natiijithy Kooho Hangraabty isly Dheeleng GALMUTHUK   44 -   ...

Boloonighy Luty: Cristiano Ronaldo, Oo Liky Eetheyi ingty Usy Dhiibiwaayi Eet ingky Mathy Kakinaathy

Weyba Bangky Habatey Dheel Goritky Boloonighy Luty Real Madrid Oo Usy Kumit eh Cristiano Ronald Oo Liky Haasithy ing Dhiibni Angshuur Deeras Malayiing ...

Baydhowy: Kooho Boloonighy Luty Ha Dhahgaly Dhibaaty Ky Saleysing Kohorkooyas Hormariyowky Boloonighy Gobole

Sithy Hasheegeng Haano Kumit eh Masuliingty ing Hilsaaring Kooho Boloonighy Luty Gobole Kongfurty Somaly Gaarhaang 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirifly Weyab Sheegeni Masuliingtung ...

Wangliwiing: Koob Tartingky Boloonighy Luty Kubilaawithy koohy Bathing inisky Kooyeng Ky Shalkooyeng Degaame i Tuuliya Kumiteh Shibeelithy Hoosy

Weyba Kubilaawithey Degaangky Wangliwiing Kumit eh Gobolky Shibeelithy Hoosy Dheel Boloonighy Luty Lingky Taligaly i Dhahgaloowky Bulshithy Weyba Haku Qeebgaley Dheelung eh Boloonighy Luty ...

Boloonighy Luty: Hulky Qarangky Spain i italy Dhahmarty Dheel Kaluul Hiisy Leh Ling Filithaani

Dheel Eet ing Kaluul Dheeleng Hulky Qarangky italy i Spain isly Dhaafy Waayeng is Garib Dhiyeng Shal Dhaliyeng Lamaathy Koohot 01;01 isly Dhaafiwayeng ...

Baydhowy: Kooho Boloonighy Luty, Qabang Qaabithiyo Hor Surungty Dhibaaty Kukooyty Dhinighy

Gobole Kongfurty Somaly Gaarhaang Haty Kubilawithy Gobolky Baydhowy Tartingky Boloonighy Luty Haty Dereerty Qabang Qaabithi Sithy ing Bilaawithy Lahayi Likijerry inis Sheenowky Hulky ...

Buurhakaby: Koohthy Boloonighy Luty ing Dheelas, Dhibaaty Eet ing Bathing kuhaaysity Dhinighy ( Misawary )

Koohthy Dheel Gorotky Boloonighy Luty ing Dheelayang Dekmithy Buurhakaby Eet ing Faylety Qaabky ing Dheelayang Boloonighy Luty Kuqeeb Galy Korang Dheelo Boloonighy Luty ...

 More »

BAROY ELEFMAAYKY

Afmaay: Sedy Su’aal ?, Sheekiyaalsho Hor Haang Qaathiteng, isky Tijaaby Hoo Athy Kujiwaaby Korty

March 30, 2017
Weyaba Meelung Hoos Ka Abtugini Misawarky Korshey 3 Su'aal Hor Asharsho Haang Qaathiteng Sediithung Su'aal Oo Shal eh Sithy ...

Elef Maayky Sy Sehling Kibaroy Harfo Goonighy ing eh Abtugaalsho i Akriissho (P, JH, GH, NG, Y’, NY, Z,)

March 3, 2017
Sithy Haty Harfoogung Elef Maayky Lahaang Futhuthaayi Misawary Lahaang Weely Sithy Athy Sy Sehling ingky Barithy Lahaayty Harfo Goonighy ...

Baydhowy Audio: Afmaayky Luqidis Sithy Ling Hormariilahayi inisky Kooyeng Masuliingty Jaama’ady Konfurty Somaly Gobolky Bay i Harqaang

February 19, 2017
Kulung Eet ing Bileering inisky Kooyeng Walgoroi Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Dekmithy Baydhowy Kulungkung Oo Haayi Taageery Liky Hormariyaayi ...

Ky Baroy Afmaayky Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Leying Qomiidy Dmirifly 6 Gobol SwS

October 9, 2016
Harfo Elef Maayky Sithy ing Abtugingying Qaabkasty Athy Afmaayky ingky Hathalaas ing Abtughy Maayang Dhawaaghy Afky Haky Bahaw Qaabya Shal ...

Baroy: Dhawaaghy Etky Afmaayky 25 Abtugaal eh, Saabsing Sithy ingky Hathaly Lahayty Afmaay Sah eh

September 1, 2016
Dhawagethung Etky Afmaayky Ka Abtugung Weyba Sitoos eh ing Shegayani Luuqidy Afmaayky Oo Sah eh Ka Abtugung Sheey Bathing ...

Muqdishy: Buukyaal Afmaay eh Arawithy Muqdishy Haky Bangdhikeng Wal Goritky Jaama’atho Kongfurty Hakujethang Dmirifly

August 19, 2016
Wal Goritky Jaama'atho Kongfurty Somaly Gaarhaang Gobolky Baydhowy ing Bathing, Haky Bangdhikeng Arawithy Buugite Muqdishy Kitaaly Kudereery Bangdhighy Abtugaale Wadangky ...

Baroy Elefmaayky Harfo Goonighy ing eh { NY } Ky Baroy Sy Sehling Usy Oo Wethithy Misawary Dhegowby Amy Audio

July 26, 2016
Baroy Elefmaayky Harfo Goonighy ing eh { NY } Ky Baroy Sy Sehling Usy Oo Wethithy Misawary Dhegowby ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA G-Ubah-B.Q.E.A SG SHOP

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG