Tuesday, February 20th, 2018
Aanbiedingen bij EuroClix

Breaking news

MAGMAAG

Qeebty 6 aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud,

AFAR INGKY HOOSEYTU BILAAMEYTY MEGELKY: 1) Guky 2) Dhiirirky 3) Maalky 4) Nasabky . Sababty oo eh bilaamety athy guursithaasy ingty koo yaraaty Misy kiily Jing haaty. Dhiirirkiny ingty athy ...

More MAGMAAG News

Qeebty 5 aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud,

REGHY AFARA SIITHY MEGING: 1) Murugjhey 2) Maaljhey 3) Maghajhey 4) Miroojhey Sapapty oo eh lang hoog jhey isky halaayikory waany ky basithy ...

Qeebty 4 aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud,

AFAR WEYBA LIKY TOOSIYEY AFAR: , 1, Bir gothity daba liky toosiye. 2, Geed gothithy hunggoola liky toosiye. 3, Laf gothity kabow ye ...

Qeebty 3 aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud,

AFAR MUKU DHEGAS AFAR: 1, Dhul biyy mu ku dherigow. 2, Dheg doo muku dherigaasy. 3, Hingdho wal fiiriyow muku dherigaayang. 4, Bilaang meghel muku ...

Qeebty 2aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud,

AFAR MEELOT ASLUUBTA KY FAYLAHAY: 1, Mady athy misaajidky i meel bulshy e rookty 2, Mady athy rookty meel ilmy liky barathow 3, Mady ...

Qeebty 1aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud,

BILAANG AFARA INGKY FAYLING: 1. Bilaameyty hartijhe ing dharithy aaming ty 2. Hooby usy fiiriy jijeelathow. 3. Hooby amary Weelas. 4. Hooby ...

« Back  

BAROY ELEFMAAYKY

Baroy: Bilaawky Harfo Elifmaayky Wethithang Misawary Harafkasty Kiing Tilmamayang (B . P. T. J . JH) Shibly

February 1, 2018
Harfo Shiblighy Bilaaw ilaa Dhamaat Wethithnag Misawary Kiing Tilmaamayang Wethithang (B . P. T. J . JH) Hoos ky ...

Baroy: English i Afmaay Lisky Turjumy, Ky Barithas Qeeby Kumit eh Sithy Afmaayky ingky Hathaly Lahaayty Amy inggiriisky

January 23, 2018
Weyba Sy Sehling ing Barithikorte Walyaaly Kumit eh Amaayky Oo Liky Turjumy Afky inggiriisky, Weyba Saabsingta Barishithy Qeeby Kumit eh ...

Ky Baroy Afmaayky Abtugaalshey Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Qoomiidy Dmirifly

December 30, 2017
Weyba Meelung Lahaky Bangdhikey Sithy Athy ingky Barithy Lahayty Abtugaalky Elefmaayky Dhawaakshey Kumit eh Aghal Dhagimetky i Astaangty Alingky Qoomiidy ...

Elefmaayky Baroy: Harfo Goonighy ing eh, Sy Futheet Ky Baroy Abtugaal i Akriisby, ( ,GH, ,TH, ,P, ,JH,Z, ) Misawary Wethithang

December 18, 2017
Sithy Futheet Athy Ky Barithy Korty Harfo Alif Beetithy Afmaay Haang Goonighy ing eh Kubaroy Hoos Misaware Yaalang Harfo ...

Elefmayky; Su’aal ?: Sheek Shagal ing Yaalky Elefmaayky ( Ashar Ha Qaathiteng Taariqthy Mady Haayty 11 December 2014, 2006, 2009, 2012, 2015, Haty Madokaly Su’aaly Reet Lahaang Naghy 12 December 2017

December 12, 2017
Asharkung Weybuwa Ashar Hor Haang Qaathiteng Taariqthy Mady Haayty 11 December 2014, 2006, 2009, 2012, 2015, Haty Madokaly Su'aaly ...

Afmaayky Baroy Leh Video Audio Abtugalky Qaabky ing Etheeksithas Harfo Goonighy ing eh Elef Beetithy Maayky

November 27, 2017
Baroy Harfo Goonighy ing eh Afmaayky Elef Beetithis Leh Dheegow i Aregowby Qaabky ingky futhut Athy Ky Barithikorty Abtugaalky ...

Elefmaayky: Sy Futheet Ky Baroy Alif Beetithis Oo Wethithy , Video i Misawary

November 1, 2017
Barishithy Harfo Afmaayky Reet Haang Nagaase Madokaly Warbahingty Afmaayky Abtugaas Shal eh Biyooley.com iSgoroy.com Kulmiyow.com Sy ing Baritang Abtugaalky Afmaayky, ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG