Monday, December 11th, 2017
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

MAGMAAG

Qeebty 16 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Weybuwa Sunithy Nabighy ) i ( Afar Bedingka Siyaathiyayang )

Weyab Meelung Hasiingky Bangdhikaane Murty i Magmaag Afar Afar eh Saabsing Dhinighy Diingty Walyaaly Kaly Eet ing Bathing, Hoos Ku Akriisoy Baroy AFAR BEDINGKA SIYAATHIYAYANG (1) Aamowky soky. (2) Gungdithoowky ...

More MAGMAAG News

Qeebty 15 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Bedingka Dilaayang ) Kufaa ithooysoy Weyba Kumit eh

Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR BEDINGKA DILAAYANG : (1)   Wal aamowky bathing. ...

Qeebty 14 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Wal Gorithowka Bathiyayang ) (Taqwithy Weybuwa Afar)

Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud, Bilaawky Qeebty 14raat Murty i Magmaag Afmaay eh AFAR ...

Qeebty 13 : Diinty i Asluubty, Buuk Afmaay, ( Murty i Magmaag ) ( Afar Reetha Liky Mahthiye ) (Afar Lahaaw Waani Ky Liibang)

Weyaba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR REETHA LIKY MAHTHIYE: Rumeeyowky ilaahey. Bary ing nagithoowky waalitky. Ulmaathy oo ...

Qeebty 12 Aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung, Saabsing Diingty ( Afar Weybuwa keedky Jinaathy ) ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh )

Weyba Meelung Hasiingky Bangdhikaane Sithy ing Gorithasang oo eh Murty i Magmaag Ka Abtugung Afmaay Bersho Hor Haang Qaathiteng Qeebtung Weyba Saabsingta Dhagingky ...

Qeebty 11 Aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung, ( Afar D’aathiyo Mal Hanagaw ) ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh )

Weybuwa Murty i Magmaag ,Afar Afar eh, Saabsing Walyaalo Do'aathiyo Lahaang Nagaany Kumit Sithy Tang Ha Dereerty Hooskitaaly Kubaroy Oo eh Siyeet Haraf ...

Qeebty 10 Aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung, ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ( Afar Suuby Nagoy Afarty ingky Fayling

Weyba Meelung Hasiingky Gutbiyaane Barnaamishy Shal Gediising Saabsin Kuhathalayang Qeeby Dhiniya Magmaagdy Afmaayky Ka Abtugung Oo eh Sithy Tang Haty Hoos Ka Abtugung ...

Qeebty 9,aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung, (Bilameyty Afar ingty Haku isgowtu ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud

Weyba Saabsingta Qeebtung Dhinighy Hangraabty Liingky Jeelyi Eet Haang Jiithithas Sithy iyee Nololiye ing Suurithoyas Ky Dethaaly is Uthujiyoow Amy is Arfiis Sithy ...

Qeebty 8 aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud,

Qaabky Suuridy Bilaangty Liky Doorithaw Sithy Ky Faylingty Bathinaa Hajiithithayang Hingdho Megelky Weyba Kumit eh Afartung Hoos Kitaaly AFAR BILAMEYTY INGTY ING MITHOWATU: 1) ...

Qeebty 7 aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud,

Murty i Magmaag Afar Afar eh Qeebty tothobaat Buuk Afmaay Ka Abtugung AFARA GEBERTY LIKY DOORITHY: 1) Suurydiye 2) Maaljhe 3) Nasabjhe 4) Diingtiye . Sababty oo e ...

 More »

BAROY ELEFMAAYKY

Afmaayky Baroy Leh Video Audio Abtugalky Qaabky ing Etheeksithas Harfo Goonighy ing eh Elef Beetithy Maayky

November 27, 2017
Baroy Harfo Goonighy ing eh Afmaayky Elef Beetithis Leh Dheegow i Aregowby Qaabky ingky futhut Athy Ky Barithikorty Abtugaalky ...

Elefmaayky: Sy Futheet Ky Baroy Alif Beetithis Oo Wethithy , Video i Misawary

November 1, 2017
Barishithy Harfo Afmaayky Reet Haang Nagaase Madokaly Warbahingty Afmaayky Abtugaas Shal eh Biyooley.com iSgoroy.com Kulmiyow.com Sy ing Baritang Abtugaalky Afmaayky, ...

Ky Baroy Afmaayky Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Leying Qomiidy Dmirifly 6 Gobol SwS

October 9, 2017
Harfo Elef Maayky Sithy ing Abtugingying Qaabkasty Athy Afmaayky ingky Hathalaas ing Abtughy Maayang Dhawaaghy Afky Haky Bahaw Qaabya Shal ...

Goby: Abwaang Gang Tariik, Gubaaby Hormariisky Afmaayky Usy Oo Shal Gedising Sithy

September 8, 2017
Kulung inisky Kooyeng Wal Goritky Haano Kumit eh Haang Dmirifly Kulungkaas Oo Haayi Koo Lingky Hathalaw Hormariisky Afmaaykky Oo Leh ...

BAROY: Afmaayky Alif Beetithis Oo Ky Koobing ( 25, Harfoot Shiply eh i 6, Harfoot Shaghal eh )

September 4, 2017
Meelung Weyba Lahasiingky Bangdhikey Umuty Kahathalas Afmaayky i Gaarhaang Haang ing Dhalitheng, Sy Futheet Ky Baritang Abtugaalky Harfo Elefmaayky Oo ...

Baroy Elef Maayky Video: Buughy Harfo Afmaayky, Dukumingtighy Liky Suuby 1935 – 1940 – Kuhorby iLaa Haty Lirooghy

May 31, 2017
Meelung Weyba Lingky Futhuthayeey Datky Abtugang i Kahathalng Afmaayky Sithy iyoo Sy Futheet ingky Barithy Lahaayeng Abtugaalky Harfo Elef ...

Baroy Alif Maayky i Alifky Qurangky Sithy inis Leyi Dhawaksho, Hata Liky Abtughy Kory Qurangky Afmaay

April 30, 2017
Weyba Sy Toos eh Eet inis Leyiini Alifky Quraangky Bilawshey i Kang Alif maayky Harfy Bathing Afmaayky Kumit eh ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG