Friday, April 28th, 2017
Logo Biyooley 2016 DMalig
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

MAGMAAG

Qeebty 16 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Weybuwa Sunithy Nabighy ) i ( Afar Bedingka Siyaathiyayang )

Weyab Meelung Hasiingky Bangdhikaane Murty i Magmaag Afar Afar eh Saabsing Dhinighy Diingty Walyaaly Kaly Eet ing Bathing, Hoos Ku Akriisoy Baroy AFAR BEDINGKA SIYAATHIYAYANG (1) Aamowky soky. (2) Gungdithoowky ...

More MAGMAAG News

Qeebty 15 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Bedingka Dilaayang ) Kufaa ithooysoy Weyba Kumit eh

Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR BEDINGKA DILAAYANG : (1)   Wal aamowky bathing. ...

Qeebty 14 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Wal Gorithowka Bathiyayang ) (Taqwithy Weybuwa Afar)

Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud, Bilaawky Qeebty 14raat Murty i Magmaag Afmaay eh AFAR ...

Qeebty 13 : Diinty i Asluubty, Buuk Afmaay, ( Murty i Magmaag ) ( Afar Reetha Liky Mahthiye ) (Afar Lahaaw Waani Ky Liibang)

Weyaba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR REETHA LIKY MAHTHIYE: Rumeeyowky ilaahey. Bary ing nagithoowky waalitky. Ulmaathy oo ...

Qeebty 12 Aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung, Saabsing Diingty ( Afar Weybuwa keedky Jinaathy ) ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh )

Weyba Meelung Hasiingky Bangdhikaane Sithy ing Gorithasang oo eh Murty i Magmaag Ka Abtugung Afmaay Bersho Hor Haang Qaathiteng Qeebtung Weyba Saabsingta Dhagingky ...

Qeebty 11 Aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung, ( Afar D’aathiyo Mal Hanagaw ) ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh )

Weybuwa Murty i Magmaag ,Afar Afar eh, Saabsing Walyaalo Do'aathiyo Lahaang Nagaany Kumit Sithy Tang Ha Dereerty Hooskitaaly Kubaroy Oo eh Siyeet Haraf ...

Qeebty 10 Aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung, ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ( Afar Suuby Nagoy Afarty ingky Fayling

Weyba Meelung Hasiingky Gutbiyaane Barnaamishy Shal Gediising Saabsin Kuhathalayang Qeeby Dhiniya Magmaagdy Afmaayky Ka Abtugung Oo eh Sithy Tang Haty Hoos Ka Abtugung ...

Qeebty 9,aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung, (Bilameyty Afar ingty Haku isgowtu ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud

Weyba Saabsingta Qeebtung Dhinighy Hangraabty Liingky Jeelyi Eet Haang Jiithithas Sithy iyee Nololiye ing Suurithoyas Ky Dethaaly is Uthujiyoow Amy is Arfiis Sithy ...

Qeebty 8 aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud,

Qaabky Suuridy Bilaangty Liky Doorithaw Sithy Ky Faylingty Bathinaa Hajiithithayang Hingdho Megelky Weyba Kumit eh Afartung Hoos Kitaaly AFAR BILAMEYTY INGTY ING MITHOWATU: 1) ...

Qeebty 7 aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud,

Murty i Magmaag Afar Afar eh Qeebty tothobaat Buuk Afmaay Ka Abtugung AFARA GEBERTY LIKY DOORITHY: 1) Suurydiye 2) Maaljhe 3) Nasabjhe 4) Diingtiye . Sababty oo e ...

 More »

BAROY ELEFMAAYKY

Afmaay: Sedy Su’aal ?, Sheekiyaalsho Hor Haang Qaathiteng, isky Tijaaby Hoo Athy Kujiwaaby Korty

March 30, 2017
Weyaba Meelung Hoos Ka Abtugini Misawarky Korshey 3 Su'aal Hor Asharsho Haang Qaathiteng Sediithung Su'aal Oo Shal eh Sithy ...

Elef Maayky Sy Sehling Kibaroy Harfo Goonighy ing eh Abtugaalsho i Akriissho (P, JH, GH, NG, Y’, NY, Z,)

March 3, 2017
Sithy Haty Harfoogung Elef Maayky Lahaang Futhuthaayi Misawary Lahaang Weely Sithy Athy Sy Sehling ingky Barithy Lahaayty Harfo Goonighy ...

Baydhowy Audio: Afmaayky Luqidis Sithy Ling Hormariilahayi inisky Kooyeng Masuliingty Jaama’ady Konfurty Somaly Gobolky Bay i Harqaang

February 19, 2017
Kulung Eet ing Bileering inisky Kooyeng Walgoroi Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Dekmithy Baydhowy Kulungkung Oo Haayi Taageery Liky Hormariyaayi ...

Ky Baroy Afmaayky Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Leying Qomiidy Dmirifly 6 Gobol SwS

October 9, 2016
Harfo Elef Maayky Sithy ing Abtugingying Qaabkasty Athy Afmaayky ingky Hathalaas ing Abtughy Maayang Dhawaaghy Afky Haky Bahaw Qaabya Shal ...

Baroy: Dhawaaghy Etky Afmaayky 25 Abtugaal eh, Saabsing Sithy ingky Hathaly Lahayty Afmaay Sah eh

September 1, 2016
Dhawagethung Etky Afmaayky Ka Abtugung Weyba Sitoos eh ing Shegayani Luuqidy Afmaayky Oo Sah eh Ka Abtugung Sheey Bathing ...

Muqdishy: Buukyaal Afmaay eh Arawithy Muqdishy Haky Bangdhikeng Wal Goritky Jaama’atho Kongfurty Hakujethang Dmirifly

August 19, 2016
Wal Goritky Jaama'atho Kongfurty Somaly Gaarhaang Gobolky Baydhowy ing Bathing, Haky Bangdhikeng Arawithy Buugite Muqdishy Kitaaly Kudereery Bangdhighy Abtugaale Wadangky ...

Baroy Elefmaayky Harfo Goonighy ing eh { NY } Ky Baroy Sy Sehling Usy Oo Wethithy Misawary Dhegowby Amy Audio

July 26, 2016
Baroy Elefmaayky Harfo Goonighy ing eh { NY } Ky Baroy Sy Sehling Usy Oo Wethithy Misawary Dhegowby ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA G-Ubah-B.Q.E.A SG SHOP

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG