Friday, April 28th, 2017
Logo Biyooley 2016 DMalig
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

DIING MUHDARY

Baydhowy Video: Muhathary Afmaay, Baroy Dikrighy illaahey Faa’ithithy Leyi

Sheequng Oo ing Shegooyi ingty Muslimiing eh Ku Faa'ithooysithang Waly Usy Eyi Dikrighy illaahey Langky Kutaby Diithy Waly Usy Eyi Langky Diithy Dikrighy illaahey Haalidis Sithy Limit Ety VIDEO ...

More DIING MUHDARY News

Muhathary Afmaay Video: Sheeq Hasing Gaab, Saabsing Sodongky Bery Tumungky ingky Damboyty Bily

Weyba Saabsingta Muhatharithung Hajeethy Sheeqy Wiing Ling Gorithaw Sheeq Hasing Gaab Oo Usy Ky Sugingyi Degaangky Baydhowy Usy Hajeethy Muhatharithung Kusheekoyas Sodongky Bery ...

Afmaay Muhathary Qisithy Naby iiSy Sheeq Mimat, Askarow ( Video )

Weyba Meelung Haky Bangdhikaane Muhathary Niing Akry Sheeq Mimat, Askarow, Oo Saabsing Qisithy Naby iiSy Taariqthy Usy iSlaamky Ky Lahaayy Meel Dheer Deersyy VIDEO ...

Afmaay Muhathary Qeebty 2aat Safiinatu Salaat- Sheeq Hasing Gaab, Baroy Weysy Qaatky i Walyaalo Kaly Waajibky eh

Weyba Meelung Haniingky Bangdhikey Qeer i Ajar i Hasinaat illaahey Siya Sheeq Hasing Gaab Asharky Lamaat Safiinatu Salaat Kuhathalaw Weysy Qaatky i Walyaaly ...

Afmaay Muhathary Video: Safiinatu Salaat, Qebty 1, Sheeq Hasing Gaab Haniing Jeethiy

Weyba Saabsingta Muhatharithung Sithy Athy Salaady ing Dhoorithy Fady i Ky Shal Gorothy Fady Walyaalo Nijaasty eh i Sithy Liing Dhaahiriyaw Sheyky Hoo ...

Baydhowy Video: Misaajitky Manarithis Dhismy Kidereerty, Oo ing Baahing Qarasha Kaalmy eh, Liky Dhimaastiry Manaarithy

Warsishy Oo Saabsing Dhismy Kidereerty Manaarithy Misaajitky Baydhowy Kaalmy Dekdek eh ing Baahing, Langky Galantis Wal Kijerang Deersiy Waly Usy Awoothy, ...

Muhathary Afmaay Video: Sheeq Hasing Gaab Oo Niing Fasirooyi Kutaabky Safiinat Najaah, Dhugungsishy Fayling

Baydhowy Muhathay Sheeq Hasing Gaab Haniing Jeethiyooyi Niingky Fasirooyi Afky Maayky 'Kutaabky Safiinat Najaah, Leh Aregow i Dheegowby Dhugungsoy KUFIIRSOY VIDEO HOOSYAALY [Exq_ppd_form]

Afmaay: Muhathary Sheeq Hasing Gaab, Saabsing Taqwithy i illahey Ky Obsighy Kiing Futhyuthayaw

Muhatharithung Haniing Jeethiyaw Sheeqy Wiing Shiiq Hasing Gaab Ky Sugung Gobolky Baydhowy eh Sheeq Wiing Oo Eet Liing Gorithaw KUFIIRSOY HOOS LEH AREGOW ...

Afmaay Muhathary; Hajethiyaw Sheeq Aliyow Ureeying Aanoy: Saabsing Qofky Muslingky eh Liingku Digaw

Muhaathirithung Oo Meely Bathing Taabithas Oo Muhiim ing ety Qofky Muslingky eh Walyaalo iskudhoory Liingky Baahingyi Dhinighy Salaady i Obsighy ilaahey KUFIIRSOY ...

Muhathary Afmaay; Sheeq Aliyow Ureeying Saabsing , Saabsing Qofky Muslingky eh Liingku Digaw

Muhaathirithung Oo Meely Bathing Taabithas Oo Muhiim ing ety Qofky Muslingky eh Walyaalo iskudhoory Liingky Baahingyi Dhinighy Salaady i Obsighy ilaahey KUFIIRSOY VIDEO HOOS ...

BAROY ELEFMAAYKY

Afmaay: Sedy Su’aal ?, Sheekiyaalsho Hor Haang Qaathiteng, isky Tijaaby Hoo Athy Kujiwaaby Korty

March 30, 2017
Weyaba Meelung Hoos Ka Abtugini Misawarky Korshey 3 Su'aal Hor Asharsho Haang Qaathiteng Sediithung Su'aal Oo Shal eh Sithy ...

Elef Maayky Sy Sehling Kibaroy Harfo Goonighy ing eh Abtugaalsho i Akriissho (P, JH, GH, NG, Y’, NY, Z,)

March 3, 2017
Sithy Haty Harfoogung Elef Maayky Lahaang Futhuthaayi Misawary Lahaang Weely Sithy Athy Sy Sehling ingky Barithy Lahaayty Harfo Goonighy ...

Baydhowy Audio: Afmaayky Luqidis Sithy Ling Hormariilahayi inisky Kooyeng Masuliingty Jaama’ady Konfurty Somaly Gobolky Bay i Harqaang

February 19, 2017
Kulung Eet ing Bileering inisky Kooyeng Walgoroi Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Dekmithy Baydhowy Kulungkung Oo Haayi Taageery Liky Hormariyaayi ...

Ky Baroy Afmaayky Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Leying Qomiidy Dmirifly 6 Gobol SwS

October 9, 2016
Harfo Elef Maayky Sithy ing Abtugingying Qaabkasty Athy Afmaayky ingky Hathalaas ing Abtughy Maayang Dhawaaghy Afky Haky Bahaw Qaabya Shal ...

Baroy: Dhawaaghy Etky Afmaayky 25 Abtugaal eh, Saabsing Sithy ingky Hathaly Lahayty Afmaay Sah eh

September 1, 2016
Dhawagethung Etky Afmaayky Ka Abtugung Weyba Sitoos eh ing Shegayani Luuqidy Afmaayky Oo Sah eh Ka Abtugung Sheey Bathing ...

Muqdishy: Buukyaal Afmaay eh Arawithy Muqdishy Haky Bangdhikeng Wal Goritky Jaama’atho Kongfurty Hakujethang Dmirifly

August 19, 2016
Wal Goritky Jaama'atho Kongfurty Somaly Gaarhaang Gobolky Baydhowy ing Bathing, Haky Bangdhikeng Arawithy Buugite Muqdishy Kitaaly Kudereery Bangdhighy Abtugaale Wadangky ...

Baroy Elefmaayky Harfo Goonighy ing eh { NY } Ky Baroy Sy Sehling Usy Oo Wethithy Misawary Dhegowby Amy Audio

July 26, 2016
Baroy Elefmaayky Harfo Goonighy ing eh { NY } Ky Baroy Sy Sehling Usy Oo Wethithy Misawary Dhegowby ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA G-Ubah-B.Q.E.A SG SHOP

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG