Monday, December 11th, 2017
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

DIING MUHDARY

Baydhowy Video: Muhathary Afmaay, Baroy Dikrighy illaahey Faa’ithithy Leyi

Sheequng Oo ing Shegooyi ingty Muslimiing eh Ku Faa'ithooysithang Waly Usy Eyi Dikrighy illaahey Langky Kutaby Diithy Waly Usy Eyi Langky Diithy Dikrighy illaahey Haalidis Sithy Limit Ety VIDEO ...

More DIING MUHDARY News

Muhathary Afmaay Video: Sheeq Hasing Gaab, Saabsing Sodongky Bery Tumungky ingky Damboyty Bily

Weyba Saabsingta Muhatharithung Hajeethy Sheeqy Wiing Ling Gorithaw Sheeq Hasing Gaab Oo Usy Ky Sugingyi Degaangky Baydhowy Usy Hajeethy Muhatharithung Kusheekoyas Sodongky Bery ...

Afmaay Muhathary Qisithy Naby iiSy Sheeq Mimat, Askarow ( Video )

Weyba Meelung Haky Bangdhikaane Muhathary Niing Akry Sheeq Mimat, Askarow, Oo Saabsing Qisithy Naby iiSy Taariqthy Usy iSlaamky Ky Lahaayy Meel Dheer Deersyy VIDEO ...

Afmaay Muhathary Qeebty 2aat Safiinatu Salaat- Sheeq Hasing Gaab, Baroy Weysy Qaatky i Walyaalo Kaly Waajibky eh

Weyba Meelung Haniingky Bangdhikey Qeer i Ajar i Hasinaat illaahey Siya Sheeq Hasing Gaab Asharky Lamaat Safiinatu Salaat Kuhathalaw Weysy Qaatky i Walyaaly ...

Afmaay Muhathary Video: Safiinatu Salaat, Qebty 1, Sheeq Hasing Gaab Haniing Jeethiy

Weyba Saabsingta Muhatharithung Sithy Athy Salaady ing Dhoorithy Fady i Ky Shal Gorothy Fady Walyaalo Nijaasty eh i Sithy Liing Dhaahiriyaw Sheyky Hoo ...

Baydhowy Video: Misaajitky Manarithis Dhismy Kidereerty, Oo ing Baahing Qarasha Kaalmy eh, Liky Dhimaastiry Manaarithy

Warsishy Oo Saabsing Dhismy Kidereerty Manaarithy Misaajitky Baydhowy Kaalmy Dekdek eh ing Baahing, Langky Galantis Wal Kijerang Deersiy Waly Usy Awoothy, ...

Muhathary Afmaay Video: Sheeq Hasing Gaab Oo Niing Fasirooyi Kutaabky Safiinat Najaah, Dhugungsishy Fayling

Baydhowy Muhathay Sheeq Hasing Gaab Haniing Jeethiyooyi Niingky Fasirooyi Afky Maayky 'Kutaabky Safiinat Najaah, Leh Aregow i Dheegowby Dhugungsoy KUFIIRSOY VIDEO HOOSYAALY [Exq_ppd_form]

Afmaay: Muhathary Sheeq Hasing Gaab, Saabsing Taqwithy i illahey Ky Obsighy Kiing Futhyuthayaw

Muhatharithung Haniing Jeethiyaw Sheeqy Wiing Shiiq Hasing Gaab Ky Sugung Gobolky Baydhowy eh Sheeq Wiing Oo Eet Liing Gorithaw KUFIIRSOY HOOS LEH AREGOW ...

Afmaay Muhathary; Hajethiyaw Sheeq Aliyow Ureeying Aanoy: Saabsing Qofky Muslingky eh Liingku Digaw

Muhaathirithung Oo Meely Bathing Taabithas Oo Muhiim ing ety Qofky Muslingky eh Walyaalo iskudhoory Liingky Baahingyi Dhinighy Salaady i Obsighy ilaahey KUFIIRSOY ...

Muhathary Afmaay; Sheeq Aliyow Ureeying Saabsing , Saabsing Qofky Muslingky eh Liingku Digaw

Muhaathirithung Oo Meely Bathing Taabithas Oo Muhiim ing ety Qofky Muslingky eh Walyaalo iskudhoory Liingky Baahingyi Dhinighy Salaady i Obsighy ilaahey KUFIIRSOY VIDEO HOOS ...

BAROY ELEFMAAYKY

Afmaayky Baroy Leh Video Audio Abtugalky Qaabky ing Etheeksithas Harfo Goonighy ing eh Elef Beetithy Maayky

November 27, 2017
Baroy Harfo Goonighy ing eh Afmaayky Elef Beetithis Leh Dheegow i Aregowby Qaabky ingky futhut Athy Ky Barithikorty Abtugaalky ...

Elefmaayky: Sy Futheet Ky Baroy Alif Beetithis Oo Wethithy , Video i Misawary

November 1, 2017
Barishithy Harfo Afmaayky Reet Haang Nagaase Madokaly Warbahingty Afmaayky Abtugaas Shal eh Biyooley.com iSgoroy.com Kulmiyow.com Sy ing Baritang Abtugaalky Afmaayky, ...

Ky Baroy Afmaayky Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Leying Qomiidy Dmirifly 6 Gobol SwS

October 9, 2017
Harfo Elef Maayky Sithy ing Abtugingying Qaabkasty Athy Afmaayky ingky Hathalaas ing Abtughy Maayang Dhawaaghy Afky Haky Bahaw Qaabya Shal ...

Goby: Abwaang Gang Tariik, Gubaaby Hormariisky Afmaayky Usy Oo Shal Gedising Sithy

September 8, 2017
Kulung inisky Kooyeng Wal Goritky Haano Kumit eh Haang Dmirifly Kulungkaas Oo Haayi Koo Lingky Hathalaw Hormariisky Afmaaykky Oo Leh ...

BAROY: Afmaayky Alif Beetithis Oo Ky Koobing ( 25, Harfoot Shiply eh i 6, Harfoot Shaghal eh )

September 4, 2017
Meelung Weyba Lahasiingky Bangdhikey Umuty Kahathalas Afmaayky i Gaarhaang Haang ing Dhalitheng, Sy Futheet Ky Baritang Abtugaalky Harfo Elefmaayky Oo ...

Baroy Elef Maayky Video: Buughy Harfo Afmaayky, Dukumingtighy Liky Suuby 1935 – 1940 – Kuhorby iLaa Haty Lirooghy

May 31, 2017
Meelung Weyba Lingky Futhuthayeey Datky Abtugang i Kahathalng Afmaayky Sithy iyoo Sy Futheet ingky Barithy Lahaayeng Abtugaalky Harfo Elef ...

Baroy Alif Maayky i Alifky Qurangky Sithy inis Leyi Dhawaksho, Hata Liky Abtughy Kory Qurangky Afmaay

April 30, 2017
Weyba Sy Toos eh Eet inis Leyiini Alifky Quraangky Bilawshey i Kang Alif maayky Harfy Bathing Afmaayky Kumit eh ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG