Tuesday, February 20th, 2018
Aanbiedingen bij EuroClix

Breaking news

DIING MUHDARY

Baydhowy Video: Muhathary Afmaay, Baroy Dikrighy illaahey Faa’ithithy Leyi

Sheequng Oo ing Shegooyi ingty Muslimiing eh Ku Faa'ithooysithang Waly Usy Eyi Dikrighy illaahey Langky Kutaby Diithy Waly Usy Eyi Langky Diithy Dikrighy illaahey Haalidis Sithy Limit Ety VIDEO ...

More DIING MUHDARY News

Muhathary Afmaay Video: Sheeq Hasing Gaab, Saabsing Sodongky Bery Tumungky ingky Damboyty Bily

Weyba Saabsingta Muhatharithung Hajeethy Sheeqy Wiing Ling Gorithaw Sheeq Hasing Gaab Oo Usy Ky Sugingyi Degaangky Baydhowy Usy Hajeethy Muhatharithung Kusheekoyas Sodongky Bery ...

Afmaay Muhathary Qisithy Naby iiSy Sheeq Mimat, Askarow ( Video )

Weyba Meelung Haky Bangdhikaane Muhathary Niing Akry Sheeq Mimat, Askarow, Oo Saabsing Qisithy Naby iiSy Taariqthy Usy iSlaamky Ky Lahaayy Meel Dheer Deersyy VIDEO ...

Afmaay Muhathary Qeebty 2aat Safiinatu Salaat- Sheeq Hasing Gaab, Baroy Weysy Qaatky i Walyaalo Kaly Waajibky eh

Weyba Meelung Haniingky Bangdhikey Qeer i Ajar i Hasinaat illaahey Siya Sheeq Hasing Gaab Asharky Lamaat Safiinatu Salaat Kuhathalaw Weysy Qaatky i Walyaaly ...

Afmaay Muhathary Video: Safiinatu Salaat, Qebty 1, Sheeq Hasing Gaab Haniing Jeethiy

Weyba Saabsingta Muhatharithung Sithy Athy Salaady ing Dhoorithy Fady i Ky Shal Gorothy Fady Walyaalo Nijaasty eh i Sithy Liing Dhaahiriyaw Sheyky Hoo ...

Baydhowy Video: Misaajitky Manarithis Dhismy Kidereerty, Oo ing Baahing Qarasha Kaalmy eh, Liky Dhimaastiry Manaarithy

Warsishy Oo Saabsing Dhismy Kidereerty Manaarithy Misaajitky Baydhowy Kaalmy Dekdek eh ing Baahing, Langky Galantis Wal Kijerang Deersiy Waly Usy Awoothy, ...

Muhathary Afmaay Video: Sheeq Hasing Gaab Oo Niing Fasirooyi Kutaabky Safiinat Najaah, Dhugungsishy Fayling

Baydhowy Muhathay Sheeq Hasing Gaab Haniing Jeethiyooyi Niingky Fasirooyi Afky Maayky 'Kutaabky Safiinat Najaah, Leh Aregow i Dheegowby Dhugungsoy KUFIIRSOY VIDEO HOOSYAALY [Exq_ppd_form]

Afmaay: Muhathary Sheeq Hasing Gaab, Saabsing Taqwithy i illahey Ky Obsighy Kiing Futhyuthayaw

Muhatharithung Haniing Jeethiyaw Sheeqy Wiing Shiiq Hasing Gaab Ky Sugung Gobolky Baydhowy eh Sheeq Wiing Oo Eet Liing Gorithaw KUFIIRSOY HOOS LEH AREGOW ...

Afmaay Muhathary; Hajethiyaw Sheeq Aliyow Ureeying Aanoy: Saabsing Qofky Muslingky eh Liingku Digaw

Muhaathirithung Oo Meely Bathing Taabithas Oo Muhiim ing ety Qofky Muslingky eh Walyaalo iskudhoory Liingky Baahingyi Dhinighy Salaady i Obsighy ilaahey KUFIIRSOY ...

Muhathary Afmaay; Sheeq Aliyow Ureeying Saabsing , Saabsing Qofky Muslingky eh Liingku Digaw

Muhaathirithung Oo Meely Bathing Taabithas Oo Muhiim ing ety Qofky Muslingky eh Walyaalo iskudhoory Liingky Baahingyi Dhinighy Salaady i Obsighy ilaahey KUFIIRSOY VIDEO HOOS ...

BAROY ELEFMAAYKY

Baroy: Bilaawky Harfo Elifmaayky Wethithang Misawary Harafkasty Kiing Tilmamayang (B . P. T. J . JH) Shibly

February 1, 2018
Harfo Shiblighy Bilaaw ilaa Dhamaat Wethithnag Misawary Kiing Tilmaamayang Wethithang (B . P. T. J . JH) Hoos ky ...

Baroy: English i Afmaay Lisky Turjumy, Ky Barithas Qeeby Kumit eh Sithy Afmaayky ingky Hathaly Lahaayty Amy inggiriisky

January 23, 2018
Weyba Sy Sehling ing Barithikorte Walyaaly Kumit eh Amaayky Oo Liky Turjumy Afky inggiriisky, Weyba Saabsingta Barishithy Qeeby Kumit eh ...

Ky Baroy Afmaayky Abtugaalshey Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Qoomiidy Dmirifly

December 30, 2017
Weyba Meelung Lahaky Bangdhikey Sithy Athy ingky Barithy Lahayty Abtugaalky Elefmaayky Dhawaakshey Kumit eh Aghal Dhagimetky i Astaangty Alingky Qoomiidy ...

Elefmaayky Baroy: Harfo Goonighy ing eh, Sy Futheet Ky Baroy Abtugaal i Akriisby, ( ,GH, ,TH, ,P, ,JH,Z, ) Misawary Wethithang

December 18, 2017
Sithy Futheet Athy Ky Barithy Korty Harfo Alif Beetithy Afmaay Haang Goonighy ing eh Kubaroy Hoos Misaware Yaalang Harfo ...

Elefmayky; Su’aal ?: Sheek Shagal ing Yaalky Elefmaayky ( Ashar Ha Qaathiteng Taariqthy Mady Haayty 11 December 2014, 2006, 2009, 2012, 2015, Haty Madokaly Su’aaly Reet Lahaang Naghy 12 December 2017

December 12, 2017
Asharkung Weybuwa Ashar Hor Haang Qaathiteng Taariqthy Mady Haayty 11 December 2014, 2006, 2009, 2012, 2015, Haty Madokaly Su'aaly ...

Afmaayky Baroy Leh Video Audio Abtugalky Qaabky ing Etheeksithas Harfo Goonighy ing eh Elef Beetithy Maayky

November 27, 2017
Baroy Harfo Goonighy ing eh Afmaayky Elef Beetithis Leh Dheegow i Aregowby Qaabky ingky futhut Athy Ky Barithikorty Abtugaalky ...

Elefmaayky: Sy Futheet Ky Baroy Alif Beetithis Oo Wethithy , Video i Misawary

November 1, 2017
Barishithy Harfo Afmaayky Reet Haang Nagaase Madokaly Warbahingty Afmaayky Abtugaas Shal eh Biyooley.com iSgoroy.com Kulmiyow.com Sy ing Baritang Abtugaalky Afmaayky, ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG