Monday, December 11th, 2017
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

WARERKY

Reyzal-Wazaarighy iSra’iil Usy Erry Falastiing Hagiighithy inis Sheegeng

Netanyahu Oo Usy Hordereer ing Eyi Maamulky Dowlithy iSra'iil Usy Ke Eyi Reyzal-Wazaarighy Hogaangky Wadangkaas Maalmogung Rabshy Eet ing Bileering Kudereerty Oo Lahaangky Horjeethy .. Qudus ingty Naghity Aasimithy ...

More WARERKY News

Gobolky Gethy: Harby Eet ing Kaluuly Ky Dhahmary Lamy Garib Kumit eh Al-shabaab, Qasaary Wiing inis Jeeysitheng

Gobole Kongfurty Somaly Gaarhaang 6 Gobol Leying Qomiithy Dmirifly Kooho Malesiyaatky Al-shabaab Kaharbiyaayang Gobolethas Gaarhaang Gobolky Gethy Harby Kaluul Ky Dhahmary Lamy Garib ...

Somalia Calls Trump Jerusalem Move Dangerous

Jerusalem Somalia's government says it is closely following with concern the dangerous decision by President Donald Trump to recognise Jerusalem as ...

Baydhowy: Eet Haangky Bathity Dhibaaty Bileering Oo Saameyas Datky, Sithy Lingky Gorithaayi Kudhiyaas 6 Gobol Dmirifly

Sithy Sheegyang Dat Neefty Liky Hiry Ulees Lisaary Ky Nool Kongfurty Somaly Gaarhaang Dekmithy Baydhowy Kudereerty Dat Dhibaaty Lingky Jeeysithaw Dhinighy Shaqy Weydiisky ...

Jerusalem is iSrael’s Capital, Says Donald Trump

President Donald Trump has announced that the US now recognises Jerusalem as Israel's capital, overturning decades of official US policy. Mr Trump ...

Muqdishy: Reyzal Wazaarighy Qeyry Usy Sheeghy Horumar Usubing Deersithy Hukuumithis Wadangky Somaly Gaarhaang

Shir Maalmogung Dereery Lingky Hathalaayi Haalitho Wadangky Somaly Amaangky i Dhagaalighy Hagalaw Wadangky Somaly iSbedel Wiing Ly Taabithaw Deery Wadangky Somaly i Haky ...

Buurhakaby: Boloonighy Luty Kooho ing Dhelayang Nagitheng Haang ing Dheel Fayling, Wiliby Dhagaaly Dory Haaysity

Kooho ing Dheelayang Kongfurty Somaly Gaarhaang Haang Hakujethang 6 Gobol Dmirifly Sithy ing Dheelayang Boloonighy Luty Haang ingky Dheel Fayling Nagithayang Kooho ing ...

Baydhowy: Naghity Dhul Mahatiry Hukumayang Guut Haang 6 Gobol Dmirifly Liky Arigaw Astaangty Mahatiry

Sithy Hagiigithy Hooby Liky Hathaly Runi Lisheeghy Lingky Gebini Qoomiithy Hakujeethang Dmirifly Masuliintiyo i Shy'ibsho iyooley is Dhaging Guuriyeng Weyba Kumit eh Hooby ...

Muqdishy: Waziir Qathiijy Mimat Diiriyi, Oo Haku Horjeesity Diidy Mooshing Lukuwethy Mathiwiinaghy

Maalmogung Wetheng Masuliing Kumit eh Baarlamangky Dowlithy Federraalky Somaly Mooshing Liky Rithaw Hukuumithy Usy Ke Eyi Dowlithy Federaalky Soamly Farmaajy Mooshingkung Oo Haku Horjeesity ...

Netherland: How Did Slobodan Praljak Obtain Poison ( How Did He Get The Liquid )

Two investigations will seek to uncover how a Bosnian Croat war criminal managed to commit suicide during a hearing at a ...

 More »

BAROY ELEFMAAYKY

Afmaayky Baroy Leh Video Audio Abtugalky Qaabky ing Etheeksithas Harfo Goonighy ing eh Elef Beetithy Maayky

November 27, 2017
Baroy Harfo Goonighy ing eh Afmaayky Elef Beetithis Leh Dheegow i Aregowby Qaabky ingky futhut Athy Ky Barithikorty Abtugaalky ...

Elefmaayky: Sy Futheet Ky Baroy Alif Beetithis Oo Wethithy , Video i Misawary

November 1, 2017
Barishithy Harfo Afmaayky Reet Haang Nagaase Madokaly Warbahingty Afmaayky Abtugaas Shal eh Biyooley.com iSgoroy.com Kulmiyow.com Sy ing Baritang Abtugaalky Afmaayky, ...

Ky Baroy Afmaayky Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Leying Qomiidy Dmirifly 6 Gobol SwS

October 9, 2017
Harfo Elef Maayky Sithy ing Abtugingying Qaabkasty Athy Afmaayky ingky Hathalaas ing Abtughy Maayang Dhawaaghy Afky Haky Bahaw Qaabya Shal ...

Goby: Abwaang Gang Tariik, Gubaaby Hormariisky Afmaayky Usy Oo Shal Gedising Sithy

September 8, 2017
Kulung inisky Kooyeng Wal Goritky Haano Kumit eh Haang Dmirifly Kulungkaas Oo Haayi Koo Lingky Hathalaw Hormariisky Afmaaykky Oo Leh ...

BAROY: Afmaayky Alif Beetithis Oo Ky Koobing ( 25, Harfoot Shiply eh i 6, Harfoot Shaghal eh )

September 4, 2017
Meelung Weyba Lahasiingky Bangdhikey Umuty Kahathalas Afmaayky i Gaarhaang Haang ing Dhalitheng, Sy Futheet Ky Baritang Abtugaalky Harfo Elefmaayky Oo ...

Baroy Elef Maayky Video: Buughy Harfo Afmaayky, Dukumingtighy Liky Suuby 1935 – 1940 – Kuhorby iLaa Haty Lirooghy

May 31, 2017
Meelung Weyba Lingky Futhuthayeey Datky Abtugang i Kahathalng Afmaayky Sithy iyoo Sy Futheet ingky Barithy Lahaayeng Abtugaalky Harfo Elef ...

Baroy Alif Maayky i Alifky Qurangky Sithy inis Leyi Dhawaksho, Hata Liky Abtughy Kory Qurangky Afmaay

April 30, 2017
Weyba Sy Toos eh Eet inis Leyiini Alifky Quraangky Bilawshey i Kang Alif maayky Harfy Bathing Afmaayky Kumit eh ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG