Friday, August 18th, 2017
Logo Biyooley 2016 DMalig
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

WARERKY

Barcelona: Weerarky Lahaky Qaathy, Dhimishy i Dhaawa Bathing Jeeysithy Tirithiyo Deeras

Sithy Sheegeng Dat Goob Rook ing Haayeng Baabur Weerar Haqaathy Hook ing Dereery Likor Marsiyaayi Dat Bathing Dhibaaty ingky Jeysithy Kudhiy Barcelona Weyba Weerakung Ka Amuutheni Dat Tirithiyo Deeras ...

More WARERKY News

US Praises Somalia’s Approach To Al-Shabaab Defections

The United States government has said it commends Somalia and supports its approach in facilitating the defection of high-level Al-Shabaab members. In ...

Muqdishy Audio: Muqtaar Roobow Sheeghy Sababty Usy ingky Bahy Al-shabaab Oo Usy Ky Sheeghy

Hogamiighy Wiinayi Kumit Haathy Jery Koohthy Ling Gorithaw Al-shabaab Kaharbiyaas Gutha Wadangky Somaly Muqtaar Aliyow Roobow Oo Usy inis Dhiiby Maamulky Dowlithy Federaalky ...

Gobolky Gethy: ing Safary Mathiwiinaghy Dowlithy Jubaland Ahmat Mithowy

Dekmithy Doolow Qabang Qaaby Hooging Lahaky Dhowaayaw Kudereerty Mathiwiinaghy Maamulky Dowlithy Jubaland Ahmat Mithowy Oo Nagithas Mady ing Horeeyty sithy usy Hilky ing ...

Ohio: Soomaaly Liky Dily Gaarhaang Dekmithy Columbus, Koohy Hubeysing Ha Weerareng, Tirithiyo Amuushithy Deeras

Koohy Eet ing Hubeeysing Ling Gorithaani Meel Ky Dereerang i Qaabsho Weerar Haky Qaatheng Somalithy Kinooly Columbus Kumit eh Gobolky Ohio Meely Kidileng ...

Berdaaly: Hoolgal Eet ing Kaluul Ky Wetheng iithimithy Dowlithy Federaalky Somaly Oo Ky Sifeeyang Kooho Kaharbiyaayang

Maalmogung Weyba Gobole Kongfurty Somaly 6 Gobol Degayang Dmirifly Ky Wethani iithimithy Dowlithy Federaalky Somaly Hoolgaly ingky Horsethayang Kooho Maleesiyaatky Al-shabaab Kaharbiyaang Gaarhaang Demithy ...

AMISOM: Baydhowy i Muqdishy iithimy Dhikaas Jitky isky Hiraw, Gaarhaang 6 Gobole Dmirifly Maamulas Dowlithy Federaalky Somaly

Sithy Dhabty eh Sheegeng iithimithy Mithowky Afriky AMISOM Hoolgal Kubilawayang Gobole Kongfurty Somaly Gaarhaang 6 Gobol Dmirifly Haty Kubilaawitha Hoolgalky Jitky isky Hiraw ...

Gobolky Gethy: Weerar irky eh Liky Qaathy Al-shabaab Tiry Eet ing Bathing Ka Amuutheng Deeras

Warera Eet ing Hooging irky eh Dayuuriyaal Kiqaatheng Goob Fidhy ing Haayty Maleesiyaat i Sarkaaly Kumit Eh Koohthy Ling Gorithaw Al-shabaab Kaharbiyayang Koongfurty ...

Buurhakaby i Baydhowy, Dhatiyo Liky Afduubyithy Hey’at Gergaar Lijeeyi Dekmy Ky Bathing Awoody Al-shabaab

Weyba Afduub Ling Filithaani Ling Jeeysithey Hey'athy Gergaar Kohool Galang Gobole Kongfurty Somaly i Meely Kaly Kumit eh Oo Liky Afduubithy ingty ing ...

US, Somalia Forces Raid Al-Shabab kill Several

United States and Somali military forces raided a rebel-held village in southern Somalia and killed several al-Shabab fighters early Thursday, a ...

 More »

BAROY ELEFMAAYKY

Baroy Elef Maayky Video: Buughy Harfo Afmaayky, Dukumingtighy Liky Suuby 1935 – 1940 – Kuhorby iLaa Haty Lirooghy

May 31, 2017
Meelung Weyba Lingky Futhuthayeey Datky Abtugang i Kahathalng Afmaayky Sithy iyoo Sy Futheet ingky Barithy Lahaayeng Abtugaalky Harfo Elef ...

Baroy Alif Maayky i Alifky Qurangky Sithy inis Leyi Dhawaksho, Hata Liky Abtughy Kory Qurangky Afmaay

April 30, 2017
Weyba Sy Toos eh Eet inis Leyiini Alifky Quraangky Bilawshey i Kang Alif maayky Harfy Bathing Afmaayky Kumit eh ...

Afmaay: Sedy Su’aal ?, Sheekiyaalsho Hor Haang Qaathiteng, isky Tijaaby Hoo Athy Kujiwaaby Korty

March 30, 2017
Weyaba Meelung Hoos Ka Abtugini Misawarky Korshey 3 Su'aal Hor Asharsho Haang Qaathiteng Sediithung Su'aal Oo Shal eh Sithy ...

Elef Maayky Sy Sehling Kibaroy Harfo Goonighy ing eh Abtugaalsho i Akriissho (P, JH, GH, NG, Y’, NY, Z,)

March 3, 2017
Sithy Haty Harfoogung Elef Maayky Lahaang Futhuthaayi Misawary Lahaang Weely Sithy Athy Sy Sehling ingky Barithy Lahaayty Harfo Goonighy ...

Baydhowy Audio: Afmaayky Luqidis Sithy Ling Hormariilahayi inisky Kooyeng Masuliingty Jaama’ady Konfurty Somaly Gobolky Bay i Harqaang

February 19, 2017
Kulung Eet ing Bileering inisky Kooyeng Walgoroi Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Dekmithy Baydhowy Kulungkung Oo Haayi Taageery Liky Hormariyaayi ...

Ky Baroy Afmaayky Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Leying Qomiidy Dmirifly 6 Gobol SwS

October 9, 2016
Harfo Elef Maayky Sithy ing Abtugingying Qaabkasty Athy Afmaayky ingky Hathalaas ing Abtughy Maayang Dhawaaghy Afky Haky Bahaw Qaabya Shal ...

Baroy: Dhawaaghy Etky Afmaayky 25 Abtugaal eh, Saabsing Sithy ingky Hathaly Lahayty Afmaay Sah eh

September 1, 2016
Dhawagethung Etky Afmaayky Ka Abtugung Weyba Sitoos eh ing Shegayani Luuqidy Afmaayky Oo Sah eh Ka Abtugung Sheey Bathing ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG