Friday, April 28th, 2017
Logo Biyooley 2016 DMalig
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

WARERKY

Jubaland: Kismaanyy, Qarah Lily Fiirsithy iithimy Ajinaby i Lijereng Haano Somaly eh, Deerty Qasaar Amuushy i Dhaawa

Maamulk Goboletky Dowlithy Jubaland iithimy Garib ing eh Oo eh Ajinaby i Haang iithimthy Maamulky Jubaland, Weyab Lily Fiirsithey Qarah Oo eh Kang Bambaanithy Dhulky Liky Duugaw, Meely ...

More WARERKY News

Arrests As Newcastle And West Ham Raided in £5m Tax Probe

Newcastle United and West Ham United's grounds have been raided in a fraud investigation. It is understood Newcastle's managing director Lee Charnley ...

Gobolky Gethy: Dayuriyaal Weerar isky eh Kiqaatheng Gooby iSteeshing Fidhy ing eh Al-shabaab

Maalmogung Weyba Eet Haangky Bathithey Gobole Kongfurty Somaly Gaarhaang 6 Gobol Dmirifly, Werary Qaathayang Dayuuriya irky Bersho Leying Dayuuriyaalkas Wadangky Ameerikangky Werarkung Haty ingky ...

Afimaatky: Hergebky Afarshey Hoo Liskidary Daawy ing eh, Weyba Kumit eh Afartung Sheey Daawithy ing Eh Hergebky

Sithy Hordhaang Liing Ogaathy Haty Eet Bangky Haang Baty Weyba Haty Eet Ling Ogaathey, Hergebky ingty Liky Daaweyikory Afar Shey Kumit eh (1)  ...

Baydhowy: Mat Ebdilaahy Farmaajy Booqishy Kiseethoyi Geeghy Gobolky Bay Mthiwiinaghy Dowlithy Federaalky Somaly

Safar Gaabing Oo Usy Geeghy ingky Agalqaathy Gobolky Baydhowy Kideery Mathiwiinaghy Dowlithy Federraalky Somaly Mat Ebdilaahy Farmaajy Geeghy Haky Dhowaayang Gorongky Baydhowy iithimithy ...

Qoryooley: Qarah Qaraary ing Jeysithy Dat Tirithiyo Eet ing Bathing Kudhiy ,Gobolky Shibeelithy Hoosy,

Goob Kitaaly Muqaayi eh Datky Hunggury Ka Aamayang Kudhiy Qarah Wiing Bangbaani eh Liky Duughy Meel Muqaayithy Reetshe eh Qarahy Weyab Dhaawa Eet ...

WARKY AFMAAY: Haalithy Eet ing Hung Kujerang Gobole Kongfurty Somaly 6 Gobol Dmirifly i Haano Kaly Degame Somali Mahtiry Degayang

Gobolky Baydhowy Haalithy Eet ing Shalgediising Kujerang Kumit eh ingky Doring Abooro Walyaaly Kaly Eet Dhibaaty Wiing ing Leh, Guud'haang Kujerang ...

Netherland Police Often Let ,Small-Time, Fugitives Be: Report

The Dutch police don't do enough to find "small-time" fugitive criminals, according to a study commissioned by Police and Science. Fugitives ...

Baarlamangky Somaly Oo Kuhathaly Heliisky Berbery, i Fary Galy Hung Kahayang Masulingty DFsomaly, Maamulky Dowlithy Somaliland

Dowlithy Federaalky Somaly Mthiwiinaghy ing eh Farmaajy Farigalighy i Gardoraathy Kahayaayty i Burburiisky Maamule Kujerang Wadangky Somaly Gaarhaang Dowlithy Somaliland Oo eh Dowlitkaly ...

Muqdishy: Owlaat Bathing Ka Amuutheng Weerar Hobiyaal Lahaky Qaathy Goob Kijererng, i Dhaawa Kideery Datkaly Wiwiing

Haafidy HoolWithaak Koohy Haty ligorithy Waayi Meel Haky Weerareng Haky Ritheng Hoobiyaal Ka Amuutheng Owlaat Ee Tirithiyo ing Bathing Kubathingty Dhaawa'i Weybani Dhaawa ...

 More »

BAROY ELEFMAAYKY

Afmaay: Sedy Su’aal ?, Sheekiyaalsho Hor Haang Qaathiteng, isky Tijaaby Hoo Athy Kujiwaaby Korty

March 30, 2017
Weyaba Meelung Hoos Ka Abtugini Misawarky Korshey 3 Su'aal Hor Asharsho Haang Qaathiteng Sediithung Su'aal Oo Shal eh Sithy ...

Elef Maayky Sy Sehling Kibaroy Harfo Goonighy ing eh Abtugaalsho i Akriissho (P, JH, GH, NG, Y’, NY, Z,)

March 3, 2017
Sithy Haty Harfoogung Elef Maayky Lahaang Futhuthaayi Misawary Lahaang Weely Sithy Athy Sy Sehling ingky Barithy Lahaayty Harfo Goonighy ...

Baydhowy Audio: Afmaayky Luqidis Sithy Ling Hormariilahayi inisky Kooyeng Masuliingty Jaama’ady Konfurty Somaly Gobolky Bay i Harqaang

February 19, 2017
Kulung Eet ing Bileering inisky Kooyeng Walgoroi Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Dekmithy Baydhowy Kulungkung Oo Haayi Taageery Liky Hormariyaayi ...

Ky Baroy Afmaayky Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Leying Qomiidy Dmirifly 6 Gobol SwS

October 9, 2016
Harfo Elef Maayky Sithy ing Abtugingying Qaabkasty Athy Afmaayky ingky Hathalaas ing Abtughy Maayang Dhawaaghy Afky Haky Bahaw Qaabya Shal ...

Baroy: Dhawaaghy Etky Afmaayky 25 Abtugaal eh, Saabsing Sithy ingky Hathaly Lahayty Afmaay Sah eh

September 1, 2016
Dhawagethung Etky Afmaayky Ka Abtugung Weyba Sitoos eh ing Shegayani Luuqidy Afmaayky Oo Sah eh Ka Abtugung Sheey Bathing ...

Muqdishy: Buukyaal Afmaay eh Arawithy Muqdishy Haky Bangdhikeng Wal Goritky Jaama’atho Kongfurty Hakujethang Dmirifly

August 19, 2016
Wal Goritky Jaama'atho Kongfurty Somaly Gaarhaang Gobolky Baydhowy ing Bathing, Haky Bangdhikeng Arawithy Buugite Muqdishy Kitaaly Kudereery Bangdhighy Abtugaale Wadangky ...

Baroy Elefmaayky Harfo Goonighy ing eh { NY } Ky Baroy Sy Sehling Usy Oo Wethithy Misawary Dhegowby Amy Audio

July 26, 2016
Baroy Elefmaayky Harfo Goonighy ing eh { NY } Ky Baroy Sy Sehling Usy Oo Wethithy Misawary Dhegowby ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA G-Ubah-B.Q.E.A SG SHOP

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG