Tuesday, February 20th, 2018
Aanbiedingen bij EuroClix

Breaking news

WARERKY

Daafeet: Halis ingky Jerty Weerary Al-shabaab i Maleesy Beelet Wethithang Shaatighy iithimithy Dowlithy Federaalky Somaly

Weerary Eet ing Bathing Dhowaang Haky Qaatheng i Haty Lirooghy Dekmithy Daafeet Ky Maghidheer Wangliwiing Haweerareng Koohthy Al-shabaab Meely Ky Dileng Askar Kumit eh Dowlithy Federaalky Somaly i Datky ...

More WARERKY News

Hudur: Mansuur Roobow Oo Heliis Siyaasithet Fashilimy Ligaly Lamaathy Maamul Goboleet Kujerang

Aringtung Damiir Doraathy eh Shaky ingkijerni Kusurtowty Masulingty Sheegithang ,Digil i Mirifly, Dhulsho Shalqeebiyang Afsho Tirtirang ,6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY, Damiir Dory ing Shalgooyeng ...

irang: Dayuurithy Ky Burburty Semirom Datky Saarinayeng Lahaky Sheeghy Warerky ingky Damboyeng

Burburky Dayuurithy Ky Dhiithy Semirom Saarinaayeng Dat Deeras Tirithiyo Lihthung Qofoot Rekaab eh i Ly Qofoot Haayeng Shaqaalighy Dayuurithy Dayuurithung Aseman Airlines Oo Haky ...

Muqdishy Dheegow: Dat Tahriibiyaal eh Lahaky Naghy Somaly, Lahaky Qaathy Wadangky Liibiya

Qohooty Dhaghaaly Weydiis eh ing Tahriibeng Wadame Bangky Dhibaaty Ky Qobsithaas Mady Galang Wadame ing Maraayang Sithy Kiseeyhang Wadangky Liky Qobsithaw Wadangky Liiby ...

Warky Afmaay Dheegow: Meely Bathing Taabithaw Kumit eh Haalitho Qomiithy Digil i Mirifly

Warerkung Sithy Sheegayang Haalitho Wadangky Somaly Kujerrang Gaarhaang Taabithayang Qmiithy Digil i Mirifly Hakujeethang ( 6-3=KONGFUR  ISGALAB   SOMALY ) [audio mp3="http://biyooley.com/wp-content/uploads/2018/02/Afmaay-Barnamish-isgoroy-Com-Biyooley-Com.mp3"][/audio] ================================================ ================================================ ================================================ ================================================ Dmirifly: Haalidiyo Meel Surungty ...

No Go For Wilders’ Netherland Discrimination

Public Prosecutor Dismisses Wilders’ Netherland Discrimination Claim The public prosecution department said on Thursday that it will not proceed with a complaint ...

Awdheekly: Al-shabaab Ky Qobitheng Dayuury Drones, i Dhibaaty ing Jeeysithang Datky Degaangkas

Maalmogung Hoolgaly iithimithy Dowlithy Federaalky Somaly Ky Wetheng Shibeelithy Hoosy Haty ingky Dambooyi Degaangky Awdheekly Kooho Al-shabaab Degaangkas Weerareng Oo Kily Harbiyaayeng Dayuuriya Langby ...

Weejit: Kudhiithy Biy Laang Gureng Eeliteethy, Qaal Naghitheng Biyo Qiimighy Jirigaangky Deery

Eeliteethy kiyaaleng Dekmithy Weejit Kumit eh Gobolky Bokool Gureng Tang Oo Sheengty Hiliyaalky Roobky Qubithaayi Liwaayi Roob Qubithy i Ling Sababeeyaw Biy Laangtung ...

Warky Afmaay Dheegow: Hamiingky Meely Bathing Taabithaw, Hasiing Gudbiyaasy ,Shukry Bidhaang, Baydhowy

Warsangradio Baidoa Warky Hamiinet Afmaay Hasiing Gudbiyaasy Shukry isma'iil Ky Maghidheer Shukry Bidhaang Oo i Warerkung Haky Gudbiyooyty Gobolky Baydhowy Maamulshey Galangty Kahayang Dowlithy ...

Bangladesh: Qabuuroghy Buuysimeng Datky Dhimitheng Liky Duugayi, Qabuuroghy Hory Naghitheng

Dhibaaty Wiing Haly Kulungty Wadangky Bangladesh Gaarhaang Asimithy Beletky Dhaky Kudhiithy ing Lahaayni Meel Datky Dhimitheng Liky Duughy Taas Dartiye Weyba Naghitey Datky ...

 More »

BAROY ELEFMAAYKY

Baroy: Bilaawky Harfo Elifmaayky Wethithang Misawary Harafkasty Kiing Tilmamayang (B . P. T. J . JH) Shibly

February 1, 2018
Harfo Shiblighy Bilaaw ilaa Dhamaat Wethithnag Misawary Kiing Tilmaamayang Wethithang (B . P. T. J . JH) Hoos ky ...

Baroy: English i Afmaay Lisky Turjumy, Ky Barithas Qeeby Kumit eh Sithy Afmaayky ingky Hathaly Lahaayty Amy inggiriisky

January 23, 2018
Weyba Sy Sehling ing Barithikorte Walyaaly Kumit eh Amaayky Oo Liky Turjumy Afky inggiriisky, Weyba Saabsingta Barishithy Qeeby Kumit eh ...

Ky Baroy Afmaayky Abtugaalshey Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Qoomiidy Dmirifly

December 30, 2017
Weyba Meelung Lahaky Bangdhikey Sithy Athy ingky Barithy Lahayty Abtugaalky Elefmaayky Dhawaakshey Kumit eh Aghal Dhagimetky i Astaangty Alingky Qoomiidy ...

Elefmaayky Baroy: Harfo Goonighy ing eh, Sy Futheet Ky Baroy Abtugaal i Akriisby, ( ,GH, ,TH, ,P, ,JH,Z, ) Misawary Wethithang

December 18, 2017
Sithy Futheet Athy Ky Barithy Korty Harfo Alif Beetithy Afmaay Haang Goonighy ing eh Kubaroy Hoos Misaware Yaalang Harfo ...

Elefmayky; Su’aal ?: Sheek Shagal ing Yaalky Elefmaayky ( Ashar Ha Qaathiteng Taariqthy Mady Haayty 11 December 2014, 2006, 2009, 2012, 2015, Haty Madokaly Su’aaly Reet Lahaang Naghy 12 December 2017

December 12, 2017
Asharkung Weybuwa Ashar Hor Haang Qaathiteng Taariqthy Mady Haayty 11 December 2014, 2006, 2009, 2012, 2015, Haty Madokaly Su'aaly ...

Afmaayky Baroy Leh Video Audio Abtugalky Qaabky ing Etheeksithas Harfo Goonighy ing eh Elef Beetithy Maayky

November 27, 2017
Baroy Harfo Goonighy ing eh Afmaayky Elef Beetithis Leh Dheegow i Aregowby Qaabky ingky futhut Athy Ky Barithikorty Abtugaalky ...

Elefmaayky: Sy Futheet Ky Baroy Alif Beetithis Oo Wethithy , Video i Misawary

November 1, 2017
Barishithy Harfo Afmaayky Reet Haang Nagaase Madokaly Warbahingty Afmaayky Abtugaas Shal eh Biyooley.com iSgoroy.com Kulmiyow.com Sy ing Baritang Abtugaalky Afmaayky, ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG