Saturday, June 24th, 2017
Logo Biyooley 2016 DMalig
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

WARERKY

Muqdishy: Hasing Huburow Kahaaysity Dhibaaty Eet ing Saabsing Dhinighy Aafimaat Dorithy eh Ly Kulumy

Fanaangky Wiinayi Liky Gorithaayi Usy Hordereer ing Haayi Ruwaayitho Afmaayky i Heeso Afmaay Qaathayi Hasing Huburow Oo Geeghy Dhibaaty Wiing Kahaaysity Aasimithy Muqdishy Usy Beely Lamaathy Lugoot ing ...

More WARERKY News

Somali Survivors Tell Of Bloody Restaurant Siege By Rebels

Somali survivors early Thursday described harrowing scenes of the night-long siege of a popular Mogadishu restaurant by al-Shabab Islamic extremists that ...

Baydhowy: Dat Dhibiniyaal eh Kutabeng Haty Reet Haangky Haalit Eet ing Hung Marooyang

Hordhaangty Mady Kudhiithy Gobole Kongfurty Somaly Gaarhaang 6 Gobol Leying Degaayang Qoomiithy Hakujeedy Dmiriflly Kudhiithy Abaar Eet ing Kaluul Eet ingy Leetheng Dat ...

Jinaaly: Harby Kaluul Kidhahmary Alshabaab i iithimithy Dowlithy Federaalky Somaly, Bariiry Goboly Shibeelithy Hoosy

Gobolky Shibeelithy Hoosy Gaarhaang Degaangky Jinaaly i Bariiry Hoolgal Ky Suubiyeng iithimithy Mithowky Afriky AMISOM i Haang Dowlithy Federaalky Somaly Kudemby Mathy iithimithy AMISOM ...

Mis Hurty Arlaathy: Bily Soongky Afury Walaaloga Sooming Ky Nool 6 Gobol Degayang Dmirifly ( Misawary )

Haly Hariir ,MIS HURTY ARLAATHY, kuqeeb Qaathoy Walaaloga Sooming Afury, Weyba Hakily Hariirase, Telefone Hoos Kiyaalang Misawarky Korshey EVC-PLUS: 618987466 / 615380385 ======================================================== ======================================================== ======================================================== ======================================================== ======================================================== ======================================================== RRA: 6-6-2017 ...

RRA: 6-6-2017 Video : Maalingty Ly Hureeyi 6 Gobol Qomiithy Hakujeethang Dmirifly 18 Guurity Ke Eeding Taariqthy

Sithy Kujerty Haty i Hordhaangby Dhulky Leying Qomiithy Dmirifly Shal Qeebsitheng Dat Kaly Duulang Haky Qaatheng Qobsitheng Dhulky 6 Gobol Kongfurty Somaly Kiyaaleng ...

RRA: Sinit Guurithy 18 thaat Husky Geeghy Ke Eeding 06-06-2017 ( Misawary i Video )

[mk-sp videourl='https://youtu.be/ixXDEYt0wpY' videoimage='ITV' videocontrolbar=bottom videoautostart=true videowidth='520' videoheight='280'] Taariqthy Husky Sinit Guurithy Jabhady Hureengty Gobole Degayeng 6 gobol Qoomiidy Hakujeedy Dmirifly Degayang Ke eedingty ...

Jubaland: Kismaanyy: Bolis Lingky Jeeysithy Qarah Hooging Qasaary Jeeysithy

Werar Qarah eh Lily Fiirsithy isteeshing Kiyaaly Goob Fidhy ing Bolisky Dowlit Goboleetky Maamulky Jubaland Sithy Laha Sheeghy Meelas Ka Amuutheng Weyba Meely ...

The U.N. Asked For Billions To Avert Four Hunger Crises. The Money Didn’t Arrive

At the beginning of this year, the United Nations made one of its boldest requests ever for funding. It needed billions ...

Afgooy: Boloonighy Luty Taring eh Ky Bilaawithy Lingky Taligaly Waqtighy Ramathangky, Dheel Kaluul Dhahmarty

Ramathangky Tartingky Dheely Kooho Boloonighy Luty Lingky Taligaly Kubilaawithy Dekmithy Afgooy Kumit eh Gobolky Shibeelithy Hoosy Dheely ingky Horeeyty Geeghy Dheeleng Lamaathy Koohy ...

 More »

BAROY ELEFMAAYKY

Baroy Elef Maayky Video: Buughy Harfo Afmaayky, Dukumingtighy Liky Suuby 1935 – 1940 – Kuhorby iLaa Haty Lirooghy

May 31, 2017
Meelung Weyba Lingky Futhuthayeey Datky Abtugang i Kahathalng Afmaayky Sithy iyoo Sy Futheet ingky Barithy Lahaayeng Abtugaalky Harfo Elef ...

Baroy Alif Maayky i Alifky Qurangky Sithy inis Leyi Dhawaksho, Hata Liky Abtughy Kory Qurangky Afmaay

April 30, 2017
Weyba Sy Toos eh Eet inis Leyiini Alifky Quraangky Bilawshey i Kang Alif maayky Harfy Bathing Afmaayky Kumit eh ...

Afmaay: Sedy Su’aal ?, Sheekiyaalsho Hor Haang Qaathiteng, isky Tijaaby Hoo Athy Kujiwaaby Korty

March 30, 2017
Weyaba Meelung Hoos Ka Abtugini Misawarky Korshey 3 Su'aal Hor Asharsho Haang Qaathiteng Sediithung Su'aal Oo Shal eh Sithy ...

Elef Maayky Sy Sehling Kibaroy Harfo Goonighy ing eh Abtugaalsho i Akriissho (P, JH, GH, NG, Y’, NY, Z,)

March 3, 2017
Sithy Haty Harfoogung Elef Maayky Lahaang Futhuthaayi Misawary Lahaang Weely Sithy Athy Sy Sehling ingky Barithy Lahaayty Harfo Goonighy ...

Baydhowy Audio: Afmaayky Luqidis Sithy Ling Hormariilahayi inisky Kooyeng Masuliingty Jaama’ady Konfurty Somaly Gobolky Bay i Harqaang

February 19, 2017
Kulung Eet ing Bileering inisky Kooyeng Walgoroi Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Dekmithy Baydhowy Kulungkung Oo Haayi Taageery Liky Hormariyaayi ...

Ky Baroy Afmaayky Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Leying Qomiidy Dmirifly 6 Gobol SwS

October 9, 2016
Harfo Elef Maayky Sithy ing Abtugingying Qaabkasty Athy Afmaayky ingky Hathalaas ing Abtughy Maayang Dhawaaghy Afky Haky Bahaw Qaabya Shal ...

Baroy: Dhawaaghy Etky Afmaayky 25 Abtugaal eh, Saabsing Sithy ingky Hathaly Lahayty Afmaay Sah eh

September 1, 2016
Dhawagethung Etky Afmaayky Ka Abtugung Weyba Sitoos eh ing Shegayani Luuqidy Afmaayky Oo Sah eh Ka Abtugung Sheey Bathing ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG