Friday, December 9th, 2016
Logo Biyooley 2016 DMalig
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

NEWS ENGLISH EN AFMAAY

GEEGHY WARERKY

Arlaathy Live Tv: Qaarangky Ling Aruuriyaayi Wal Dhiming Dhalingyarithy 10 Qofoot Tabibarky Ling Furaayi ingty Dhiming Dhimaastirshe Lifathoyi

December 9, 2016
Haty Weyba Dereere Qaarangky Beesithy Hoono Lahaly Wal Kidhiming Weyba Kidirikorte ingty Kidhiming Beesitha Telefaneethung i Magha Haky Qoraas Weybuwa ...

Muqdishy: Hasinow Sheeq, Usy ing Baling Qaathy Hildhibaane Liky Dorithy Baydhowy Kumit Nagitheng Barlamangky Somaly

December 8, 2016
Hildhibaane Kumit Nagitheng Baarlamangky Dowlithy Federaalky Somaly Liky Doorithy Dekmithy Baydhowy Kulimy Gooni eh Liweeldhithy Usy Mathiwiinaghy Dowlithy Federaalky Somaly ...

Netherland: MPS Reject Ban On Foreign Financing For Political Parties

December 7, 2016
A majority in the Tweede Kamer, the lower house of Dutch parliament Voted against a proposal to ban foreign ...

Boqortoyithy Sauuthighy: Dil Ky Hukumy Dat Eet Tirithiyo ing Bathing Oo Eh Shii’ithy Ke Eetheyti

December 6, 2016
Mahkamit Kitaaly Wadangky Boqortooyithy Sauuthighy Weyba Dil Ky Hukungtey 15 Qofoot Oo Eetheng ingky Weely ingty Eying Basaasing Raagersing ...

NEWS ENGLISH

Published on December 7, 2016 No Comments

NEWS ENGLISH

Netherland: MPS Reject Ban On Foreign Financing For Political Parties

December 7, 2016
A majority in the Tweede Kamer, the lower house of Dutch parliament Voted against a proposal to ban foreign ...

Swedish Police: Two Somalis Shot dead inside Stockholm Cafe

December 3, 2016
Swedish police are looking for up to four suspects after two young Somali men were shot dead late Friday ...

Ogaden Form Council To Pick Candidates

November 23, 2016
The Ogaden of Wajir South on Monday appointed a 24-member Council Of Elders drawn from the four sub-clans of ...

Obama May Weigh in On Trump After Office

November 21, 2016
Obama says he may comment as citizen on Trump's presidency US president Barack Obama has said he may speak ...

MAGMAAG

Published on October 25, 2016 No Comments

BAROY BUUK MAGMAAG

Qeebty 15 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Bedingka Dilaayang ) Kufaa ithooysoy Weyba Kumit eh

October 25, 2016
Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR BEDINGKA DILAAYANG : (1)   ...

Qeebty 14 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Wal Gorithowka Bathiyayang ) (Taqwithy Weybuwa Afar)

August 24, 2016
Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud, Bilaawky Qeebty 14raat Murty i ...

BAROY ELEFMAAYKY

Published on October 9, 2016 No Comments

ELEF MAAYKY BAROY

Ky Baroy Afmaayky Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Leying Qomiidy Dmirifly 6 Gobol SwS

October 9, 2016
Harfo Elef Maayky Sithy ing Abtugingying Qaabkasty Athy Afmaayky ingky Hathalaas ing Abtughy Maayang Dhawaaghy Afky Haky Bahaw Qaabya Shal ...

Baroy: Dhawaaghy Etky Afmaayky 25 Abtugaal eh, Saabsing Sithy ingky Hathaly Lahayty Afmaay Sah eh

September 1, 2016
Dhawagethung Etky Afmaayky Ka Abtugung Weyba Sitoos eh ing Shegayani Luuqidy Afmaayky Oo Sah eh Ka Abtugung Sheey Bathing ...

Muqdishy: Buukyaal Afmaay eh Arawithy Muqdishy Haky Bangdhikeng Wal Goritky Jaama’atho Kongfurty Hakujethang Dmirifly

August 19, 2016
Wal Goritky Jaama'atho Kongfurty Somaly Gaarhaang Gobolky Baydhowy ing Bathing, Haky Bangdhikeng Arawithy Buugite Muqdishy Kitaaly Kudereery Bangdhighy Abtugaale Wadangky ...

BOLONIGHY LUTY

Published on December 4, 2016 No Comments

BOLONIGHY LUTY SPORTS

Boloonighy Luty: Cristiano Ronaldo, Oo Liky Eetheyi ingty Usy Dhiibiwaayi Eet ingky Mathy Kakinaathy

December 4, 2016
Weyba Bangky Habatey Dheel Goritky Boloonighy Luty Real Madrid Oo Usy Kumit eh Cristiano Ronald Oo Liky Haasithy ing ...

Baydhowy: Kooho Boloonighy Luty Ha Dhahgaly Dhibaaty Ky Saleysing Kohorkooyas Hormariyowky Boloonighy Gobole

October 24, 2016
Sithy Hasheegeng Haano Kumit eh Masuliingty ing Hilsaaring Kooho Boloonighy Luty Gobole Kongfurty Somaly Gaarhaang 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy ...

Wangliwiing: Koob Tartingky Boloonighy Luty Kubilaawithy koohy Bathing inisky Kooyeng Ky Shalkooyeng Degaame i Tuuliya Kumiteh Shibeelithy Hoosy

October 10, 2016
Weyba Kubilaawithey Degaangky Wangliwiing Kumit eh Gobolky Shibeelithy Hoosy Dheel Boloonighy Luty Lingky Taligaly i Dhahgaloowky Bulshithy Weyba Haku Qeebgaley ...

MUHATHARY AFMAAY DIINGTY

Published on July 27, 2016 No Comments

MUHATHARIYA DIINGTY

Baydhowy Video: Muhathary Afmaay, Baroy Dikrighy illaahey Faa’ithithy Leyi

July 27, 2016
Sheequng Oo ing Shegooyi ingty Muslimiing eh Ku Faa'ithooysithang Waly Usy Eyi Dikrighy illaahey Langky Kutaby Diithy Waly Usy ...

Muhathary Afmaay Video: Sheeq Hasing Gaab, Saabsing Sodongky Bery Tumungky ingky Damboyty Bily

July 23, 2016
Weyba Saabsingta Muhatharithung Hajeethy Sheeqy Wiing Ling Gorithaw Sheeq Hasing Gaab Oo Usy Ky Sugingyi Degaangky Baydhowy Usy Hajeethy Muhatharithung ...

KARTONG DM

Published on November 28, 2016 No Comments

KARTONG

Kartong: Saabsing Damiir Doraathy Qomiithy Dmirifly Haaysity Bersho, Mathithiyo i Malagitethiyo i Shi’ibshoby

November 28, 2016
Farshanagky Wiing Siyaayitho Wadangky Somaly Misawar Haang ingky Sheekeyaw Sithy ing Gorithyang Datky Misawarethung Siyaasithy Kisheegaw Kartong, Haty Weyba Eet ...

Dmirifly Kartong: Masuliingtiyo Damiir Doraahthy iyo inis Shal Qeebiyeng Dhulsho Kugathang Daarot i Hawy ( Kartong i Video )

October 12, 2016
Sithy Runty eh Hooby Luku Hathaly Qaabky ing Dhagimayang Masuliingty Sheegithyang Qoomiithy Hakujeedy Dmirifly ing Dhagimaayang Damiir Dory Shal Dhuumishy ...

Baydhowy: Eeyky ingky Wiing Etheek Sithyang Daarot i Hawy, Ky Qobsithyang Gobole Dmirifly ( Kartong )

August 18, 2016
Maamulky Wethithang Qoomiitho Hakujeethang Somaly Ky Burburiyeng Maamulky isky Reheng Qoomiidy Dmirifly Roogang Gutha Wadangky Somaly i Bangkiby Haayi 6 ...

Afmaay Kartong Ka Abtuging: Saabsing Hakdorithy Wethang i Boobky Wethang Beelo Daarot i Hawy

August 16, 2016
Kartongkung Oo Sy Toos eh ing Tilmaamaw Hakdorothy Kujerty Wadangky Somaly Wethang Beelo Haku jeethang Daarot i Hawy Sithy ...

Aming Arts: Kartong Afmaay, Misawar Yaableh Habangdhiky, Saabsing Musharahiingty Doorishithy 2016

July 10, 2016
Dhowaang Wadangky Somaly Kudhiyaas Doorishy Liky Doorothaw Hogaang Usubing eh Mathiwiinaghy Wadangky Somaly Gogaamiyi Lahaayi Lidoorithaw Dhamaatky 2016 Musharahiing Eet ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA G-Ubah-B.Q.E.A SG SHOP

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG