Saturday, October 21st, 2017
Logo Biyooley 2016 DMalig
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

NEWS ENGLISH EN AFMAAY

GEEGHY WARERKY

21 Oktober 1969 : Geeghy Ke’eeding Husshe, Af Gembighy Sarkaale Meliterighy Beelo Ky Dhisinayeng

October 21, 2017
Taariqthy Geeghy Weyba Ke'eedingta Maalingty Husky Af Gembighy 21 Oktober 1969 Sarkaale Melitarighy Beelo Ky Dhising Hook Ky Qobsitheng Somaly, ...

Muqdishy: Masiibithy Qarahay Zoobe 14 Oktober Kudambooyi Reyzal-Wazaaridhy Hory Sithy Sheekty Hangrabtung ( Video )

October 20, 2017
Sithy Hordhaangty Ling Ogaayi Gutha Wadangky Somaly Dhibaatiya i Qarahy Datky Ky Leethayang Kudambooyang Masuliingty Wiwiing Dowlithy Federaalky Somaly Dhini ...

Marchers Cautiously Welcome Block On Trump’s Travel Ban

October 19, 2017
Washington, DC - On the day Donald Trump was elected US president, Shereen Ali, a sophomore at Rutgers ...

Muqdishy: Bangba Kudhy Lahaangky Horjeethy Qarahy Zooby iSgosshey, Fuliyeng Al-shabaab, Dat Bathing inisky Kooyeng Diiding

October 18, 2017
Aasimithy Muqdishy Bangba Ha Qabang Qaabiyeng Dat Wiinighy Kinool Goolkaas Banaadir Gaarhaang Liky Dhiky Bangbahaas isgoosky Zooby Lahaangky Horjeethy Qarahy ...

NEWS ENGLISH

Published on October 19, 2017 No Comments

NEWS ENGLISH

Marchers Cautiously Welcome Block On Trump’s Travel Ban

October 19, 2017
Washington, DC - On the day Donald Trump was elected US president, Shereen Ali, a sophomore at Rutgers ...

Mogadishu Massacre, A Gravedigger’s Worst Nightmare

October 17, 2017
Mohamed Hassan is a gravedigger at Barakat cemetery on the outskirts of the Somali capital, Mogadishu. Hassan, 50, describes ...

Somalia: At Least 30 Dead in Mogadishu Blasts

October 15, 2017
A massive bomb attack in a busy area of the Somali capital Mogadishu has killed at least 30 ...

North Korea Hackers steal US-South Korea War Plans

October 10, 2017
Hackers from North Korea are reported to have stolen a large cache of military documents from South Korea, ...

MAGMAAG

Published on January 10, 2017 No Comments

BAROY BUUK MAGMAAG

Qeebty 16 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Weybuwa Sunithy Nabighy ) i ( Afar Bedingka Siyaathiyayang )

January 10, 2017
Weyab Meelung Hasiingky Bangdhikaane Murty i Magmaag Afar Afar eh Saabsing Dhinighy Diingty Walyaaly Kaly Eet ing Bathing, Hoos ...

Qeebty 15 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Bedingka Dilaayang ) Kufaa ithooysoy Weyba Kumit eh

October 25, 2016
Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR BEDINGKA DILAAYANG : (1)   ...

BAROY ELEFMAAYKY

Published on October 9, 2017 No Comments

ELEF MAAYKY BAROY

Ky Baroy Afmaayky Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Leying Qomiidy Dmirifly 6 Gobol SwS

October 9, 2017
Harfo Elef Maayky Sithy ing Abtugingying Qaabkasty Athy Afmaayky ingky Hathalaas ing Abtughy Maayang Dhawaaghy Afky Haky Bahaw Qaabya Shal ...

Goby: Abwaang Gang Tariik, Gubaaby Hormariisky Afmaayky Usy Oo Shal Gedising Sithy

September 8, 2017
Kulung inisky Kooyeng Wal Goritky Haano Kumit eh Haang Dmirifly Kulungkaas Oo Haayi Koo Lingky Hathalaw Hormariisky Afmaaykky Oo Leh ...

BAROY: Afmaayky Alif Beetithis Oo Ky Koobing ( 25, Harfoot Shiply eh i 6, Harfoot Shaghal eh )

September 4, 2017
Meelung Weyba Lahasiingky Bangdhikey Umuty Kahathalas Afmaayky i Gaarhaang Haang ing Dhalitheng, Sy Futheet Ky Baritang Abtugaalky Harfo Elefmaayky Oo ...

BOLONIGHY LUTY

Published on September 13, 2017 No Comments

BOLONIGHY LUTY SPORTS

Baydhowy: Kooho Boloonighy Luty Eet ingky Liithithang Haang ing Dheelayang

September 13, 2017
Sithy Sheegatang Mathiithy Kooho Boloonighy Luty Gutha Wadangky Somaly Gaarhang Kisheegeng Kooho ing Dheelyang 6 Gobol Kongfurty Somaly Gobole Dmirifly ...

Farmaajy: Muqdishy Heebty Liithy: Sy Kethiis eh Kiseethy Mathiwiinaghy Somaly Farmaajy (MISAWARY}

August 30, 2017
Sy Ling Filithaani Kinaghity Dadky Kinool Goobty Fidhighy ing eh Dowlithy Federaalky Somaly Muqdishy Gaarhaang Heebty Liithy Kiseethy Mathiwiinaghy Somaly ...

Afgooy: Boloonighy Luty Taring eh Ky Bilaawithy Lingky Taligaly Waqtighy Ramathangky, Dheel Kaluul Dhahmarty

June 3, 2017
Ramathangky Tartingky Dheely Kooho Boloonighy Luty Lingky Taligaly Kubilaawithy Dekmithy Afgooy Kumit eh Gobolky Shibeelithy Hoosy Dheely ingky Horeeyty Geeghy ...

MUHATHARY AFMAAY DIINGTY

Published on July 27, 2016 No Comments

MUHATHARIYA DIINGTY

Baydhowy Video: Muhathary Afmaay, Baroy Dikrighy illaahey Faa’ithithy Leyi

July 27, 2016
Sheequng Oo ing Shegooyi ingty Muslimiing eh Ku Faa'ithooysithang Waly Usy Eyi Dikrighy illaahey Langky Kutaby Diithy Waly Usy ...

Muhathary Afmaay Video: Sheeq Hasing Gaab, Saabsing Sodongky Bery Tumungky ingky Damboyty Bily

July 23, 2016
Weyba Saabsingta Muhatharithung Hajeethy Sheeqy Wiing Ling Gorithaw Sheeq Hasing Gaab Oo Usy Ky Sugingyi Degaangky Baydhowy Usy Hajeethy Muhatharithung ...

KARTONG DM

Published on September 25, 2017 No Comments

KARTONG

Dmirifly Kartong: Saabsing Damiir Laangty ( 6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY )

September 25, 2017
Datky Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Leh 6 Gobol Dmirifly Degayang Weyba Taariq ing Nagitey ingty iyoo Dhatiyo is Shalgooyang ...

Kartong Afmaay: Saabsing Dmirifly Masuliingtiyo Damiir Doraathy Haysity 1951 ilaa 2017 Othowsho inis shal Qeebiyeng (6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY )

January 26, 2017
Sithy Hagiigathy Hoo Lukuhathaly Datky Hakujeethang Qomiithy Dmirifly Degaas 6 Gobol Kongfurty Somaly Eet Haangky Bathity Masuliingtiyo Damiir Doraathy Dhulsho ...

Afmaay Kartong Ka Abtugung: Saabsing Damiir Doraathy Masulingty Dmirifly Shegithayang Sithy ingky Dhidheelas

January 6, 2017
Gutha Wadangky Somaly Qomiitho Kinool i Wadangky Binaangshey ing Bathing Qomiithy Hakujeedy 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirifly Hatini Nagitheng ...

Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo

December 16, 2016
Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo Taariqthy Aduungky Weyba Eet ing Hung ...

Kartong: Saabsing Damiir Doraathy Qomiithy Dmirifly Haaysity Bersho, Mathithiyo i Malagitethiyo i Shi’ibshoby

November 28, 2016
Farshanagky Wiing Siyaayitho Wadangky Somaly Misawar Haang ingky Sheekeyaw Sithy ing Gorithyang Datky Misawarethung Siyaasithy Kisheegaw Kartong, Haty Weyba Eet ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG