Thursday, February 11th, 2016
Logo Biyooley 2016
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

NEWS ENGLISH EN AFMAAY

GEEGHY WARERKY

A-BOKOOL UTHUR

Gobolky Bokool: Uthurky Jathee’athy, Dat Bathing Dhulky Rithy, Degaamy Kumit eh

February 11, 2016
Uthurky Jathee'athy Kubilaawithy Datbathing Dhulky Rithy Degaame Kumit eh Gobolky Bokool Uthurkung ing Jiringying Dat Deeras Tirithiyo Ilaa 100 Qofoot ...
0-WEEJIT

Weejit Misawary: Wefdy Deereng Degaangky Kumit eh Gobolky Bokool Gaarhaang Weejit

February 10, 2016
Wefdigung Oo Sy Eet ing Fayling Lahaangky Dhowwy Goroongky Dayuuriya Weejit Weyba inisky Jereny Wefdigung Dogaal Dhagimet Dantiyo Migority eh ...
A-WAR Usibing

Video: iithimithy Afrikithy Dhahy Oo Liky Eetheyy Fal Humy i Hatguthu Bany’aadangnimy

February 10, 2016
Harby Eet ing Kaluul Dhahmary Koohy Kaharbiyayang Afrikithy Dhahy i iithimithy Wadankaas Jeeysitheng Hat Guthub Bany'aadngnimy Ky Saleysing Koohy Diimeet VIDEO ...
A-moshing

Gudomiighy Barlamangky Pro Jawaarey Oo Ha Bangdhiky Mooshing Luku Sheeny

February 9, 2016
Kulung Lahaangky Horjethy Qaathitheng Hildhibaany Kumit eh Baarlamangky Somaly Tirithiyo Deeras 54 Hildhibaang Mooshing Lahaangky Horjeethy Mathywiinaghy Somaly Hasinow Sheeq ...

NEWS ENGLISH

A-marky Published on February 6, 2016 No Comments

NEWS ENGLISH

A-marky

Somali Troops ,Retake, key Port city of Merca From Al-Shabab

February 6, 2016
The Somali military, backed by the African Union (AU) has retaken Merca from al-Shabab militants who seized the port ...
A-G-F

Facebook And instagram Ban Private Gun Adverts

January 30, 2016
Private individuals will no longer be allowed to advertise guns on Facebook and Instagram, the photo-sharing service owned ...
A- BAMBY

Plan To Bomb ISIS in Syria Wins Netherlands MP Majority Support

January 26, 2016
On Tuesday the PvdA agreed to extend the Dutch participation in the fight against terrorist organization Islamic State ...
A-liithy Weerar

Somali Troops End Beachside Restaurant’s Siege KilledB 22

January 22, 2016
Somali security forces ended a siege by Al-Shabab of a beachfront restaurant before dawn Friday after hours of intermittent ...

MUHATHARIYA DIINGTY

Muhathary Afmay Qeebty 2aat Safiinatu Salaat Sheeq Hasing Gaab

Afmaay Muhathary Qeebty 2aat Safiinatu Salaat- Sheeq Hasing Gaab, Baroy Weysy Qaatky i Walyaalo Kaly Waajibky eh

October 14, 2015
Weyba Meelung Haniingky Bangdhikey Qeer i Ajar i Hasinaat illaahey Siya Sheeq Hasing Gaab Asharky Lamaat Safiinatu Salaat Kuhathalaw ...
Muhathary Afmaay Safinatu Salaat

Afmaay Muhathary Video: Safiinatu Salaat, Qebty 1, Sheeq Hasing Gaab Haniing Jeethiy

October 11, 2015
Weyba Saabsingta Muhatharithung Sithy Athy Salaady ing Dhoorithy Fady i Ky Shal Gorothy Fady Walyaalo Nijaasty eh i Sithy ...

BAROY ELEFMAAYKY

Agal Afmaayky Published on December 30, 2015 No Comments

ELEF MAAYKY BAROY

Agal Afmaayky

Ky Baroy Afmaayky Abtugaalshey Agal Dhaghy Meetky i Astaangty Qoomiidy Dmirifly

December 30, 2015
Weyba Meelung Lahaky Bangdhikey Sithy Athy ingky Barithy Lahayty Abtugaalky Elefmaayky Dhawaakshey Kumit eh Aghal Dhagimetky i Astaangty Qoomiidy Dmirifly ( ...
MURTY I MAGMAAG

Qeebty 1aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud,

December 7, 2015
BILAANG AFARA INGKY FAYLING: 1. Bilaameyty hartijhe ing dharithy aaming ty 2. Hooby usy fiiriy jijeelathow. 3. Hooby amary ...
0

Elefmaay: Buugiyal eh Usubing Habeheng, Saabsing Lamy Qeebot, Kiing Futhuthayas, Abtugaalky Afmaayky

October 27, 2015
Weyba Lahaky Bangdhikey Buukyaalkyng Usubung Elefmaayky eh Aasimidy Muqdisht Weyba Saabsing Yiini Buugiyaalkung Lamy Qeebot Saabsing Barishithy Elefmaayky Buughy Koowat ...

BOLONIGHY LUTY

A-Boloonighy Luty iSgoroy Com- Biyooley Com Published on February 3, 2016 No Comments

BOLONIGHY LUTY SPORTS

A-Boloonighy Luty iSgoroy Com- Biyooley Com

Bolonighy Luty: Arsenal Oo Fursithoghy ingky Faylahayeng Qasaarithy Kulungky Southampton

February 3, 2016
Fursithy Bathing isku Qasaariyeng Koohthy Boloonighy Luty Arsenal Guuly ingy Qathilahayeng Koohthy Southampton Sithy Kinagitheng Lamaathy Koohot Dheeliyo Nagity is ...
A-B-Boloonghy Luty

Buurhakaby: Hormar Wiing Kideerty isbortighy Qeebo Dheely Boloonighy Luty

January 12, 2016
Horaangty Sinithiyaalky Laha Dhaafy Qeebo Boloonighy Luty Kujerty Degaangkas Buurhakaby Qabyaalit i Mithib Tokoor Wetheng Dame Kumitky eh Gobolky Baydhowy ...
Boloonighy Luty

Boloonighy Luty: Barcelona Oo $50 Milyang Ky Qaathity Fathooyty Hidighy Kutirsing Koohthy Arsenal

January 10, 2016
Beesy Bathing Dhinisho Haky Marsithang Diyaarsithoyang Mathiithy Koothy Bolonighy Barcelona Dheel Goritya Boloonighy Luty Everton i Hidighy Arsenal Aaron Ramsey ...

MAGMAAG

A-QEEBTY 6 MURTY I MAGMAAG Published on January 23, 2016 No Comments

BAROY BUUK MAGMAAG

A-QEEBTY 6 MURTY I MAGMAAG

Qeebty 6 aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud,

January 23, 2016
AFAR INGKY HOOSEYTU BILAAMEYTY MEGELKY: 1) Guky 2) Dhiirirky 3) Maalky 4) Nasabky . Sababty oo eh bilaamety athy guursithaasy ingty ...
Afmaay Murty i Magmaag

Qeebty 5 aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud,

January 8, 2016
REGHY AFARA SIITHY MEGING: 1) Murugjhey 2) Maaljhey 3) Maghajhey 4) Miroojhey Sapapty oo eh lang hoog jhey isky halaayikory ...

KARTONG DM

Adoonsy Published on December 13, 2015 No Comments

KARTONG

Adoonsy

Dmirifly; Qaabky Siyaasithiyo Marooyty, Hor Dereer ing Nagitheng Siyasiingtiyo i Wal Goritsho Gumeeysighy Qoomiidy Dmirifly

December 13, 2015
Sithy Runty eh Hooby Luku Hathaly Weyba Waqtiyaal Bathing Hajiitimasey Siyaasiingty Qoomiidy Dmirifly i Dogaal Dhagimeetsho Hor Dereer ing ...
DHULKY IDHIK

Jubaland; Reet ingdhiithy Ha Maghy Dhoowky Gola Waziiro Jubaland Mathywiinaghy Ke eh Ahmat Mithoowy

October 30, 2015
Waqtighy Liing Qobithy Mathywiinaghy Dowlit Goboletky Maamulky Jubaland Mathywiinaghy Ke eh Ahmat mithoowy Usy Haky Dhisy Gola Waziiroshey Ka akyi ...
Damiir Doraathy Shariif Hasinow, Hasing Shury, Chief Sagarey

Kartong Saabsing Burburky Maamulky 6gobol DM: { Shariif Hasinow, Hasing Shury, Chief Sagarey} Damiir Doraathiyo

September 30, 2015
Sithung Haty Haky Arikteng Misawarky Hoosyaaly Weyba Runty Kisheegey Masuliingty Sheegithas Qoomiidy Dmirifly Damiir Doraathy ing Dhagimayang Kibedelitheng Degaansho ingty ...
Pro Jawaarey Kartoong

Kartong Afmaay: Saabsing Pro Mat Jawarey, Datky Usy Demeerky ing Haayi, Kisheegeng Bilaayi Wethu Erreng

September 26, 2015
Sithy Habangdhikeng Mathiithy Dowlithy Federaalky Somalimahatiry Demeerky Wiinayi ing Horinay Oo eh Pro Mat Jawaarey Mady Kidhaysitheng Dogoowy Horky Qaathiwaayi ...
KARTONG SHALGOOYI

Kartong Video: Shariif Shalgooyi Hees Afmaay Saabsing Mathywiinaghy Adoonty 3gobol i Hulufithis

September 8, 2015
Weyaba Kidereerte heestung leh Aregoowky i Dheegowky, Hulufithy Taagersing Shariif Hasinow Oo ing eh Hordereerky Mathywiinaghy Adoonty 3gobol Kongfur Galbet KUFIIRSOY ...

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ITV ISGOROY

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

Ubah Nafy Biyooley.com-isgoroy.com Hayeesing Laky Haajy Hees Afmaay Jinaaw
ASTAANG

WARERKY OO DHONG