Saturday, May 28th, 2016
Logo Biyooley 2016
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

NEWS ENGLISH EN AFMAAY

GEEGHY WARERKY

A-SAHTHY

Qoomiidy Dmirifly: Sithy Afsho Maayky ing Burbury, Astaangtiyo Alingky ing Burburty, iyoley Kudamboyang

May 28, 2016
Weyba Kumit eh Dhibaatithy ingky Wiing Haaysity Walgoritky Dogaal Dhagimetky i Dhaling Yarithy Hakujethang Qoomiidy Dmirifly Sithy Hoolgalsho Ky Saleysing ...
BUUR

Buurhakaby Audio: Malaage Hajuthang Degaangkas Buur La Afgemby ,i Dhibaatiythy Dhahtaaly Dmirifly Dhatiyo

May 27, 2016
Waqtiyaal Eet ing Bathing Ha Dereerty is Qiyaanowky Dhatiyo Beelo Hakujethang Qoomiidy Dmirifly i Dany Dat Kaly ing Ethegow Wal ...
A-BOLOONY

Boloonighy Luty: Manchester United Oo Tabibary Usubing Weeldhity , Jose Mourinho , ( Misawary )

May 27, 2016
Tabibarighy Boloonighy Lity Usubing Manchester United Oo Usy Nagithy Jose Mourinho, Kudemby Dereereng Kulimy Eet ing Bathing isly Hathalow ...
0 JALIIDY DM UK

Uk, Jaaliidy Shibeelithy Hoosy Bangba Haangky Hojeethang Dhibky Kuwethang, Hasinow Sheeq i Shariif Hasinow,

May 26, 2016
Wadangky inggiriisky Kinool Jaalitho Shibeelthy Hoosy Bangba Ky Dhikeng Haangky Horjeetheng Fal Humithy Maleesiyaatky Ka Amar Qaathiyang Dowlithy Mathywiinghy ing ...

NEWS ENGLISH

E-NEWS Published on May 24, 2016 No Comments

NEWS ENGLISH

E-NEWS

Multinational Federalism Strengthens Nation’s Sustainable Development, Ministry

May 24, 2016
ADDIS ABABA- THE ETHIOPIAN HERALD Newspaper 24 May 2016: The Ministry of Youth and Sports announced over the ...
DAT HILIBSHO

China Denies Exporting Human Meat To African Supermarkets As Fake Photos Go Viral

May 22, 2016
C    Hinese officials have issued an angry denial following claims the ......Country has been marinating human cadavers, putting them ...
Korea

South Korea & Switzerland Appoint New Ambassadors To Somalia

May 17, 2016
Somalia President (R) shakes hands with new South Korean ambassador After accepting his credentials somali President Hassan Sheikh ...
T-W-C

Netherland Video: Geert Wilders Tweets Like Donald Trump, US Comedy Show Lays into PVV Leader

May 15, 2016
The Daily Show with Trevor Noah Get More: The Daily Show Full Episodes,The Daily Show on Facebook,The Daily Show ...

MAGMAAG

B-AFMAAY Published on May 24, 2016 No Comments

BAROY BUUK MAGMAAG

B-AFMAAY

Qeebty 11 Aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung, ( Afar D’aathiyo Mal Hanagaw ) ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh )

May 24, 2016
Weybuwa Murty i Magmaag ,Afar Afar eh, Saabsing Walyaalo Do'aathiyo Lahaang Nagaany Kumit Sithy Tang Ha Dereerty Hooskitaaly Kubaroy Oo ...
QEEBTY 10 AAT MURTY I MAGMAAG

Qeebty 10 Aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung, ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ( Afar Suuby Nagoy Afarty ingky Fayling

May 5, 2016
Weyba Meelung Hasiingky Gutbiyaane Barnaamishy Shal Gediising Saabsin Kuhathalayang Qeeby Dhiniya Magmaagdy Afmaayky Ka Abtugung Oo eh Sithy Tang Haty ...

BAROY ELEFMAAYKY

AFMAAY QIIBTY KOOWAT -B-P Published on May 11, 2016 No Comments

ELEF MAAYKY BAROY

AFMAAY QIIBTY KOOWAT -B-P

Kubaroy Afmaayky Abtugalshey Sy Kiing ky Futhuthaaty Akriisky Abtugalky Afmaayky ( Misawary ) Wethithy

May 11, 2016
MISAWARE HOOSYALANG KUBAROY Qeebo Barishithy Elefmaayky ingky Muhiimsing Athy Sy Futheet ingky Barithy Korty Abtugaalky Elefmaayky i Akriyowsheyby Misawary ...
BAROY ELEFMAAYKY

Elefmaayky: Baroy Harfo Goonighy ing eh, Sy Futheet Ky Baroy Abtugaal i Akriisby, ( ,GH, ,TH, ,P, ,JH, ) Misawary Wethithy

April 24, 2016
Weyba Sy Eet ing Futheet Ky Barithy Korte Harfo elefmaayky Goonighy ing eh ing Athy Fahamy Korty Sithy Athy ...
Harfo Agaar

Harfo Elefmaaky Goonighy ing eh Kibaroy Sy Futheet Sumut i Misawary Wethithy

April 2, 2016
Brishithy Harfo Goonighy ing eh Sy Futheet Ky Barithy Korty Weyba Rahaase Sumidy Amy Mithibky Agaarky eh Tilmaamas Harfo ...

BOLONIGHY LUTY

A-BOLOONY Published on May 27, 2016 No Comments

BOLONIGHY LUTY SPORTS

A-BOLOONY

Boloonighy Luty: Manchester United Oo Tabibary Usubing Weeldhity , Jose Mourinho , ( Misawary )

May 27, 2016
Tabibarighy Boloonighy Lity Usubing Manchester United Oo Usy Nagithy Jose Mourinho, Kudemby Dereereng Kulimy Eet ing Bathing isly Hathalow ...
B-LUTY

Boloonighy Luty: Manchester United Oo Sy Rasmy eh Hoolagshey inisku Roojithy Louis Van Gaal

May 23, 2016
TabiBarighy Wiinayi Boloonighy Luty Louis Van Gaal Sy Liing Filithany Shaqithy Kuroojithy Manchester United Usy i Shaqaalisheyby Tabibariya Oo Lamy ...
0-B

Boloonighy Luty: Koohthy Sevilla Oo Qaady Koobky Europa League ( Misawary )

May 19, 2016
Koohthy Dheel Goritky Boloonighy Luty Wadangky Spain Weyba Bathiyeny Sinitky Sedahaat Oo Hariir eh Ky Guuleysitheng Koohthy Sevilla Koobky Dheely ...

MUHATHARY AFMAAY DIINGTY

Afmaay Muhathary Qisithy Naby iisy Published on March 9, 2016 No Comments

MUHATHARIYA DIINGTY

Afmaay Muhathary Qisithy Naby iisy

Afmaay Muhathary Qisithy Naby iiSy Sheeq Mimat, Askarow ( Video )

March 9, 2016
Weyba Meelung Haky Bangdhikaane Muhathary Niing Akry Sheeq Mimat, Askarow, Oo Saabsing Qisithy Naby iiSy Taariqthy Usy iSlaamky Ky Lahaayy ...
Muhathary Afmay Qeebty 2aat Safiinatu Salaat Sheeq Hasing Gaab

Afmaay Muhathary Qeebty 2aat Safiinatu Salaat- Sheeq Hasing Gaab, Baroy Weysy Qaatky i Walyaalo Kaly Waajibky eh

October 14, 2015
Weyba Meelung Haniingky Bangdhikey Qeer i Ajar i Hasinaat illaahey Siya Sheeq Hasing Gaab Asharky Lamaat Safiinatu Salaat Kuhathalaw ...

KARTONG DM

DM KARTOONG Published on May 25, 2016 No Comments

KARTONG

DM KARTOONG

Baydhowy Kartong: Dhibaatithy Dhahtaaly i Damiirdorathy Dmirifly, Goblethiyo Kahaaysity, i ( Taariqthy Kubaroy }

May 25, 2016
Haalitho Wadangky Somaly Waqsiyaal Eet Bathing isbedel Tusaaly Lahaku Bilaawy Taariqthy 1960, 1974, 1990,1991, Weyba kuddhiithey Wadangky Somaly Sithy Liing ...
1-AFMAAY KARTOONG

Kartong Afmaay: Haalidy Eet ing Hung Marooyty Hangraabty Wadangky Somaly Deereng Gathishy

March 10, 2016
Weyba Bangky Habatey Dhamaatky Sinitky Laha Dhaafy 2015 Bilaawitey Kang Haty Liky Jerry 2016 Biwaashey ilaa Haty Dereerte, Mathiithy Wadangky ...
A- Ha iing gat Buurhakaby

Kartong: Afmaay Ka Abtuging, Weyba Gathow ing Weydiyooye Degaame Dmirifly

February 23, 2016
Hathaly Runty eh Sheegayang Hagiigithy Saabsing Akly Doraathy Ky Haboogingty Masuulingty Sheegithy Dmirifly Suuk Jeeyeng Dhulky Qoomiidy Dmirifly Leying Weyba Meelung ...
A-BAYDHOWY I BOKOOL_ DEMEERY MASULIINTY DM

Kartong: Afmaay eh, Saabsing Akly Doraathy Masulingty Dmirifly i Dogaal Dhagimeetsho

February 16, 2016
Sithy Rungty eh Hooby Liing Nagithy Wadangky Somaly Guthashey Weyba Kujerte Datky Hakujeethang Wadangky Gaarhaang Qoomiit Somalymahtiry Dhulshe Hiritheng Wiliby ...
Adoonsy

Dmirifly; Qaabky Siyaasithiyo Marooyty, Hor Dereer ing Nagitheng Siyasiingtiyo i Wal Goritsho Gumeeysighy Qoomiidy Dmirifly

December 13, 2015
Sithy Runty eh Hooby Luku Hathaly Weyba Waqtiyaal Bathing Hajiitimasey Siyaasiingty Qoomiidy Dmirifly i Dogaal Dhagimeetsho Hor Dereer ing ...

VOA SOMALI TV

ISGOROY VOA SG SHOP

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG