Tuesday, October 25th, 2016
Logo Biyooley 2016 DMalig
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

NEWS ENGLISH EN AFMAAY

GEEGHY WARERKY

murty-i-magmaag

Qeebty 15 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Bedingka Dilaayang ) Kufaa ithooysoy Weyba Kumit eh

October 25, 2016
Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR BEDINGKA DILAAYANG : (1)   ...
boloonighy-luty

Baydhowy: Kooho Boloonighy Luty Ha Dhahgaly Dhibaaty Ky Saleysing Kohorkooyas Hormariyowky Boloonighy Gobole

October 24, 2016
Sithy Hasheegeng Haano Kumit eh Masuliingty ing Hilsaaring Kooho Boloonighy Luty Gobole Kongfurty Somaly Gaarhaang 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy ...
adaaly-dory-somaly

Qaramithy Mithoweng: Oo Kisheegeng Doorishithy Hildhibaane Usubing Baarlamagky Somaly

October 23, 2016
Sithy Hanagdhikeng Baaritaang Suubiyeng Masuliing ing Hil Saaring Wadangky Somaly Qaramithy Mithooweng Oo Shegeng Hildhibaane Usubing Baarlamangky Wadangky Somaly Tirithiyo ...
oktober

21 Guurithy Oktobar 2016: Geeghy Ke Eeding Husky Dabaaldeghy Hukuumithy Mimat Siyaat Bary

October 21, 2016
Weyba Sitoos Liingky Dabaal Degooye Geeghy Sinit Guurithy Ke Eedinaayni 21 Oktober 2015, Husky Dabaaldekshe Geeghy Gutha Wadangky Somaly ...

NEWS ENGLISH

m-n Published on October 20, 2016 No Comments

NEWS ENGLISH

m-n

Fifteen New Names Added To Netherland Terrorism List

October 20, 2016
The names of another 15 people have been added to the Dutch terrorism list, Bringing the total to 76, ...
eu

Netherland: More Positive About EU Just One in Five Back A Nexit

September 29, 2016
The Dutch have become more positive about the European Union, with 46% now Thinking membership is ‘a good thing’, ...
tr-kh

US Terror Blasts : Trump Questions New York Suspect’s Medical Care,, ( Ahmad Khan Rahami )

September 20, 2016
Donald Trump has lamented that New York bombing suspect Ahmad Khan Rahami Will receive medical treatment and legal representation ...
wetni

Netherland:- MPs Vote For ,Yes unless, Organ Donor Register

September 14, 2016
MPs on Tuesday gave a surprise thumbs up to a motion to establish a Yes unless’ system for donor ...

MAGMAAG

murty-i-magmaag Published on October 25, 2016 No Comments

BAROY BUUK MAGMAAG

murty-i-magmaag

Qeebty 15 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Bedingka Dilaayang ) Kufaa ithooysoy Weyba Kumit eh

October 25, 2016
Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR BEDINGKA DILAAYANG : (1)   ...
magmaag

Qeebty 14 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Wal Gorithowka Bathiyayang ) (Taqwithy Weybuwa Afar)

August 24, 2016
Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud, Bilaawky Qeebty 14raat Murty i ...

BAROY ELEFMAAYKY

agal-dhagimeetky-dmirifly-i-astaangty-alingky-lity-gobol Published on October 9, 2016 No Comments

ELEF MAAYKY BAROY

agal-dhagimeetky-dmirifly-i-astaangty-alingky-lity-gobol

Ky Baroy Afmaayky Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Leying Qomiidy Dmirifly 6 Gobol SwS

October 9, 2016
Harfo Elef Maayky Sithy ing Abtugingying Qaabkasty Athy Afmaayky ingky Hathalaas ing Abtughy Maayang Dhawaaghy Afky Haky Bahaw Qaabya Shal ...
Baroy

Baroy: Dhawaaghy Etky Afmaayky 25 Abtugaal eh, Saabsing Sithy ingky Hathaly Lahayty Afmaay Sah eh

September 1, 2016
Dhawagethung Etky Afmaayky Ka Abtugung Weyba Sitoos eh ing Shegayani Luuqidy Afmaayky Oo Sah eh Ka Abtugung Sheey Bathing ...
0-buug afmay

Muqdishy: Buukyaal Afmaay eh Arawithy Muqdishy Haky Bangdhikeng Wal Goritky Jaama’atho Kongfurty Hakujethang Dmirifly

August 19, 2016
Wal Goritky Jaama'atho Kongfurty Somaly Gaarhaang Gobolky Baydhowy ing Bathing, Haky Bangdhikeng Arawithy Buugite Muqdishy Kitaaly Kudereery Bangdhighy Abtugaale Wadangky ...

BOLONIGHY LUTY

boloonighy-luty Published on October 24, 2016 No Comments

BOLONIGHY LUTY SPORTS

boloonighy-luty

Baydhowy: Kooho Boloonighy Luty Ha Dhahgaly Dhibaaty Ky Saleysing Kohorkooyas Hormariyowky Boloonighy Gobole

October 24, 2016
Sithy Hasheegeng Haano Kumit eh Masuliingty ing Hilsaaring Kooho Boloonighy Luty Gobole Kongfurty Somaly Gaarhaang 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy ...
0-daafeet

Wangliwiing: Koob Tartingky Boloonighy Luty Kubilaawithy koohy Bathing inisky Kooyeng Ky Shalkooyeng Degaame i Tuuliya Kumiteh Shibeelithy Hoosy

October 10, 2016
Weyba Kubilaawithey Degaangky Wangliwiing Kumit eh Gobolky Shibeelithy Hoosy Dheel Boloonighy Luty Lingky Taligaly i Dhahgaloowky Bulshithy Weyba Haku Qeebgaley ...
1

Boloonighy Luty: Hulky Qarangky Spain i italy Dhahmarty Dheel Kaluul Hiisy Leh Ling Filithaani

October 7, 2016
Dheel Eet ing Kaluul Dheeleng Hulky Qarangky italy i Spain isly Dhaafy Waayeng is Garib Dhiyeng Shal Dhaliyeng Lamaathy ...

MUHATHARY AFMAAY DIINGTY

AFMAAY MUHATHARY Published on July 27, 2016 No Comments

MUHATHARIYA DIINGTY

AFMAAY MUHATHARY

Baydhowy Video: Muhathary Afmaay, Baroy Dikrighy illaahey Faa’ithithy Leyi

July 27, 2016
Sheequng Oo ing Shegooyi ingty Muslimiing eh Ku Faa'ithooysithang Waly Usy Eyi Dikrighy illaahey Langky Kutaby Diithy Waly Usy ...
SH-HASING GAAB MUHATHARY AFMAAY

Muhathary Afmaay Video: Sheeq Hasing Gaab, Saabsing Sodongky Bery Tumungky ingky Damboyty Bily

July 23, 2016
Weyba Saabsingta Muhatharithung Hajeethy Sheeqy Wiing Ling Gorithaw Sheeq Hasing Gaab Oo Usy Ky Sugingyi Degaangky Baydhowy Usy Hajeethy Muhatharithung ...

KARTONG DM

br Published on October 12, 2016 No Comments

KARTONG

br

Dmirifly Kartong: Masuliingtiyo Damiir Doraahthy iyo inis Shal Qeebiyeng Dhulsho Kugathang Daarot i Hawy ( Kartong i Video )

October 12, 2016
Sithy Runty eh Hooby Luku Hathaly Qaabky ing Dhagimayang Masuliingty Sheegithyang Qoomiithy Hakujeedy Dmirifly ing Dhagimaayang Damiir Dory Shal Dhuumishy ...
ADOONTY 3GOBOL

Baydhowy: Eeyky ingky Wiing Etheek Sithyang Daarot i Hawy, Ky Qobsithyang Gobole Dmirifly ( Kartong )

August 18, 2016
Maamulky Wethithang Qoomiitho Hakujeethang Somaly Ky Burburiyeng Maamulky isky Reheng Qoomiidy Dmirifly Roogang Gutha Wadangky Somaly i Bangkiby Haayi 6 ...
1-KR-AFMAAY

Afmaay Kartong Ka Abtuging: Saabsing Hakdorithy Wethang i Boobky Wethang Beelo Daarot i Hawy

August 16, 2016
Kartongkung Oo Sy Toos eh ing Tilmaamaw Hakdorothy Kujerty Wadangky Somaly Wethang Beelo Haku jeethang Daarot i Hawy Sithy ...
KAR

Aming Arts: Kartong Afmaay, Misawar Yaableh Habangdhiky, Saabsing Musharahiingty Doorishithy 2016

July 10, 2016
Dhowaang Wadangky Somaly Kudhiyaas Doorishy Liky Doorothaw Hogaang Usubing eh Mathiwiinaghy Wadangky Somaly Gogaamiyi Lahaayi Lidoorithaw Dhamaatky 2016 Musharahiing Eet ...
DM KARTOONG

Baydhowy Kartong: Dhibaatithy Dhahtaaly i Damiirdorathy Dmirifly, Goblethiyo Kahaaysity, i ( Taariqthy Kubaroy }

May 25, 2016
Haalitho Wadangky Somaly Waqsiyaal Eet Bathing isbedel Tusaaly Lahaku Bilaawy Taariqthy 1960, 1974, 1990,1991, Weyba kuddhiithey Wadangky Somaly Sithy Liing ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA G-Ubah-B.Q.E.A SG SHOP

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG