Monday, July 25th, 2016
Logo Biyooley 2016 DMalig
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

NEWS ENGLISH EN AFMAAY

GEEGHY WARERKY

0-G

Jarmalky: Goob Lang Suuriyang eh Weerir Qarah Ky Jeeysithy Kudhiithy Meely Qasaary (Misawary)

July 25, 2016
Lang Hakujeethy Wadangky Suury isky Qarhiy Goob Kudereerty Bangdhighy Muustikithy Afaafshe Kitaaly Goobtas Kongfurty Jarmalky Langkaas Oo Usuuni Meely Kidhimithy ...
HEES AFMAAY

Hees Afmaay Usubing Video: Nim’i Dereeng, ( Dereengkawa ii Durung )

July 24, 2016
Weyba Eet Haang Bathitheni Sinithiyaalkung ingky Dambooyeng Lahaku Bilaawi 2012 ilaa Haty 2016 Walaago Kor Haang Keheng Fanaaniingty Kehesayeng Afmahatighy ...
SH-HASING GAAB MUHATHARY AFMAAY

Muhathary Afmaay Video: Sheeq Hasing Gaab, Saabsing Sodongky Bery Tumungky ingky Damboyty Bily

July 23, 2016
Weyba Saabsingta Muhatharithung Hajeethy Sheeqy Wiing Ling Gorithaw Sheeq Hasing Gaab Oo Usy Ky Sugingyi Degaangky Baydhowy Usy Hajeethy Muhatharithung ...
TR USA

US Election: Donald Trump Promises A Safer America

July 22, 2016
href=" http://jamaamenews.com/?page_id=1599"> Donald Trump has vowed as president to confront and repel the multiple Threats facing the US, as he ...

NEWS ENGLISH

TR USA Published on July 22, 2016 No Comments

NEWS ENGLISH

TR USA

US Election: Donald Trump Promises A Safer America

July 22, 2016
href=" http://jamaamenews.com/?page_id=1599"> Donald Trump has vowed as president to confront and repel the multiple Threats facing the US, as he ...
BOLOONI

African Champions League: Mamelodi Sundowns Beat Zamalek

July 18, 2016
South Africa's Mamelodi Sundowns beat Egypt's Zamalek 2-1 in Cairo on Sunday to close in on a place ...
ITOBY

Ethiopia Blocks Facebook And Other Social Media For Exams

July 11, 2016
Ethiopia has blocked social media sites across the country after university Entrance exams were posted online The government said ...
stanbul

Turkish Flags At Half Mast As The Dutch Show Solidarity With Istanbul Victims

June 30, 2016
City halls in Amsterdam, Utrecht, The Hague and Rotterdam Are flying the Turkish flag at half mast to ...

MAGMAAG

Afmay Murty i Magmaag Published on July 17, 2016 No Comments

BAROY BUUK MAGMAAG

Afmay Murty i Magmaag

Qeebty 13 : Diinty i Asluubty, Buuk Afmaay, ( Murty i Magmaag ) ( Afar Reetha Liky Mahthiye ) (Afar Lahaaw Waani Ky Liibang)

July 17, 2016
Weyaba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR REETHA LIKY MAHTHIYE: Rumeeyowky ilaahey. Bary ing ...
Murty i Magmaag

Qeebty 12 Aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung, Saabsing Diingty ( Afar Weybuwa keedky Jinaathy ) ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh )

June 12, 2016
Weyba Meelung Hasiingky Bangdhikaane Sithy ing Gorithasang oo eh Murty i Magmaag Ka Abtugung Afmaay Bersho Hor Haang Qaathiteng Qeebtung ...

BAROY ELEFMAAYKY

Elefm Published on July 2, 2016 No Comments

ELEF MAAYKY BAROY

Elefm

Baroy Harafky Elefmaayky Goonighy ing eh Harafkung ( P ) Misawary Wethithy Tusaaly ing eh Sy Futheet Kibaroy

July 2, 2016
Weyba Meelung Sy Futheet Dhibaaty ing Lahayni Barishithy Elefmaayky Laha Siingky Bangdhikey Sy ing Baritang Ani Hata ing Baruthy ...
Bar Owalaada Astaangty Dmirifly Afmaayky

Bar Owlaada Asaangty Alingky Dmirifly, Afmaayky i Abtugalshey Athiiny Baroy

June 2, 2016
Weyba Meelung Taale Muhiimidy Waly Athy Ety Oo illahey Kooweely Ky Dhagingty Walkasty Haathang Afka Maayky ing Dhality Dhaingka Athy ...
AFMAAY QIIBTY KOOWAT -B-P

Kubaroy Afmaayky Abtugalshey Sy Kiing ky Futhuthaaty Akriisky Abtugalky Afmaayky ( Misawary ) Wethithy

May 11, 2016
MISAWARE HOOSYALANG KUBAROY Qeebo Barishithy Elefmaayky ingky Muhiimsing Athy Sy Futheet ingky Barithy Korty Abtugaalky Elefmaayky i Akriyowsheyby Misawary ...

BOLONIGHY LUTY

5br Published on July 11, 2016 No Comments

BOLONIGHY LUTY SPORTS

5br

Portugal: Ky Guuleysity Koobky Aduung Tartingky Boloonighy Luty Euro 2016

July 11, 2016
Lamaathung Kooh Tartingky ingky Jereng ing Qaathang Koobky Boloonighy Luty Aduungky Euro 2016 Dheel Kaluul Dhahmarty Faransy i Portugal Ky ...
BOLOONINIGHY LUTY

Boloonighy Luty: Faransy Haang Surungty Finaalky Tartingky Koobky Euro 2016

July 8, 2016
Dheel Eet ing Kaluul Dhahmarty Koohthy Hulky Garmalky Oo Haaysithang Koobky Aduungky Boloonighy Luty i Koohthy Hulky Faransy, Haty ...
EU-BOLOONY

Boloonighy Luty: Waqtighy Ly Dheelaw isky Eetky Wereeghy 16aat Euro 2016 Koobky, Oo Dhimaastiring

June 23, 2016
Weyba Haang Guthubey Tarting Koobky Qaramithy Yurub Boloonighy Luty 16 Koohot i Hulky ingky Faylahaayi Nagitheng 6 Koohot Haang ...

MUHATHARY AFMAAY DIINGTY

SH-HASING GAAB MUHATHARY AFMAAY Published on July 23, 2016 No Comments

MUHATHARIYA DIINGTY

SH-HASING GAAB MUHATHARY AFMAAY

Muhathary Afmaay Video: Sheeq Hasing Gaab, Saabsing Sodongky Bery Tumungky ingky Damboyty Bily

July 23, 2016
Weyba Saabsingta Muhatharithung Hajeethy Sheeqy Wiing Ling Gorithaw Sheeq Hasing Gaab Oo Usy Ky Sugingyi Degaangky Baydhowy Usy Hajeethy Muhatharithung ...
Afmaay Muhathary Qisithy Naby iisy

Afmaay Muhathary Qisithy Naby iiSy Sheeq Mimat, Askarow ( Video )

March 9, 2016
Weyba Meelung Haky Bangdhikaane Muhathary Niing Akry Sheeq Mimat, Askarow, Oo Saabsing Qisithy Naby iiSy Taariqthy Usy iSlaamky Ky Lahaayy ...

KARTONG DM

KAR Published on July 10, 2016 No Comments

KARTONG

KAR

Aming Arts: Kartong Afmaay, Misawar Yaableh Habangdhiky, Saabsing Musharahiingty Doorishithy 2016

July 10, 2016
Dhowaang Wadangky Somaly Kudhiyaas Doorishy Liky Doorothaw Hogaang Usubing eh Mathiwiinaghy Wadangky Somaly Gogaamiyi Lahaayi Lidoorithaw Dhamaatky 2016 Musharahiing Eet ...
DM KARTOONG

Baydhowy Kartong: Dhibaatithy Dhahtaaly i Damiirdorathy Dmirifly, Goblethiyo Kahaaysity, i ( Taariqthy Kubaroy }

May 25, 2016
Haalitho Wadangky Somaly Waqsiyaal Eet Bathing isbedel Tusaaly Lahaku Bilaawy Taariqthy 1960, 1974, 1990,1991, Weyba kuddhiithey Wadangky Somaly Sithy Liing ...
1-AFMAAY KARTOONG

Kartong Afmaay: Haalidy Eet ing Hung Marooyty Hangraabty Wadangky Somaly Deereng Gathishy

March 10, 2016
Weyba Bangky Habatey Dhamaatky Sinitky Laha Dhaafy 2015 Bilaawitey Kang Haty Liky Jerry 2016 Biwaashey ilaa Haty Dereerte, Mathiithy Wadangky ...
A- Ha iing gat Buurhakaby

Kartong: Afmaay Ka Abtuging, Weyba Gathow ing Weydiyooye Degaame Dmirifly

February 23, 2016
Hathaly Runty eh Sheegayang Hagiigithy Saabsing Akly Doraathy Ky Haboogingty Masuulingty Sheegithy Dmirifly Suuk Jeeyeng Dhulky Qoomiidy Dmirifly Leying Weyba Meelung ...
A-BAYDHOWY I BOKOOL_ DEMEERY MASULIINTY DM

Kartong: Afmaay eh, Saabsing Akly Doraathy Masulingty Dmirifly i Dogaal Dhagimeetsho

February 16, 2016
Sithy Rungty eh Hooby Liing Nagithy Wadangky Somaly Guthashey Weyba Kujerte Datky Hakujeethang Wadangky Gaarhaang Qoomiit Somalymahtiry Dhulshe Hiritheng Wiliby ...

VOA SOMALI TV

ISGOROY VOA SG SHOP

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG