Monday, December 11th, 2017
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

NEWS ENGLISH EN AFMAAY

GEEGHY WARERKY

Reyzal-Wazaarighy iSra’iil Usy Erry Falastiing Hagiighithy inis Sheegeng

December 11, 2017
Netanyahu Oo Usy Hordereer ing Eyi Maamulky Dowlithy iSra'iil Usy Ke Eyi Reyzal-Wazaarighy Hogaangky Wadangkaas Maalmogung Rabshy Eet ing Bileering ...

Gobolky Gethy: Harby Eet ing Kaluuly Ky Dhahmary Lamy Garib Kumit eh Al-shabaab, Qasaary Wiing inis Jeeysitheng

December 10, 2017
Gobole Kongfurty Somaly Gaarhaang 6 Gobol Leying Qomiithy Dmirifly Kooho Malesiyaatky Al-shabaab Kaharbiyaayang Gobolethas Gaarhaang Gobolky Gethy Harby Kaluul Ky ...

Somalia Calls Trump Jerusalem Move Dangerous

December 9, 2017
Jerusalem Somalia's government says it is closely following with concern the dangerous decision by President Donald Trump to ...

Baydhowy: Eet Haangky Bathity Dhibaaty Bileering Oo Saameyas Datky, Sithy Lingky Gorithaayi Kudhiyaas 6 Gobol Dmirifly

December 8, 2017
Sithy Sheegyang Dat Neefty Liky Hiry Ulees Lisaary Ky Nool Kongfurty Somaly Gaarhaang Dekmithy Baydhowy Kudereerty Dat Dhibaaty Lingky Jeeysithaw ...

NEWS ENGLISH

Published on December 9, 2017 No Comments

NEWS ENGLISH

Somalia Calls Trump Jerusalem Move Dangerous

December 9, 2017
Jerusalem Somalia's government says it is closely following with concern the dangerous decision by President Donald Trump to ...

Jerusalem is iSrael’s Capital, Says Donald Trump

December 7, 2017
President Donald Trump has announced that the US now recognises Jerusalem as Israel's capital, overturning decades of official ...

Netherland: How Did Slobodan Praljak Obtain Poison ( How Did He Get The Liquid )

December 2, 2017
Two investigations will seek to uncover how a Bosnian Croat war criminal managed to commit suicide during a ...

Netherland: Teachers Remove Pro Zwarte Piet Campaigners From Utrecht School

November 24, 2017
Teachers at a primary school in Utrecht have made a formal police complaint after a group of pro-Zwarte ...

MAGMAAG

Published on January 10, 2017 No Comments

BAROY BUUK MAGMAAG

Qeebty 16 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Weybuwa Sunithy Nabighy ) i ( Afar Bedingka Siyaathiyayang )

January 10, 2017
Weyab Meelung Hasiingky Bangdhikaane Murty i Magmaag Afar Afar eh Saabsing Dhinighy Diingty Walyaaly Kaly Eet ing Bathing, Hoos ...

Qeebty 15 : Buuk Afmaay ,Murty i Magmaag, ( Afar Bedingka Dilaayang ) Kufaa ithooysoy Weyba Kumit eh

October 25, 2016
Weyba Haniing Diyaariyey Buugung eh ,Murtuthung i Magmaagdy Afar Afarty eh, Abwaang Mohamed Huud AFAR BEDINGKA DILAAYANG : (1)   ...

BAROY ELEFMAAYKY

Published on November 27, 2017 No Comments

ELEF MAAYKY BAROY

Afmaayky Baroy Leh Video Audio Abtugalky Qaabky ing Etheeksithas Harfo Goonighy ing eh Elef Beetithy Maayky

November 27, 2017
Baroy Harfo Goonighy ing eh Afmaayky Elef Beetithis Leh Dheegow i Aregowby Qaabky ingky futhut Athy Ky Barithikorty Abtugaalky ...

Elefmaayky: Sy Futheet Ky Baroy Alif Beetithis Oo Wethithy , Video i Misawary

November 1, 2017
Barishithy Harfo Afmaayky Reet Haang Nagaase Madokaly Warbahingty Afmaayky Abtugaas Shal eh Biyooley.com iSgoroy.com Kulmiyow.com Sy ing Baritang Abtugaalky Afmaayky, ...

Ky Baroy Afmaayky Agal Dhagimeetky i Astaangty Alingky Leying Qomiidy Dmirifly 6 Gobol SwS

October 9, 2017
Harfo Elef Maayky Sithy ing Abtugingying Qaabkasty Athy Afmaayky ingky Hathalaas ing Abtughy Maayang Dhawaaghy Afky Haky Bahaw Qaabya Shal ...

BOLONIGHY LUTY

Published on December 5, 2017 No Comments

BOLONIGHY LUTY SPORTS

Buurhakaby: Boloonighy Luty Kooho ing Dhelayang Nagitheng Haang ing Dheel Fayling, Wiliby Dhagaaly Dory Haaysity

December 5, 2017
Kooho ing Dheelayang Kongfurty Somaly Gaarhaang Haang Hakujethang 6 Gobol Dmirifly Sithy ing Dheelayang Boloonighy Luty Haang ingky Dheel Fayling ...

Baydhowy: Kooho Boloonighy Luty Eet ingky Liithithang Haang ing Dheelayang

September 13, 2017
Sithy Sheegatang Mathiithy Kooho Boloonighy Luty Gutha Wadangky Somaly Gaarhang Kisheegeng Kooho ing Dheelyang 6 Gobol Kongfurty Somaly Gobole Dmirifly ...

Farmaajy: Muqdishy Heebty Liithy: Sy Kethiis eh Kiseethy Mathiwiinaghy Somaly Farmaajy (MISAWARY}

August 30, 2017
Sy Ling Filithaani Kinaghity Dadky Kinool Goobty Fidhighy ing eh Dowlithy Federaalky Somaly Muqdishy Gaarhaang Heebty Liithy Kiseethy Mathiwiinaghy Somaly ...

MUHATHARY AFMAAY DIINGTY

Published on July 27, 2016 No Comments

MUHATHARIYA DIINGTY

Baydhowy Video: Muhathary Afmaay, Baroy Dikrighy illaahey Faa’ithithy Leyi

July 27, 2016
Sheequng Oo ing Shegooyi ingty Muslimiing eh Ku Faa'ithooysithang Waly Usy Eyi Dikrighy illaahey Langky Kutaby Diithy Waly Usy ...

Muhathary Afmaay Video: Sheeq Hasing Gaab, Saabsing Sodongky Bery Tumungky ingky Damboyty Bily

July 23, 2016
Weyba Saabsingta Muhatharithung Hajeethy Sheeqy Wiing Ling Gorithaw Sheeq Hasing Gaab Oo Usy Ky Sugingyi Degaangky Baydhowy Usy Hajeethy Muhatharithung ...

KARTONG DM

Published on September 25, 2017 No Comments

KARTONG

Dmirifly Kartong: Saabsing Damiir Laangty ( 6-3= KONGFUR ISGALAB SOMALY )

September 25, 2017
Datky Hakujeethang Kongfurty Somaly Gaarhaang Leh 6 Gobol Dmirifly Degayang Weyba Taariq ing Nagitey ingty iyoo Dhatiyo is Shalgooyang ...

Kartong Afmaay: Saabsing Dmirifly Masuliingtiyo Damiir Doraathy Haysity 1951 ilaa 2017 Othowsho inis shal Qeebiyeng (6-3=KONGFUR ISGALAB SOMALY )

January 26, 2017
Sithy Hagiigathy Hoo Lukuhathaly Datky Hakujeethang Qomiithy Dmirifly Degaas 6 Gobol Kongfurty Somaly Eet Haangky Bathity Masuliingtiyo Damiir Doraathy Dhulsho ...

Afmaay Kartong Ka Abtugung: Saabsing Damiir Doraathy Masulingty Dmirifly Shegithayang Sithy ingky Dhidheelas

January 6, 2017
Gutha Wadangky Somaly Qomiitho Kinool i Wadangky Binaangshey ing Bathing Qomiithy Hakujeedy 6 Gobol Degayang Qomiithy Hakujeedy Dmirifly Hatini Nagitheng ...

Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo

December 16, 2016
Kartong Afmaay: Haalidiyo Meel Narooyty Masuliingty Sheegithang Dmirifly, Ka AKaatheng Balwat i Oloolathiyo Taariqthy Aduungky Weyba Eet ing Hung ...

Kartong: Saabsing Damiir Doraathy Qomiithy Dmirifly Haaysity Bersho, Mathithiyo i Malagitethiyo i Shi’ibshoby

November 28, 2016
Farshanagky Wiing Siyaayitho Wadangky Somaly Misawar Haang ingky Sheekeyaw Sithy ing Gorithyang Datky Misawarethung Siyaasithy Kisheegaw Kartong, Haty Weyba Eet ...

VOA SOMALI TV- RADIO

LIVE 24-7 * VOASOMALI.COM
ISGOROY VOA

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG