Friday, October 9th, 2015
BBQEA Host-i-Baner

Breaking news

NEWS ENGLISH EN AFMAAY

GEEGHY WARERKY

Som Boloonighy Luty isgoroy com Biyooley com

Boloonighy Luty: Hulky Qarangky Somaly Oo Geeghy Kidheeloyang Wadangky itoobiy, Dhah Marooyty Koohthy Wadangky

October 9, 2015
Dheely Boloonighy Luty Haayty is Rireebky Bilaawity Liingky Tartimaayi 2018 Koobky Aduungky Ky Qaathayeng Koo Boloonighy Luty Aduungky, Geeghy Weyba ...
Abaar Bokool

Gobolky Bokool: Kubilaawity Abaar i Uthury Awlaat i Datwiingby Ka Amuutheng ing Bathing Gaarhaang Degaangky

October 9, 2015
Dhibaaty Eet ing wiing Haly Deristy Oo eh Abaar i Uthury isly Jerang Datky Degaayang Gobolky Bokool Gaarhaar Dekmithy ...
Dil Geber Somaly eh

Nairobi: Lang Oromy eh Geber Somaly eh Kidily Haafidy Eastleigh ,isliy, Sabab ing eh Dilkug Geberung Somalithy eh

October 8, 2015
Dil Nahthing Leh Oo Kudhiy Nairobi Gaarhaang Haafidy Eastleigh ,isliy, Kudemby Mady Usy Lang Oromy eh ing Dhalthy Wadangky ...
EBPO

Ebola Countries Record First Week With No New Cases

October 8, 2015
The three West African countries at the heart of the Ebola epidemic Recorded their first week with no new ...
Gardory Beesy aamy

Yaab Video: Gebdhy Somaly eh Jiir Hirhireng Tumooyang, Hatini Ky Korqaathoyang Hees Saabsing

October 7, 2015
Aduungky Wal Liing Arigaani Maleh Wal Lika Aalaw Walyar Hodhow Nagithyang Walwiing Gebdhy Somaly eh Jiir Ha Qobitheng Hirhireng, Weyba ...
Sheeky isgaabithy

Baydhowy Audio: Sheeky Dheerayty iyeeley Hasgaabithy, Saabsing Dmirifly

October 6, 2015
Wal Liingky Aalani ingty Dhiyang Aduuyithy Liingky Arikni Dhiyeng Weyba Dhiithey Owlaat isky Aawko eh i isky Aatho eh, ...
Harfo Goonighy Elef Maayky

Qeebty: Elefmaayky Harfo Goonighy ing eh Baroy, i , Harfo ingky Jerni Liingka Halaani Elefmaayky

October 5, 2015
Weyba Meelung Hasiingky Bangdhokaane Su'aaly Hawarsitheng Datbathing Sithy ing Fahamy Lahayeng Barishithy Elefmaayky Owlaat i Dat Wiingby (1) Harfo Goonighy ...
SBTV NEWS

SBTV: Somali Bantu Bangbaky New Yorky Guul Wiing Kideereng, Shirky ing Fidhiyeng Hasinow Sheeq i Mathiithy Kaly Wiwiing Somaly

October 4, 2015
Weyba Haayey Bangbakung Eet Haang Awaawuleng ingty Somaly Bantu Kinool Wadangky Mareykanky Gaarhaang Gobolky New Yorky Bangbakung Oo Usy Hordereer ...
WAZIIRIDY

Jordan: Waziiridy Aafimatky Haawy Lehelow, Kulung Liweeldhity Gudomiighy Kutaabty Hasing iyoow,

October 4, 2015
Kudomiighy Kutaabty Wadangky Jordang Hasing Iyoow Oo Usy Kulungkung Haangky Bangdhiky Waziiridy Aafimaatky Dowlithy Federlaalky Somaly Haawy Lehelow ing Sheeghy ...
Qaaloweng

Baydhowy: Oo Eet Qaal ing Nagitheng, Waly Muhiimky ing Haayi Nololy Bani’Aadamky Oo Shal Gediising

October 4, 2015
Warer Sheegayang Kukooyong Gobolky Baydhowy Hadeereng Warbahingty Mathy Binaaw Biyooley.com Qeebty Afmaayky Abtugas i isgoroy.com, Sithy Sheegayang Warerkung Suugite Degamethas ...
Aling Biyooley Com iSgoroy Com

Dutch Love Democracy Dislike Politics ,,More Democracy Less Politics ,,

October 4, 2015
Roughly 93 percent of the Netherlands thinks that democracy is the best possible form of government and 95 ...
Tabibar iithimy Biyooley.com - iSgoroy.com

Baydhowy: Dowlithy Federaalky Somaly iithimy Kumit eh ing Tabibarty, Koholgalang Dekmiya Gobolky Baydhowy

October 3, 2015
Weyba Diyaar Nagitheni Tabibarky iithimthy Dowlithy Federaalky Kumit Haayeng lahaky Aruuriy iithimithung 5dekmy Kitaaly Gobolky Baydhowy, Weyba Liing Qursheeyey iithimithung ...
ASTAANG

MUHATHARY DIINGTY

Muhathary Afmaay Published on September 14, 2015 No Comments

MUTHARIYA DIINGTY

Muhathary Afmaay

Muhathary Afmaay Video: Sheeq Hasing Gaab Oo Niing Fasirooyi Kutaabky Safiinat Najaah, Dhugungsishy Fayling

September 14, 2015
Baydhowy Muhathay Sheeq Hasing Gaab Haniing Jeethiyooyi Niingky Fasirooyi Afky Maayky 'Kutaabky Safiinat Najaah, Leh Aregow i Dheegowby Dhugungsoy KUFIIRSOY VIDEO ...
Sheeq Hasing Gaab

Afmaay: Muhathary Sheeq Hasing Gaab, Saabsing Taqwithy i illahey Ky Obsighy Kiing Futhyuthayaw

September 10, 2015
Muhatharithung Haniing Jeethiyaw Sheeqy Wiing Shiiq Hasing Gaab Ky Sugung Gobolky Baydhowy eh Sheeq Wiing Oo Eet Liing Gorithaw KUFIIRSOY ...
Muhathary Afmaay

Afmaay Muhathary; Hajethiyaw Sheeq Aliyow Ureeying Aanoy: Saabsing Qofky Muslingky eh Liingku Digaw

August 31, 2015
Muhaathirithung Oo Meely Bathing Taabithas Oo Muhiim ing ety Qofky Muslingky eh Walyaalo iskudhoory Liingky Baahingyi Dhinighy Salaady ...
Muhadary

Muhathary Afmaay; Sheeq Aliyow Ureeying Saabsing , Saabsing Qofky Muslingky eh Liingku Digaw

August 27, 2015
Muhaathirithung Oo Meely Bathing Taabithas Oo Muhiim ing ety Qofky Muslingky eh Walyaalo iskudhoory Liingky Baahingyi Dhinighy Salaady i Obsighy ...

NEWS ENGLISH

EBPO Published on October 8, 2015 No Comments

NEWS ENGLISH

EBPO

Ebola Countries Record First Week With No New Cases

October 8, 2015
The three West African countries at the heart of the Ebola epidemic Recorded their first week with no new ...
Aling Biyooley Com iSgoroy Com

Dutch Love Democracy Dislike Politics ,,More Democracy Less Politics ,,

October 4, 2015
Roughly 93 percent of the Netherlands thinks that democracy is the best possible form of government and 95 ...
SOMBANTU

Somali Bantu Community in US Protest Over Somalia Power Sharing

September 29, 2015
Hundreds of Somali Bantu community rallied in the downtown New York on Monday, protesting against disproportion of power ...
somaliland

Somaliland’s Government Horn Stars Band Arrested Over Somali Flag

September 28, 2015
Members of one of Somaliland's best-known groups, the Horn Stars, have been Arrested for allegedly waving Somalia's flag at ...
Mithow isgoroy com biyooley com

Holand: Blackface Zwarte Piet To Remain in Broadcaster RTL’s Kids Show

September 23, 2015
RTL will be keeping the traditional blackface appearance of character Zwarte Piet in the broadcaster’s kids show Club ...
Siria isgoroy com - biyooley com

Syrians Arrested in Eindhoven For Human Trafficking

September 19, 2015
Two Syrian men have been arrested in Eindhoven on suspicion of large-scale human trafficking to the Netherlands. The ...
ISGOROY COM - BIYOOLEY COM

Netherlands:- Prime Minister Anti_Islam Leader Collide on Refugee Crisis

September 18, 2015
After antagonizing most of the faction leaders during the general budget debate on Wednesday, PVV leader Geert Wilders ...
dvc

Cameron visits Lebanese Refugee Camp… Amid The Crisis Triggered By War in Neighbouring Syria

September 14, 2015
David Cameron has visited a Lebanese refugee camp amid the crisis triggered by war in neighbouring Syria. Mr Cameron, ...
Ubah Nafy Biyooley.com-isgoroy.com Hayeesing Laky Haajy Hees Afmaay Jinaaw
DILKY KEEROW

BOLONIGHY LUTY SPORTS

Som Boloonighy Luty isgoroy com Biyooley com

Boloonighy Luty: Hulky Qarangky Somaly Oo Geeghy Kidheeloyang Wadangky itoobiy, Dhah Marooyty Koohthy Wadangky

October 9, 2015
Dheely Boloonighy Luty Haayty is Rireebky Bilaawity Liingky Tartimaayi 2018 Koobky Aduungky Ky Qaathayeng Koo Boloonighy Luty Aduungky, Geeghy Weyba ...
Bolooni

Boloonighy Luty: Koothy Manchester United, Oo Ly Werekty Hogaangky Horyaalky Kooho Dhelayeng

September 26, 2015
Geehgy Sabtugung eh Weyba Dhiithey Siyeet Dheelot Oo eh Boloonighy Luty Dheeleng Horyaalky Boloonighy Luty Wadangky inggiriisky, Weybani Liing Shal ...
FIFA

Wadangky: Swiss: Doot i Da’wy Kifurty Sepp Blatter FIFA, Mathywiinaghy Boloonighy Luthy

September 25, 2015
Dowlithy Swiss Masuulingtiye Oo Habangdhikeng Sheegeng inty Da'wy Kifureng Sepp Blatter Oo Usy Haayi Mathywiinaghy Boloonighy Luty Aduungky FIFA Weyba ...
BOLOONI

Horyaalky Boloonighy Luty: Weyba Dhiithey Tothobithy Dheelot Boloonighy Oo Ky Guuleysity Koohthty Wadangky

September 20, 2015
Weyba Dhiithey Dheely Boloonighy Luty Sitimaangkung Liky Jery Ly Dheeleng Tothoby Dheelot Oo Dheeleng Horaalky Koothy Boloonighy Luty Wadangky inggiriisky ...
Bolonighy Luty

Afgooy: Koohthy Bolonighy Luty, Tartingky ingky Horeyi Dethaal Eet ing Wiing ing Galeng Ky Guuleysithang

September 20, 2015
Shibeelithy Hoosy Gaarhaang Afgooy Oo sy Eet ing Wiing Liingky Hiisoyi Dheely Bolonighy Luty Kudereery Tartingky Kooho Boloonighy Lity ...
Natiijiya Bolonighy Luty iSgoroy Com - Biyooley Com

Yurub: Natiijiya Horyaalky Dheely Boloonighy Luty Wadame Yurub Dheeleng

September 16, 2015
Kooho Horyaalky Dheely Boloonighy Luty Wadame Yurub Ohoraat Dheeleng Weyba ing Shal Bathiyeni Sithy Tang Hadereerty Hoos Kitaaly Real ...
bolonighy Luty

Bolonighy Luty: Dalhiisiya Horyaaly Koohthy inggiriisky, Eet Kor ingky Katy Tirithiyo Deeras

September 11, 2015
Weyba Eet ing Bathitheni Taageriya Koohthy Boloonighy Luty Wadangky Britain Wadamy Shal Gediising Hasiyaarithyang Eet ing Bathithitheng Tirithiyo Deeras ...

ITV ISGOROY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

IMAGE OF THE DAY

Damiir Doraathy Shariif Hasinow, Hasing Shury, Chief Sagarey Published on September 30, 2015 No Comments

KARTONG

Damiir Doraathy Shariif Hasinow, Hasing Shury, Chief Sagarey

Kartong Saabsing Burburky Maamulky 6gobol DM: { Shariif Hasinow, Hasing Shury, Chief Sagarey} Damiir Doraathiyo

September 30, 2015
Sithung Haty Haky Arikteng Misawarky Hoosyaaly Weyba Runty Kisheegey Masuliingty Sheegithas Qoomiidy Dmirifly Damiir Doraathy ing Dhagimayang Kibedelitheng Degaansho ingty ...
Pro Jawaarey Kartoong

Kartong Afmaay: Saabsing Pro Mat Jawarey, Datky Usy Demeerky ing Haayi, Kisheegeng Bilaayi Wethu Erreng

September 26, 2015
Sithy Habangdhikeng Mathiithy Dowlithy Federaalky Somalimahatiry Demeerky Wiinayi ing Horinay Oo eh Pro Mat Jawaarey Mady Kidhaysitheng Dogoowy Horky Qaathiwaayi ...
KARTONG SHALGOOYI

Kartong Video: Shariif Shalgooyi Hees Afmaay Saabsing Mathywiinaghy Adoonty 3gobol i Hulufithis

September 8, 2015
Weyaba Kidereerte heestung leh Aregoowky i Dheegowky, Hulufithy Taagersing Shariif Hasinow Oo ing eh Hordereerky Mathywiinaghy Adoonty 3gobol Kongfur Galbet KUFIIRSOY ...
Dm Gurbighy 6gobol

Kartong Afmaay Ka Abtugung: Gurbighy Lity Gobol Geesinimithis Haly Bahy Kikor Gaardiyooyi Galat Laawighy Gury Dmirifly

August 24, 2015
Sithy Tilmaamoyi Misawarkung Kartongky eh Weyba Liing Baahingya Sithy Qoomiidy Dmirifly Haang 6gobol inisku Reebilahayeng Haang Othowky eh Sheegithyang Qoomiidy ...
Kartong Afmaay

Kartong Afmay: Shariif Hasinow Oo Ku Betbaathy Qarah Bamby Liing Dhiky

May 19, 2015
Koohy dableey eh Sheegitheng ingty Kudambooyeng Qarahy Bambaani Liing Dhiky Mathywiinaghy Adoonty 3gobol Baydhowy Bokool i Shibeelithy Hoosy Shariif Hasinow Sheeq Dat ...
1ADOONTY 3GOBOL

Baydhowy: Astaanty Adoonty 3gobol Hakujethang Dmirifly, Adoomy ing eh Somaly Mahatiry

April 9, 2015
Weyba Kumit eya Adoonsighy Hoo Bangky Laha Dhilky Waly Usy eyi Adoonsy (A) Muuquf Ady Lety ing Suubsithy Kory ...
Gudoomiighy Adoonty 3gobol

Waziirky Adoonty 3gobol E/fataah Geesey Liing Doorithy Gudoongky, Kumit Eyi Maamulky Bokool Baydhowy Sh/Hoosy

April 7, 2015
Kulung Weeldhitheng Mathiithy Maamulky Adoonty 3gobol Bokool Baydhowy Sh/Hoosy Weyba Ky Dooritheni Kulungkung Gudoongky Adoonty 3gobol E/fataah Geesey Liing Doorithy ...

BAROY ELEF MAAYKY

Baroy Elef Maayky Harafky ( P ) iSgoroy.com-Biyooley.com

Baroy Harafky Elefmaayky Goonighy ing eh Harafkung ( P ) Misawary Wethithang Tusaaly ing eh Sy Futheet Kibaroy

August 16, 2015
Weyba Meelung Sy Futheet Dhibaaty ing Lahayni Barishithy Elefmaayky Laha Siingky Bangdhikey Sy ing Baritang Anii Haty ing Baruthy ...
Boloni 2

Boloonighy Luty: inggiriisky Tirithy Kooho La Abtughy Kulumo Horyaalky Tothobaatky Koowat

August 11, 2015
Waqtighy Dheelowky Usub Boloonighy Luty Horyaalky Wadangky inggiriisky Sy Rasmy eh ing Bilaawithy Maalingty Sabtighy Laha Dhaafy, Weyba Kulumo Tothobaatky ...
1Alif Maay Alifky Quraangky

Baroy Alif Maayky i Alifky Qurangky Sithy inis Leyi Dhawaksho, Hata Liky Abtughy Kory Qurangky Afmaay

February 20, 2015
Weyba Sy Toos eh Eet inis Leyiini Alifky Quraangky Bilawshey i Kang Alif maayky Harfy Bathing Afmaayky Kumit eh ...
Afmaay Agalky

Afmaayky Toos ing Baroy Agal Dhagimetky i Haywaane Sithy Afmayky Liky Eraw Magiyajho Misawary Wethithang

January 11, 2015
Weyba Meelung Haky Bangdhikane Sithy Afmaayky Sy Toos eh ingky Barithy Lahayty,Weyba Leya Sheykasty Maghy Goni ing eh Afmayky Weyba ...
Elefmaay Su'aal-L-

Sedy Su’aal ?, Sheekiyaalsho Hor Haang Qaathiteng, isky Tijaaby Hoo Athy Kujiwaaby Korty

December 15, 2014
weyaba Meelung Hoos Ka Abtugini Misawarky Korshey 3Su'aal Hor Asharsho Haang Qaathiteng Sediithung Su'aal Oo Shal eh Sithy Tang ...

ARLAATHY AID