HAKULY HARIIR BIYOOLEY.COM QEBTY AFMAAYKY ABTUGAS (Email Biyooley_dm@hotmail.com
Amana kee

Breaking news

TV B.Q.E.A

Kulung Beely Afar Begethy Baydhowy Taagereng Maamulky 3gobol

Baydhowy Taagery Maamulky 3gobol Isgoroy Com Biyooley

Bangba Baydhowy isgoroy Com Biyooley Com

Sheeq Hasing Gaab Tafsiir Biyooley com isgoroy

Afmaay Video Hasing Jibaar Oo Usy Kuhathaly Qiighy Ley Afmaayky Biyooley com isgoroy Com

Hangraab Runty ing Sheekty DM Titiing Malnii Tilaalaw Diitni TV isgoroy

Awdaare Sahruuja S B Q E

Geeghy Mariithy Dhibky Haaysithy Dmirifly Sheeghy Pro Mimat Haajy Muktaar

Heesty Fariithy Afmaay idiriis Teemby TV IG Biyooley Com isgoroy Com

Jiwaab Maamulky 6gobol Dm Baydhowy isgoroy TV

Hees Video (ismahaan Abidkaaba ii Joog) Shabellemedia Com

Hees Video Hablaha Sanadadaan Keceen Hadimada Walagu Yaqaan Shabellemedia

Bareshithy Elefmayky Horfo Goonigy ing eh

Amaana Shop isgoroy.Com Biyooley.Com

Ururky Hariiringty Hangraabty Dmirifly eh Maamy Luuley Ebdy Maamud Haang Jeethithy Hathaly Kaluul

Qeebty 5aad Barnamishky isgoroy guula deerane Doot Kaluul, Biyooley Com, iniskooy Com, Radiokulan Co

BILDOOYI
Qaab Dorithy Qadiithy Dmifily

Qadiithy Qoomiidy Dmirifly Qaab Dorithung inis Bedely, isky Qobang Dogaal Dhagimetsho i Masuul Wiing i Kangyarby Shegithang Dm Afsho i Asalsho Dhumiyeng

(A) Dogaal Dhagimeetky Dmirifly Shegithyang Dhulsho Kibedelitheng Dhuuntiyo Afsho i Asalsho Dhumiyeng (B) Mathiithy ...

NEWS ENGLISH

Sol Nigeria Nigerian Soldiers Given Death Penalty For Mutiny
- Dec 18, 2014
A Nigerian court martial has sentenced 54 soldiers to death for refusing to fight ...
Sharmaarky Ambassador Omar Abdirashid Ali Sharmarke favourite to be next Somali PM
- Dec 15, 2014
Omar Abdirashid Ali Sharmarke, current Somali Ambassador to United States and the former holder ...
ISGOROY Somalia Human Rights Somali Government Activists Pledge To Reverse Grim Human Rights Record
- Dec 13, 2014
Human rights conditions in Somalia remain grim, with assassinations, targeted bombings, harassment, rape and ...
Sery Report: Jihadist Attacks killed 5,000 in November
- Dec 12, 2014
A survey shows attacks by Islamic militant groups killed more Than 5,000 people in November ...
Muqdishy Video: Is The Us Overseeing Torture in Somalia
- Dec 10, 2014
An Channel 4 News exclusive report on allegations the CIA has been working Closely with ...
sr Syria And iran Condemn Damascus Air Strikes
- Dec 8, 2014
Syria has called for UN sanctions against Israel over alleged air strikes on ...

NEWS ENGLISH EN AFMAAY

WARERKY

Adoonsy Baydhowy: Qoomiidy Dmirifly Hakujeedy Adoomy ing Eying Deminethy Hory i Hatiby Somaly Mahatiry,Waqtigung Lyrooghy Dhamaatky eh 2014 Ligaloyi 2015
- Dec 20, 2014
Aduungky Weyba ingky Hung Lang isky Wadang Eting Ka Adoonsithy, Hatini Hoo Liing Fiirsithy Eyi ...
1 Qohooty Biyooley Com Wadangky Holang: Qohotighy Somalithy Meginggily Weydiisky eh Bangba Dhikeng Oo Kidiithayang
- Dec 19, 2014
Bangba Geeghy Suubiyeng Soomaalithy Kinool Wadangky Holang Megenggily ing roogeng Weyba Haang Horjeetheni Bangbakung Dhikeng ...
itooby Qilaaf Ha Dhahgaly Dowlithy Ethiopia i Mathywinaghy Somaly Hasinow Sheeq Qilaafkung Oo Ky Saleysing
- Dec 19, 2014
Kulung Dhahmary Mathywiinaghy Wadangky Somaly Hasinow Sheeq i Masuuling Kutirsing Dowlithy Ethiopia Kulungsho Oo Haky ...
Qaab Dorithy Qadiithy Dmifily Qadiithy Qoomiidy Dmirifly Qaab Dorithung inis Bedely, isky Qobang Dogaal Dhagimetsho i Masuul Wiing i Kangyarby Shegithang Dm Afsho i Asalsho Dhumiyeng
- Dec 18, 2014
(A) Dogaal Dhagimeetky Dmirifly Shegithyang Dhulsho Kibedelitheng Dhuuntiyo Afsho i Asalsho Dhumiyeng (B) Mathiithy Dmirifly ingky ...
Ke isgoroy Com Biyooley Com Video Wadangky Kenyy: Hildhibanethis isky Qilaafeng Ansihiyowky Shar’i Amaangky Wadangky Kenyy Liky Sugaw
- Dec 18, 2014
Kulung inisky Kooyeng Masuulingty Baarlamangky Wadangky Kenyy Kulungkyng Oo Haky Bangdhikayeng Masuulingtung Baarlamaangky Kenyy Sithy ...
Safar isgoroy Com Biyooley Com Muqdishy: Mathywiiny Hasinow Sheeq Oo Usy ing Safary Hiraabtung Kismaanyy, Fathooyi Kulung Ly weeldhithy Maamulky Jubaland
- Dec 18, 2014
Wefdy Hogaang ing Eyi Mathywiinaghy Dowlithy Federaalky Somaly Hasinow Sheeq Hiraabtung Waqty Hory Kidhoofy Goroongky ...

BOLONIGHY LUTY SPORTS

Dhaawa Bolonighy Luty: Theo Walcott Oo Haky Nagithy Tabibarky Arsenal Dhaawa’i Deery Hakukabsithy, Ly Dheelaw Koohthy Liverpool
- Dec 19, 2014
Weerar Goritky Boloonighy Luty Arsenal Theo Walcott Haky Nagithy Tabibarky Koohthy Usy Oo Sy Eet ...
mm Bolonighy Luty: Adnan Januzaj Oo Usy Sinitky Usubing Rahy Fothooyi Maalingshey Hory David Moyes
- Dec 17, 2014
Weyba Luku Yaabe Adnan Januzaj inty Usy Rahy Maalingshey Hory Man United David Moyes Usy ...
B_I Van Persie Van Persie’ David De Gea i Taageriyaalky Oo Nagitheng Sirty Furaashe Liingku Roori Liverpool
- Dec 14, 2014
Dheel Goritky Boloonighy Luty ing Dhalithy Wadangky Holang i Koothy Manchester United Robin van Persie ...
B-I-alves Bolonighy Luty: Dani Alves Oo Usy Dhaawa Kudeery Murughy Dhaafidoni Kukungky Copa Del Rey Rey Koothy Huesca
- Dec 14, 2014
Koohthy Barcelona Difaajhe Dani Alves Oo usy Dhaawa Kideery Murughy Tang oo Sheengty inty ingty ...
7 Bolooni Manchester City Oo Kubathiithy Rooma inis Diyaariyeng Wereeghy 16ty Koohy Champions Leaqeuga
- Dec 11, 2014
Dheelung oo Qeebtiye Hory Ky Dhamaaty 00:00 Haayty Dheel Eet ing Qaboobingying Lamaathy Koohot' Qeebty ...
Ubah Nafy Biyooley.com-isgoroy.com Hayeesing Laky Haajy Hees Afmaay Jinaaw

BAROY ELEFMAAYKY

Elefmaay Su'aal-L- Sedy Su’aal ?, Sheekiyaalsho Hor Haang Qaathiteng, isky Tijaaby Hoo Athy Kujiwaaby Korty
- Dec 15, 2014
weyaba Meelung Hoos Ka Abtugini Misawarky Korshey 3Su'aal Hor Asharsho Haang Qaathiteng Sediithung Su'aal Oo ...
.Su `Aal Sheeg Shagal ing Yaalky Elefmaayky Elefmayky; Su’aal ? Sheek Shagal ing Yaalky Elefmaayky ( Ashar Hor Haang Qaathiteng i Hatiby Meelung Ky Sharang Harafkaas)
- Dec 11, 2014
Sy Fayling ing Akry Asharky Misawarky Hoos Weyba Dhiiby Korte Jiwaab Sah eh Weyba ...
Burburisky Afmaayky Biyooley com Baroy Shal Reebky Afmaayky i Mahatirighy (Hoo Athy Ety Dmirifly Adoonsighy Afmaharighy Masqanta kuby
- Dec 8, 2014
Sithy Hagiigithy Hooby Lisheeghy Dat Bathing Hakujeethang Qoomiidy Dmirifly Masqantiyo Galy 14 Adoonsighy Mahatirighy Kahaayi, ...
Harafky NY Elefmaayky Harafkung Goonighy ing eh { NY } Ky Baroy Sy Sehling Usy Oo Wethithy Misawary Dhegowby Amy Audio
- Dec 1, 2014
Sithy Dhab haang Liing Ogaathy Qoomiidy Kahathalas Afky Maayky ing Dhalitheng i Qoomiitho Kaly Kooyeng ...
Afmaay-Harfo-Shaghalky-A.E.I.O.U.Y-BIYOOLEY-COM[1] Baroy: Bilaawky Harfo Elifmaayky Wethithang Misawary Harafkasty Kiing Tilmamayang (B . P. T. J . JH) Shibly
- Nov 29, 2014
Harfo Shiblighy Bilaaw ilaa Dhamaat Wethithnag Misawary Kiing Tilmaamayang Wethithang (B . P. T. J ...

HEESY AREGOW