Tuesday, December 1st, 2015
BBQEA Haky Dir

Breaking news

NEWS ENGLISH EN AFMAAY

GEEGHY WARERKY

Afgooy Bokool Baydhowy

Afgooy: Amaangshe Lisky Halaayi Kory, i iithimy Beelet Laha Dhooby eh Hawy i Daarot, Lijeeyi Bokool i Baydhwy

November 30, 2015
Dhowaang iithimy Kumit eh Dowlithy Federaalky Somaly Lijeeyi Degaangku Afgooy i Haano kalini Lijeeyi Gobole Bokool i Baydhowy Haty ...
SHARANG SHOOR

Elefmaayky : Baroy Waly Liky Jeethy { Sharang Shoor } Harafky Nagithaw i Sithy Usy Kinagithy

November 29, 2015
Sithy Afmaayky Barishithis Saabsing Sithy Liing Abtughy Laahayy, i Sithy Liig Aksriyy Lahaayi, Weyba Kijere Haraf Nagithaw Lamy oo ...
BOLOONI

Baydhowy: Koohthy Boloonighy Luty ing Dheelas, Nagitheng 18 Gobol Somaly Haang ingky

November 28, 2015
Gobole Koongfurty Somaly Gaar Haang kooho Bonoolnighy Luty ing Dheelayang Gobolky Baydhowy Weyba Nagitheni Kooho Boloonighy Gutha Wadangky 18 Gobol ...
ruusky

Ruushky: Oo Dhuung Qobit Saaraw Wadangky Turkighy, Elbaaby Bathing Kuhirithaw

November 27, 2015
Dowlithy Ruushky Oo Hanagdhikty ingty Dhuung Qobit Dhinighy Dhagaalighy eh Shal Gediising Saaras Wadangky Turkighy Tang oo Sabab ingky Weely ...
Umur

Reyzalwazaarighy Somaly Umur E/rashiit Wefdy Hogaang ing eyi Deeroyang Geeghy Gaalka’yi

November 26, 2015
Wefdy Hogaang ing eh Reyzalwazaarighy Dowlithy Federaalky Somaly Umur E/rashiit Aly Sharma'arighy Geeghy ingty Usy Deery Beletky Gaalka'yi Maalmoghy ingky ...
A. Hasinow Farhy Koby Yary

Kartong Afmaay : Hasinow Eething i Farhy Koby yary, Sheeky Dhahmarty ( Kibaroy Akriisky afmayky i Abtugalshey Dhagingky )

November 26, 2015
Maalmy Kumit eh Maalmo, Fanaangky Wiing Hasinow Eething i Fanaanidy Wiing Farhy Koby Yary Meel Fidhiithy Sahang Baasty Hortaaly Aamas ...
DHIDHAAB

Nairobi: Mithowky Yurub Oo Siy Keenyy Beesithy Lky Nagaayi Qhohootighy Somalithy

November 25, 2015
Wakiilky Mithowky Eroba Oo Usy Ing Rooghy Wadangky Keenyy ,Stefano Dejak, Sheeghy Mado Usy Likulimy Mathywiini Kihigeengky Wadangky Keenyy ...
SOUT aFRIKY

South Africa: Koohy Tuughy eh Weerar Kiqaatheng Somali Tukaangley eh, Lijereng Tuugathy Hoono Somaly eh

November 24, 2015
Weyba Weerir Hooging Haky Qaatheni Koohy Tuughy Hubesing ing Dhalitheng Wadangky South Africa i Lijereng Haano Somali eh, Goob Tukangleyty ...
1 AFMAAY TOOSING I AFMAAY QALDING

Baroy: Afmaayky Toosing, i ,Afmayky Qalding ( Laby Labithy Sithy Wariya Afmaayky ingky Dohowayang )

November 18, 2015
Weyba Maalmogung Bangky Habatey Dat Sheegithyang Wariyaal Afmaay Wal Kisheegyang ingky Dohowayang Afmaayk Wal Liky Faanaw Haatow Tusaaly Sithy Lifathayi ...
amuushy

AMUUSHY: Waryy Ahmat Hasing Owky Oo Ka Amuuthy Beletky Jikjighy Kiyaaly itoobiy

November 17, 2015
Weyba Haayey Marhuum Waryy Ahmat Hasing Owky Lang Eet Sahaafidy Eet ing Gorithay illaahey ing Nahariisitha Meely Bathing ...
Ogaahing

OGAAHING: Roojiyas Hoolgalshe Maalmy Koobing Guthasho ( Biyooley.com, i ,isgoroy.com )

November 16, 2015
Luku Bilaaw 17-11-2015 Roojiyaas Hoolgalshe Maalmy Koobing Warbahingty Mathybinaw Qeebty Afmaayky Abtugas ,Biyooley.com, i ,isgoroy.com, Weyba Furuni Bes Qeebty ...
Google Afmay iSgoroy Com- Biyooley Com

Google: Afmaay Turjumaw i Aghal Dhagimeet Dmirifly Gooni ing eh Kahalas, Holgalsho Bilawithaw

November 15, 2015
Haty Weyba Kidereerte Googal Afmaayky TurJumaw Harfo Ellefmaayky Ky Shiboowshey i Shithy Usy Ky Kasilaahy Google Turjumaady Afmaayky i Weyba ...
ASTAANG

MUHATHARY DIINGTY

Muhathary Afmay Qeebty 2aat Safiinatu Salaat Sheeq Hasing Gaab Published on October 14, 2015 No Comments

MUTHARIYA DIINGTY

Muhathary Afmay Qeebty 2aat Safiinatu Salaat Sheeq Hasing Gaab

Afmaay Muhathary Qeebty 2aat Safiinatu Salaat- Sheeq Hasing Gaab, Baroy Weysy Qaatky i Walyaalo Kaly Waajibky eh

October 14, 2015
Weyba Meelung Haniingky Bangdhikey Qeer i Ajar i Hasinaat illaahey Siya Sheeq Hasing Gaab Asharky Lamaat Safiinatu Salaat Kuhathalaw ...
Muhathary Afmaay Safinatu Salaat

Afmaay Muhathary Video: Safiinatu Salaat, Qebty 1, Sheeq Hasing Gaab Haniing Jeethiy

October 11, 2015
Weyba Saabsingta Muhatharithung Sithy Athy Salaady ing Dhoorithy Fady i Ky Shal Gorothy Fady Walyaalo Nijaasty eh i Sithy ...
Manaary Baydhowy

Baydhowy Video: Misaajitky Manarithis Dhismy Kidereerty, Oo ing Baahing Qarasha Kaalmy eh, Liky Dhimaastiry Manaarithy

October 2, 2015
Warsishy Oo Saabsing Dhismy Kidereerty Manaarithy Misaajitky Baydhowy Kaalmy Dekdek eh ing Baahing, Langky Galantis Wal Kijerang Deersiy ...
Muhathary Afmaay

Muhathary Afmaay Video: Sheeq Hasing Gaab Oo Niing Fasirooyi Kutaabky Safiinat Najaah, Dhugungsishy Fayling

September 14, 2015
Baydhowy Muhathay Sheeq Hasing Gaab Haniing Jeethiyooyi Niingky Fasirooyi Afky Maayky 'Kutaabky Safiinat Najaah, Leh Aregow i Dheegowby Dhugungsoy KUFIIRSOY VIDEO ...
Sheeq Hasing Gaab

Afmaay: Muhathary Sheeq Hasing Gaab, Saabsing Taqwithy i illahey Ky Obsighy Kiing Futhyuthayaw

September 10, 2015
Muhatharithung Haniing Jeethiyaw Sheeqy Wiing Shiiq Hasing Gaab Ky Sugung Gobolky Baydhowy eh Sheeq Wiing Oo Eet Liing Gorithaw KUFIIRSOY ...

NEWS ENGLISH

uns-2Prof Published on November 9, 2015 No Comments

NEWS ENGLISH

uns-2Prof

Two Somali Professors Win A Prestigious Research Award in US, ( Prof Abdi Kusow And Mohamed Eno )

November 9, 2015
For two professors Abdi Kusow and Mohamed Eno the inequality and discrimination faced by Somali minority groups in ...
Muunggaab ITV

Somali Government Fires Mogadishu Mayor After Run ins With Minister

October 26, 2015
Government Somalia has fired the Mogadishu mayor following prolonged Dispute involved in the closure of a main road in ...
Dutch ambassador

New Dutch Ambassador Presents Credentials To Somalia President

October 25, 2015
Newly-appointed Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Somalia Franciscus Albercht Makken presented his Letters of Credence to ...
B_Q_E_A_I

Amsterdam Continuing Fight Against islamic School

October 23, 2015
Amsterdam has still not given up the fight against a new Islamic school in the city. On Wednesday ...
DIL QOBISHY

Eritrean Wanted in German Murder Found in Dutch Asylum Center ( Connection With The Murder Of His 23-Year-Old Eritrean Girlfriend )

October 21, 2015
A Eritrean man has been found and arrested in a Dutch asylum center in Connection with the murder of ...
IHK
DILKY KEEROW

BOLONIGHY LUTY SPORTS

BOLOONI

Baydhowy: Koohthy Boloonighy Luty ing Dheelas, Nagitheng 18 Gobol Somaly Haang ingky

November 28, 2015
Gobole Koongfurty Somaly Gaar Haang kooho Bonoolnighy Luty ing Dheelayang Gobolky Baydhowy Weyba Nagitheni Kooho Boloonighy Gutha Wadangky 18 Gobol ...
ISRIREBKY BOLONIGHY LUTY

Boloonighy Luty: Natiijiyaalky Kooho Horyaalky Yurub, is Rireebky Tartingky Koobky 2018

October 22, 2015
Dheel Goritky Boloonighy Luty Kevin De Bruyne Oo Usy Guul Wiing ing Sheeni Koothis Manchester City Kudemby Mady Usy ...
BOLOONY, ISGOROY COM -BIYOOLEY COM

Koohthy Qarangky Bolonighy Luty Somaly Roogang Wadangky itoobiy Kuqeeb Qaathithoyang is Rireebky Tartingky Aduungky Dheely Bolonighy Luty

October 17, 2015
Dheely Bolonighy Luty Koohy Bathing ingky Jerang is Rireebky 2018 Liky Dheelaw Wadangky Ruushky, weyba Kuqeeb Galeni Koothy Qarangky Somaly ...
Som Boloonighy Luty isgoroy com Biyooley com

Boloonighy Luty: Hulky Qarangky Somaly Oo Geeghy Kidheeloyang Wadangky itoobiy, Dhah Marooyty Koohthy Wadangky

October 9, 2015
Dheely Boloonighy Luty Haayty is Rireebky Bilaawity Liingky Tartimaayi 2018 Koobky Aduungky Ky Qaathayeng Koo Boloonighy Luty Aduungky, Geeghy Weyba ...
Bolooni

Boloonighy Luty: Koothy Manchester United, Oo Ly Werekty Hogaangky Horyaalky Kooho Dhelayeng

September 26, 2015
Geehgy Sabtugung eh Weyba Dhiithey Siyeet Dheelot Oo eh Boloonighy Luty Dheeleng Horyaalky Boloonighy Luty Wadangky inggiriisky, Weybani Liing Shal ...
FIFA

Wadangky: Swiss: Doot i Da’wy Kifurty Sepp Blatter FIFA, Mathywiinaghy Boloonighy Luthy

September 25, 2015
Dowlithy Swiss Masuulingtiye Oo Habangdhikeng Sheegeng inty Da'wy Kifureng Sepp Blatter Oo Usy Haayi Mathywiinaghy Boloonighy Luty Aduungky FIFA Weyba ...
BOLOONI

Horyaalky Boloonighy Luty: Weyba Dhiithey Tothobithy Dheelot Boloonighy Oo Ky Guuleysity Koohthty Wadangky

September 20, 2015
Weyba Dhiithey Dheely Boloonighy Luty Sitimaangkung Liky Jery Ly Dheeleng Tothoby Dheelot Oo Dheeleng Horaalky Koothy Boloonighy Luty Wadangky inggiriisky ...
Ubah Nafy Biyooley.com-isgoroy.com Hayeesing Laky Haajy Hees Afmaay Jinaaw

ITV ISGOROY

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

IMAGE OF THE DAY

DHULKY IDHIK Published on October 30, 2015 No Comments

KARTONG

DHULKY IDHIK

Jubaland; Reet ingdhiithy Ha Maghy Dhoowky Gola Waziiro Jubaland Mathywiinaghy Ke eh Ahmat Mithoowy

October 30, 2015
Waqtighy Liing Qobithy Mathywiinaghy Dowlit Goboletky Maamulky Jubaland Mathywiinaghy Ke eh Ahmat mithoowy Usy Haky Dhisy Gola Waziiroshey Ka akyi ...
Damiir Doraathy Shariif Hasinow, Hasing Shury, Chief Sagarey

Kartong Saabsing Burburky Maamulky 6gobol DM: { Shariif Hasinow, Hasing Shury, Chief Sagarey} Damiir Doraathiyo

September 30, 2015
Sithung Haty Haky Arikteng Misawarky Hoosyaaly Weyba Runty Kisheegey Masuliingty Sheegithas Qoomiidy Dmirifly Damiir Doraathy ing Dhagimayang Kibedelitheng Degaansho ingty ...
Pro Jawaarey Kartoong

Kartong Afmaay: Saabsing Pro Mat Jawarey, Datky Usy Demeerky ing Haayi, Kisheegeng Bilaayi Wethu Erreng

September 26, 2015
Sithy Habangdhikeng Mathiithy Dowlithy Federaalky Somalimahatiry Demeerky Wiinayi ing Horinay Oo eh Pro Mat Jawaarey Mady Kidhaysitheng Dogoowy Horky Qaathiwaayi ...
KARTONG SHALGOOYI

Kartong Video: Shariif Shalgooyi Hees Afmaay Saabsing Mathywiinaghy Adoonty 3gobol i Hulufithis

September 8, 2015
Weyaba Kidereerte heestung leh Aregoowky i Dheegowky, Hulufithy Taagersing Shariif Hasinow Oo ing eh Hordereerky Mathywiinaghy Adoonty 3gobol Kongfur Galbet KUFIIRSOY ...
Dm Gurbighy 6gobol

Kartong Afmaay Ka Abtugung: Gurbighy Lity Gobol Geesinimithis Haly Bahy Kikor Gaardiyooyi Galat Laawighy Gury Dmirifly

August 24, 2015
Sithy Tilmaamoyi Misawarkung Kartongky eh Weyba Liing Baahingya Sithy Qoomiidy Dmirifly Haang 6gobol inisku Reebilahayeng Haang Othowky eh Sheegithyang Qoomiidy ...
Kartong Afmaay

Kartong Afmay: Shariif Hasinow Oo Ku Betbaathy Qarah Bamby Liing Dhiky

May 19, 2015
Koohy dableey eh Sheegitheng ingty Kudambooyeng Qarahy Bambaani Liing Dhiky Mathywiinaghy Adoonty 3gobol Baydhowy Bokool i Shibeelithy Hoosy Shariif Hasinow Sheeq Dat ...
1ADOONTY 3GOBOL

Baydhowy: Astaanty Adoonty 3gobol Hakujethang Dmirifly, Adoomy ing eh Somaly Mahatiry

April 9, 2015
Weyba Kumit eya Adoonsighy Hoo Bangky Laha Dhilky Waly Usy eyi Adoonsy (A) Muuquf Ady Lety ing Suubsithy Kory ...

BAROY ELEF MAAYKY

0

Elefmaay: Buugiyal eh Usubing Habeheng, Saabsing Lamy Qeebot, Kiing Futhuthayas, Abtugaalky Afmaayky

October 27, 2015
Weyba Lahaky Bangdhikey Buukyaalkyng Usubung Elefmaayky eh Aasimidy Muqdisht Weyba Saabsing Yiini Buugiyaalkung Lamy Qeebot Saabsing Barishithy Elefmaayky Buughy Koowat ...
Dhawaaghy Etky Afmaayky

Baroy: Dhawaaghy Etky Afmaayky 25 Abtugaal eh, Saabsing Sithy ingky Hathaly Lahayty Afmaay Sah eh

October 15, 2015
Dhawagethung Etky Afmaayky Ka Abtugung Weyba Sitoos eh ing Shegayani Luuqidy Afmaayky Oo Sah eh Ka Abtugung Sheey Bathing ...
Baroy Elef Maayky Harafky ( P ) iSgoroy.com-Biyooley.com

Baroy Harafky Elefmaayky Goonighy ing eh Harafkung ( P ) Misawary Wethithang Tusaaly ing eh Sy Futheet Kibaroy

August 16, 2015
Weyba Meelung Sy Futheet Dhibaaty ing Lahayni Barishithy Elefmaayky Laha Siingky Bangdhikey Sy ing Baritang Anii Haty ing Baruthy ...
Boloni 2

Boloonighy Luty: inggiriisky Tirithy Kooho La Abtughy Kulumo Horyaalky Tothobaatky Koowat

August 11, 2015
Waqtighy Dheelowky Usub Boloonighy Luty Horyaalky Wadangky inggiriisky Sy Rasmy eh ing Bilaawithy Maalingty Sabtighy Laha Dhaafy, Weyba Kulumo Tothobaatky ...
1Alif Maay Alifky Quraangky

Baroy Alif Maayky i Alifky Qurangky Sithy inis Leyi Dhawaksho, Hata Liky Abtughy Kory Qurangky Afmaay

February 20, 2015
Weyba Sy Toos eh Eet inis Leyiini Alifky Quraangky Bilawshey i Kang Alif maayky Harfy Bathing Afmaayky Kumit eh ...
Contact Us