Tuesday, May 3rd, 2016
Logo Biyooley 2016
Shop met korting bij EuroClix Aanbiedingen bij webshops

Breaking news

NEWS ENGLISH EN AFMAAY

GEEGHY WARERKY

BOLONY -  LUTY

Boloonighy Luty: Leicester City Oo Qaady Horyaalky Wadangky inggiriisky UK Mady inky Horeyty

May 3, 2016
Mady ingky Horeeyty Taariq Meel Liky Abtughy Nagithas Koohthy Dheely Boloonighy Luty Wadangky inggiriisky Leicester City Oo Horyaalky Boloonighy Luty ...
DABAR GOOYTA DM

Dowlithy Puntland: Hak ing Lety Dhulshe i Datshe Difaa’ity, Ling Aaminy Korny Dat Gobolethiyo Shalgooyi

May 2, 2016
Sithy Hagiigithy Hooby Lisheeghy Langkasty Weyba Hak ing Leya Dhuulky Usy ing Dhalithy Masuulshey Amaangky Qaathy Kudhoory Waly Dhibaaty eh ...
Muqdishy

Muqdishy: Hildhibaane Baarlamangky Diitheng Mudy Dheerat eh Liky Dary Doorishithy

May 1, 2016
Otsishy Usy Warsithy Reyzalwazarighy Dowlithy Federaalky Somaly Umur E/rashiit Warsithy Gudoongky Baalamang Pro Mimat Sheeq Usmaang Jawaarey ingty Mudy Dheerat ...
BOLONIGHY LUTY

Boloonighy Luty: Barcelona Oo Guuleysity, Reet Haangky Nagity Hogaangky, Dharbannyy Eet ing Kaluul Dhooshy Koohthy Real Betis

May 1, 2016
Koohthy Dheel Goritky Boloonighy Luty Barcelona ing Kurooty Tumung Dheel Gorit eh Real Betis 02-00, Sithy Guul Kahaly Koothy Boloonighy ...

NEWS ENGLISH

R-COCAIN Published on April 29, 2016 No Comments

NEWS ENGLISH

R-COCAIN

Netherland: Rotterdam Port Officials Find Cocaine Worth €100m Hidden in Boxes

April 29, 2016
Customs officials in Rotterdam have discovered 2,900 kilos of cocaine Hidden in a shipping container at the city’s port. ...
W-apples

Netherlands Wanted Apple’s Help Obtaining Data on 341 individual Devices

April 19, 2016
Dutch government’s requests to obtain data from Apple devices highly increased during the second half of 2015, according to ...
DOROOGHY

The Netherlands Remains Major European Drug Trader, EU Report

April 11, 2016
A new EU report on drugs says the Netherlands remains a main hub for drug production and trafficking ...
plnl

Netherland: 1,500 Police And Officials Raid Drug Premises in Brabant

April 4, 2016
Some 1,500 police officers, soldiers, tax officials and others are involved in a string of raids at 100 ...

MAGMAAG

Qeebty 9 Murty i magmaag Published on April 14, 2016 No Comments

BAROY BUUK MAGMAAG

Qeebty 9 Murty i magmaag

Qeebty 9,aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung, (Bilameyty Afar ingty Haku isgowtu ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud

April 14, 2016
Weyba Saabsingta Qeebtung Dhinighy Hangraabty Liingky Jeelyi Eet Haang Jiithithas Sithy iyee Nololiye ing Suurithoyas Ky Dethaaly is Uthujiyoow Amy ...
Qeebty 8aat Murty i Magmaag

Qeebty 8 aat: Buuk Afmaay Ka Abtugung ( Murty i Magmaag Afar Afar Eh ) ,Mohamed Huud,

March 16, 2016
Qaabky Suuridy Bilaangty Liky Doorithaw Sithy Ky Faylingty Bathinaa Hajiithithayang Hingdho Megelky Weyba Kumit eh Afartung Hoos Kitaaly AFAR BILAMEYTY ...

BAROY ELEFMAAYKY

BAROY ELEFMAAYKY Published on April 24, 2016 No Comments

ELEF MAAYKY BAROY

BAROY ELEFMAAYKY

Elefmaayky: Baroy Harfo Goonighy ing eh, Sy Futheet Ky Baroy Abtugaal i Akriisby, ( ,GH, ,TH, ,P, ,JH, ) Misawary Wethithy

April 24, 2016
Weyba Sy Eet ing Futheet Ky Barithy Korte Harfo elefmaayky Goonighy ing eh ing Athy Fahamy Korty Sithy Athy ...
Harfo Agaar

Harfo Elefmaaky Goonighy ing eh Kibaroy Sy Futheet Sumut i Misawary Wethithy

April 2, 2016
Brishithy Harfo Goonighy ing eh Sy Futheet Ky Barithy Korty Weyba Rahaase Sumidy Amy Mithibky Agaarky eh Tilmaamas Harfo ...
bf

Afmaay: Buuk Usubing, Saabsing Qaamusky Afmaayky i Elifky Afky Aayow Af somaly Maay

March 27, 2016
Gaarhaang Gobolky Baydhowy Lahaky Bangdhiky Buuk Susubing Saabsing Qaamusky Afmaayky Sithy Datky Afmaayky Kahathalayang ing Barithy Lahaayeng Abugaalky Afmaayky i ...

BOLONIGHY LUTY

BOLONY -  LUTY Published on May 3, 2016 No Comments

BOLONIGHY LUTY SPORTS

BOLONY -  LUTY

Boloonighy Luty: Leicester City Oo Qaady Horyaalky Wadangky inggiriisky UK Mady inky Horeyty

May 3, 2016
Mady ingky Horeeyty Taariq Meel Liky Abtughy Nagithas Koohthy Dheely Boloonighy Luty Wadangky inggiriisky Leicester City Oo Horyaalky Boloonighy Luty ...
BOLONIGHY LUTY

Boloonighy Luty: Barcelona Oo Guuleysity, Reet Haangky Nagity Hogaangky, Dharbannyy Eet ing Kaluul Dhooshy Koohthy Real Betis

May 1, 2016
Koohthy Dheel Goritky Boloonighy Luty Barcelona ing Kurooty Tumung Dheel Gorit eh Real Betis 02-00, Sithy Guul Kahaly Koothy Boloonighy ...
ISKY EETKY KOOHO FINALKY YURUB

Boloonighy Luty: Sithy Hanisky Eetheng Kooho Dhelayang Finaalka Europa League, i Haanew Kooho Hasky Eetheng

April 16, 2016
Sithy inisky Eetheng Naghity Sy Eet ing Suurut Bathing Kooho Dhely Boloonighy Luty Qaaritho Europa League Oo Marooyi Heerky Arat ...

MUHATHARY AFMAAY DIINGTY

Afmaay Muhathary Qisithy Naby iisy Published on March 9, 2016 No Comments

MUHATHARIYA DIINGTY

Afmaay Muhathary Qisithy Naby iisy

Afmaay Muhathary Qisithy Naby iiSy Sheeq Mimat, Askarow ( Video )

March 9, 2016
Weyba Meelung Haky Bangdhikaane Muhathary Niing Akry Sheeq Mimat, Askarow, Oo Saabsing Qisithy Naby iiSy Taariqthy Usy iSlaamky Ky Lahaayy ...
Muhathary Afmay Qeebty 2aat Safiinatu Salaat Sheeq Hasing Gaab

Afmaay Muhathary Qeebty 2aat Safiinatu Salaat- Sheeq Hasing Gaab, Baroy Weysy Qaatky i Walyaalo Kaly Waajibky eh

October 14, 2015
Weyba Meelung Haniingky Bangdhikey Qeer i Ajar i Hasinaat illaahey Siya Sheeq Hasing Gaab Asharky Lamaat Safiinatu Salaat Kuhathalaw ...

KARTONG DM

1-AFMAAY KARTOONG Published on March 10, 2016 No Comments

KARTONG

1-AFMAAY KARTOONG

Kartong Afmaay: Haalidy Eet ing Hung Marooyty Hangraabty Wadangky Somaly Deereng Gathishy

March 10, 2016
Weyba Bangky Habatey Dhamaatky Sinitky Laha Dhaafy 2015 Bilaawitey Kang Haty Liky Jerry 2016 Biwaashey ilaa Haty Dereerte, Mathiithy Wadangky ...
A- Ha iing gat Buurhakaby

Kartong: Afmaay Ka Abtuging, Weyba Gathow ing Weydiyooye Degaame Dmirifly

February 23, 2016
Hathaly Runty eh Sheegayang Hagiigithy Saabsing Akly Doraathy Ky Haboogingty Masuulingty Sheegithy Dmirifly Suuk Jeeyeng Dhulky Qoomiidy Dmirifly Leying Weyba Meelung ...
A-BAYDHOWY I BOKOOL_ DEMEERY MASULIINTY DM

Kartong: Afmaay eh, Saabsing Akly Doraathy Masulingty Dmirifly i Dogaal Dhagimeetsho

February 16, 2016
Sithy Rungty eh Hooby Liing Nagithy Wadangky Somaly Guthashey Weyba Kujerte Datky Hakujeethang Wadangky Gaarhaang Qoomiit Somalymahtiry Dhulshe Hiritheng Wiliby ...
Adoonsy

Dmirifly; Qaabky Siyaasithiyo Marooyty, Hor Dereer ing Nagitheng Siyasiingtiyo i Wal Goritsho Gumeeysighy Qoomiidy Dmirifly

December 13, 2015
Sithy Runty eh Hooby Luku Hathaly Weyba Waqtiyaal Bathing Hajiitimasey Siyaasiingty Qoomiidy Dmirifly i Dogaal Dhagimeetsho Hor Dereer ing ...
DHULKY IDHIK

Jubaland; Reet ingdhiithy Ha Maghy Dhoowky Gola Waziiro Jubaland Mathywiinaghy Ke eh Ahmat Mithoowy

October 30, 2015
Waqtighy Liing Qobithy Mathywiinaghy Dowlit Goboletky Maamulky Jubaland Mathywiinaghy Ke eh Ahmat mithoowy Usy Haky Dhisy Gola Waziiroshey Ka akyi ...

VOA SOMALI TV

ISGOROY VOA SG SHOP

LITY GOBOL: 26/03/2016

Get the Flash Player to see this player.
DILKY KEEROW

ETHEEGHY BULSHITHY

IHK

Haky Aawy Waly Athy Awoody Maamulky Abtugalky Afmaayky *Biyooley.com - iSgoroy.com*

Choose currency

Enter amount

ASTAANG

WARERKY OO DHONG